Deling av granitt

Selv en brostein av massiv granitt kan lett deles til mindre stykker. Til jobben brukes en spormeisel og en slager, som er en liten slegge. Med et stykke kritt settes det en strek der steinen skal deles.

Jernets spiss er skrå. Siden med den minste vinkelen, som her er markert med rødt, skal vende inn mot stykket som skal brukes. Det er viktig at granittsteinen legges på et underlag som kan gi seg for slaget fra hammeren.

Med et par harde slag deles en brostein enkelt. Jernet plasseres skrått på streken og reises opp. Nå dekker hånden for huggelinjen og dermed også for granittsplinter som eventuelt spruter opp under jobben.

Det er også grunnen til at man alltid sitter på langs av streken det skal hugges etter. Hånden med hammeren holdes på den siden av steinen som skal brukes. Motsatt er altså siden med jern den siden som ikke skal brukes. Det skyldes at slaget naturlig kommer en smule skrått fra hammersiden.

Det handler om å slå passe hardt. Først spores det langs oppstrekingen med lette slag. Deretter deles steinen med et par harde, velplasserte hugg.

LES OGSÅ: Slegge: Dette er kjekt å vite

Granittstein kan deles etter behag. Både på tvers, langs og diagonalt. Slås det på langs av steinens årer, sprekker steinen lett, mens det er noe vanskeligere hvis den skal deles på tvers av årene.

Kan man velge hvilke stein det skal hugges i, er det lettere å hugge i en glatt stein framfor en som er ujevn. Det skyldes at jernet har en større kontaktflate med den glatte steinen.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Steinlegger