Hvordan tilpasser jeg en kantstein?

Problem:

Etter et lokalt veiarbeid, fikk vi en masse gamle granittkantstein. Jeg kan tenke meg å dele dem, slik at vi får noen mindre granittsteiner ut av dem. De er 10 cm tykke, og jeg har ingen stor vinkelsliper. Kan det løses manuelt?

Løsning:

Det kan det. Tenk på tidligere tiders steinarbeid, som utelukkende foregikk manuelt.

Du skal først merke opp en delelinje hele veien rundt på steinen med en tusj. Deretter skal du meisle et spor på tre av sidene til steinen, det vil si på de to smale sidene og på den ene bredsiden. Sporet skal være 1-2 cm bredt, og drøyt 5 mm dypt. Snu steinen, slik at siden uten spor vender opp, og legg en liten granittstein midt på tusjstreken. Bruk en slegge til å banke på den lille steinen, slik at det dannes en bule og en liten fordypning i kantsteinen. Deretter skal du gi den lille steinen et par kraftige slag. Det vil gjøre at kantsteinen

Les mer: Perfekt kantsikring

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Steinlegger