Legg et rullesjikt

Et rullesjikt i rullestein kan være utrolig flott inntil et hus. Spesielt til eldre hus er det meget vakkert. Her vil vi lage et 30 cm bredt rullesjikt inntil terrassen vår.

Det første steinleggeren gjør, er å sette et jernstikk 30 cm ut fra terrassen. Det samme gjøres i den andre enden. Med et vater bestemmes fallet. Er rullesjiktet inntil et hus, skal fallet selvsagt gå bort fra huset.

Da rullesteinene vi bruker er meget ujevne, heves de 2 cm i forhold til terrassen. Når høyden er merket av på begge stikkene, forbindes de med en snor, som i tillegg til høyden også er flukten til ytterkanten av rullesjiktet. Det må graves bort ca. 5 cm jord, eller som her grus, så det er plass til å legge rullesteinene.

Som med brostein skal disse rullesteinene settes og ikke legges. Det betyr at brorparten av steinen skal være under grusen. Den må ikke legges flatt, da vil den vippe når man går på den.

Det kan være litt av et puslespill å sette et rullesjikt, hvis det skal være faglig korrekt. For det første skal det ikke være gjennomløpende fuger mellom steinene. For det andre må man sørge for å variere i størrelsen. Og endelig oppnås det flotteste resultatet hvis man sørger for å velge stein i forskjellige farger.

Er underlaget for hardt, er det nødvendig å løsne det for å kunne slå steinene ned i grusen. Man bør alltid ha rikelig med stein, så det er noe å velge mellom.

Spesielt i avslutningen er det viktig at steinene passer til hverandre. Rullesjiktet er nå satt, og som med andre belegningstyper skal fugene fylles med grus. For å få steinene til å stå helt fast, må de komprimeres.

Som man ser blir steinene trykket en smule ned i grusen. Rullesjiktet feies igjen over med grus, så fugene blir fylt opp. Naturstein er alltid penest når de er våte. Så her sprøyter steinleggeren dem med litt vann, slik at man riktig kan se fargespillet mellom steinene.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Steinlegger