Kan jeg legge stein på stein?

På et solid underlag kan du godt legge nye steiner, også selv om det er belegning under.

Problem:

Jeg skal legge en ny terrasse med betongstein, men den skal heves 20 cm over den gamle. Kan jeg bare la den gamle steinterrassen ligge, og bygge med et bære- og settelag oppå?

Løsning:

Kanskje. Du skal forsikre deg om at den gamle terrassen ligger på et solid underlag. Gjør den ikke det, bør du grave opp alt og sikre bunnen skikkelig. Ellers vil du få setninger i belegningen. Du sjekker underlaget ved å grave opp ett enkelt sted.

Er det solid grunn under, og den gamle terrassen ligger forholdsvis pent, er det sannsynligvis greit å bygge oppå. Men du skal forsikre deg om at den gamle belegningen ikke er så tett at det kan stå vann mellom lagene. Bor hull i steinene, eller fjern én stein per m², og fyll på grus.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Steinlegger