Før vannet ble tappet av, ble sirkulasjonspumpen slått av. Den skal forbli avslått. La vannet løpe gjennom vannslangen før den monteres på anlegget. Med en fastnøkkel åpnes det for ventilen, så vannet kan løpe inn i anlegget.

Tilslutter man bare slangen fra tappekran til anlegg, vil man pumpe luften fra slangen inn i anlegget. Og er det først kommet luft i anlegget, sirkulerer varmen dårlig. På dette anlegget skal det fylles på vann til ca. 2 bar. Deretter lukkes det først for kuleventilen og så på tappekranen, før vannslangen kan fjernes.

Nå skal man vente ca. 15 minutter. Fortsatt uten å slå på sirkulasjonspumpen. Den smule luft som er kommet inn i anlegget må få tid til å stige til værs. Etter et kvarter kan utluftingen begynne.

Det er enklest hvis man har en liten spesialnøkkel som passer til utluftingsskruen på radiatoren. Luftskruen åpnes ved å dreie mot klokka. Når det kommer vann ut av luftskruen, lukkes det. Det samme gjentar seg på de andre radiatorene.

Avhengig av luftmengden kan det være nødvendig å fylle mer vann på anlegget. Først nå når luften er ute, startes pumpen. Metoden kan for øvrig også brukes hvis det bare skal fylles på ekstra vann på anlegget, eller det er luft i en radiator.

LES OGSÅ: Rørisolering - den enkleste besparelsen