Fiks det i en fei – slik fikser du et stort hull i murverket.

Hullet er så dypt, at mørtelen vil synke eller falle ut av hullet igjen hvis du prøver å fylle det med bare mørtel.

Når du utbedrer skader på gammelt murverk, kan du ofte klare deg med en reparasjonsmørtel med en kornstørrelse på opptil 2 mm. Det er den mørteltypen som typisk er blitt brukt til å mure opp teglsteinskonstruksjoner med.

Støter du derimot på hull som er mer enn et par centimeter dype, risikerer du at mørtelen synker og kanskje faktisk faller ut fra reparasjonsstedet igjen.

Den møysommelige måten å løse problemet på, er ved å fylle hullet i flere omganger med lag på et par centimeters tykkelse. Problemet er bare at hvert lag helst skal tørke til neste dag, før du igjen kan legge på neste lag.

Den enkle løsningen er derfor å trykke en bit av en murstein inn i hullet, slik at mørtelen har noe å hefte til. Med denne fremgangsmåten får du en sterk løsning, som til og med tørker raskt.

Derfor har det gått galt

  • Løs puss. Årene setter sine spor på gammelt murverk, og etter hvert som tiden går er det ikke unormalt at først malingen og senere pussen begynner å skalle av.

  • Nedriving. Fjerner du noe som er fastmontert på murverket, kan det oppstå dype hull som må fikses.

  • Murpipe. Har du fjernet et ovnsrør i en gammel teglsteinspip, skal hullet mures skikkelig igjen.

Slik fikser du et stort hull i murverket: Dette skal du bruke