Skjære i granitt

Et alternativ til å hugge granittstein er å skjære dem, som fagmannen skal vise her.

Kappsagen er en bensindrevet maskin, hvor det kan tilsluttes vann så det ikke støver under skjærearbeidet. Brosteinen som skal deles legges til rette, så den ikke glir under jobben. Langs tommestokken slås det en krittstrek der steinen skal deles.

Før maskinen startes, bør man ta på seg både beskyttelsesbriller, vernesko og hørselvern.Maskinen startes som en kjedesag, og selv om den virker tung, er den ganske enkel å håndtere.

Når det er åpnet for vannet, legges bladet på steinen, og det lages et spor før det gasses opp for maskinen. Maskinen skjærer seg nå ned gjennom brosteinen med et helt rett snitt. Bladet er ikke stort nok til å skjære gjennom hele steinen. Det siste stykket deles derfor med et par slag med settmeiselen.

Maskinen kan like greit benyttes til mindre brostein. Her er bladet samtidig så stort at den kan skjære hele veien gjennom steinen. Det skjer ingenting selv om bladet skulle skjære seg ned i grusen. Kappsagen kan leies i større byggemarkeder.

Vil man ikke jobbe med en så stor maskin, kan man til nød benytte en vanlig vinkelsliper med diamantblad. Arbeidet bør imidlertid foregå utendørs og med støvmaske, i tillegg til det andre sikkerhetsutstyret. Det strekes opp på steinen, som legges solid i grusen før skjærearbeidet begynner.

Som man ser støver det virkelig mye, da det ikke kommer vann på bladet. Skjæredybden er naturligvis avhengig av hvor stort blad som kan sitte på maskinen. Men selv på de helt store maskiner, som denne, er det nødvendig å snu steinen og skjære i flere omganger.

Resultatet er også en rett stein, hvor man dog kan se sporet fra de forskjellige snittene ettersom det er nesten umulig å treffe samme spor fra forskjellige sider. Men det har ingen stor betydning, da snittet blir skjult under grusen.

Den mindre smågatesteinen er enklere å dele. Her må steinen bare snus én gang for å skjære den over. Skal det bare skjæres en enkelt stein, kan man klare seg med vinkelsliperen. Skal det derimot deles mange stein, bør man leie den store kappsagen.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Steinlegger