Sikre hull gjennom bjelker og sperrer

Når du sager hull i taket for å få plass til en trapp, må du ofte sage i bærende bjelker. Da må du gjenopprette styrken med en såkalt utveksling. Det krever en viss ydmykhet.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
300 kroner

Intro

Når du vil skyte en ny trapp opp gjennom et etasjeskille, blir du nesten alltid nødt til å sage bort noe av bjelkene. Da skal alle varsellamper tenne, og du bør søke råd og veiledning hos en byggesakkyndig eller ingeniør før du går videre i arbeidet. Bjelkene inngår i huskonstruksjonen, og ikke bare på den åpenbare måten: å bære tak og gulv i etasjedelet. De er også en del av det bærende og avstivende systemet til huset.

Slikt skal vi lekfolk bare røre når fagfolk har fortalt oss hvordan vi gjenoppretter
styrken rundt trappen. Det gjøres gjerne med det som kalles en utveksling. Og som du ser her, kan du ofte bygge den opp igjen selv, bare du får vite hvordan du skal gjøre det.

Her brukes utvekslinger

Ved takvinduer og karnapper. Når du vil sette inn et stort takvindu eller en ark i taket ditt, må du veldig ofte fjerne en del av en eller flere sperrer. Spør alltid fagfolk til råds før du starter med den slags.

Ved loftsluker. Selv ganske små loftsluker er du ofte nødt til å vende slik at du må fjerne en del av sperrekonstruksjonen eller takbjelkene. Spør alltid fagfolk til råds.

Ved trapper. Siden de fleste trapper er 80-90 cm brede, og du dessuten må ha plass til rekkverk - og luft bak dem igjen - må du nesten alltid gripe inn i bjelkene i etasjedelet for å lage en ny trapp i huset ditt. Spør alltid fagfolk om råd før du begynner.

Veiledning

01
Vi åpner hullet gjennom taket 3 Trinn

Det er gjerne en fordel å ha fjernet litt ekstra av gulvet - både når vekselen skal på plass, og når den skal festes. Dette er ikke noe problem hvis du, som her, skal legge nytt gulv etterpå.

Vil du bevare gulvet, må du arbeide deg inn i etasjeskillet og nøye deg med å feste vekselen på den ene siden, ut mot trappehullet. Dette må ingeniøren i så fall ta høyde for i sine beregninger.

1

Vi fjerner en liten del av gulvet midlertidig der vekselen skal ligge, naturligvis i tillegg til selve trappehullet. Bordene sages over midt på bjelken, slik at de avsagde delen kan legges fint tilbake.

2

Vi bryter av så mye av gulvet at det blir god plass å arbeide på, også bak vekselen. Vi vil legge et nytt gulv over de gamle bordene, så litt riper gjør ikke noe.

3

Fyllmasse og isolasjon fjernes før taket sages til etter trappehullet.

TIPS: Ta vare på begge deler slik at du kan legge det på plass igjen før gulvet lukkes.

02
Vi sikrer at vekselen får solide kontaktflater 10 Trinn

Nå skal vi sikre gode kontaktflater til vekselen vår. Ingeniøren har beregnet at vi i bredden kan fjerne opp til 8 cm av de kraftige bjelkene.

Det betyr at vi på bjelken som blir bevart (C), kan sage av rundkantene slik at vekselen får en rett flate å støte imot. I den motsatte siden, der vi i trappehullet må fjerne bjelken (B2) helt, lager vi et hakk i veggen som vekselen kan hvile i. En slik sadel gir vekselen en god og solid understøtte.

1

Bjelken som skal sages over, understøttes med en stolpe som presses i spenn mellom gulv og tak. Et tverrbord i hver ende fordeler trykket.

2

Først markerer vi hvor på taket vekselen vår skal sitte. I dette tilfellet er den 100 mm bred. Plassen merker vi av i forhold til trappehullet.

3

Til side for merkene på taket streker vi opp på bjelkene i begge sider (B og C) med støtte fra et vater. Som du ser, har vi utnyttet bjelkens over størrelse til å sage en rett side i trappehullet.

4

Vi sager forsiktig med en bajonettsag inn i den resterende bjelken (C) som vekselen skal støte mot. Dybden av snittet avhenger av hvor mye rundkant bjelken har. Her sager vi 4 cm inn.

5

Med et stemjern fjerner vi den runde siden av bjelken, som sagen har sagd løs. Sørg for at hakket blir helt loddrett, og ta bare så store biter av gangen at du ikke sprekker opp treet unødig.

6

Så merker vi opp på bjelken (B), som skal sages gjennom for å gi plass til trappen. Husk plass til vekselen. VIKTIG! Før du sager over bjelken, må du understøtte den delen som blir sittende!

7

Bjelken sager vi gjennom i flere runder fordi det er så liten plass inn mot muren. Vi begynner med å ferne en del av bjelken ute over trappehullet, og tar deretter den siste biten over taket.

8

Med et stemjern fjerner vi den delen av bjelken som er saget løs. Sag litt mer, og stem ut igjen. Ved å gjøre det litt av gangen, unngår du å ødelegge taket som er spikret fast på undersiden.

9

Med en vinkelsliper skjærer vi inn i murverket, både i sidene og i bunnen, for å skape en sadel som vekselen vår kan hvile på. Den skal gå minst 10 cm inn.

10

Med hammer og meisel fjerner vi murstein og mørtel, slik at det blir plass til vekselen. Bunnen av hakket skal flukte med oversiden av takbordene.

03
Vekselen festes til de resterende bjelkene 7 Trinn

Nå er du kommet frem til det alt handler om: den tverrgående bjelkebiten, vekselen, som skal bære den brutte bjelken. Du må alltid ha en fagkyndig til å beregne en løsning som er helt tilpasset forholdene i din bolig.

Anvisningene som vi viser deg her, gjelder bare for vårt prosjekt. Men du kan overføre prinsippene for arbeidet med beslag, bolter, saler og lignende til de fleste situasjoner.

1

Med ingeniørens beregninger i hånden går vi til innkjøp. Den gir nøyaktige beskrivelser av dimensjonen på vekselen, typer beslag, størrelse og antall, samt størrelser på skruer og bolter.

2

Vekselen (A) sages til på mål slik at den passer nøyaktig i hullet vi har forberedt. Hvis siden på bjelkene som vekselen skal støtte opp mot ikke er loddrette, sages vekselen tilsvarende skrå.

3

Vekselen legges ned på plass. Juster om nødvendig med deler av murpapp mellom vekselen og bunnen av hakket i veggen. Sørg for at vekselen støttes på veggen, og ligger vannrett.

4

Et kraftig vinkelbeslag (F) skal binde vekselen (A) fast til den hele, gjenværende bjelken (C). Beslaget skrus fast med 5 x 50 mm beslagskruer.

VIKTIG! Sett skruene midt i hullene.

5

Antallet og plasseringen av skruene er viktig. Ingeniøren viser nøyaktig hvor du setter skruene. Dels for å ha nok, dels for å unngå å svekke treet ved å sette dem for tett eller for nær endetre.

6

Vi forborer til franske treskruer (D) som skal binde vekselen (A) til bjelken (B1). Til hodene med et 40 mm forstnerbor, gjennom vekselen med et 16 mm spiralbor og inn i bjelken med et 12 mm bor.

7

De kraftige skruene og tilhørende skivene settes i hullene og skrus til bunns med en pipenøkkel eller en fastnøkkel. Stram skruene godt til.

04
Vekselen festes ute ved murveggen 5 Trinn

Når vi har fjernet litt ekstra av gulvet, kan vi binde vekselen (A) og den avsagde bjelken (B1) ytterligere sammen med en vinkel i det innvendige hjørnet, motsatt de franske treskruene. Når vi forteller det til ingeniøren, opplyser han at vi faktisk kan unnlate å binde vekselen direkte til veggen. Vi blir enige med ham om å sikre ekstra, og bevare beslaget (E) som binder vekselen direkte til murverket.

1

Til murverket festes vekselen med et vinkelbeslag (E), som har bolthull i den ene fliken. Det skrus først på vekselen (A) med beslagsskruer i en høyde som gjør at bolthullene ligger ut for mursteinene.

2

Gjennom bolthullene i beslaget bores hull i mursteinene. Bruk et bor som passer til de anviste limankrene.

3

Hullene renses for borestøv, gjerne ved å blåse dem rene med et sugerør. Ellers er ikke limankrene dine noe verdt.

TIPS: Finn et sugerør som kan bøyes, ellers blåser du støvet rett i øynene på deg selv.

4

Limankrene (G) stikkes inn i hullene, og med en skrumaskin kjøres de tilhørende gjengestengene inn i gjengene, slik at glassampullen knuses, og limet blandes godt.

5

Beslaget spennes fast på gjengestengene med muttere når limmassen er herdet. Den biten av stangen som stikker ut av mutteren kan skjæres av med en baufil.

Materialer

98 x 198 mm konstruksjonsvirke:

  • 1 veksel (A), cirka 100 cm

Dessuten:

  • 2 franske treskruer (D) 16 x 200 mm
  • 1 BMF-vinkel (E), 120 x 80 x 2,5 x 120 mm
  • 1 BMF-vinkel (F), 90 x 48 x 3 x 116 mm
  • 45 beslagskruer à 5 x 50 mm
  • 3 limankere M10 (G)

Spesialverktøy

  • Dykksag (evt. sirkelsag, stikksag eller bajonettsag)
  • 40 mm hull- eller platebor
  • 12 og 16 mm spiralbor
  • Fastnøkler

Tidsforbruk

1 dag.

Pris

Cirka 300 kroner i denne saken.

Vanskelighetsgrad

Det er ingen veldig vanskelige detaljer å utføre, men du må forstå beskjedene fra ingeniøren, og kunne improvisere når det dukker opp overraskelser underveis.

Tegning

Vår utveksling til en trapp

Hver oppgave krever en spesiell løsning. Det er derfor du ikke bare kan slå opp i en bok eller Gjør Det Selv, for å lære hvordan du bygger opp en utveksling. I dette tilfellet vil vi føre opp en trapp i andre etasje ute i et hjørne mellom to vegger.

Det betyr at vi må fjerne en del (B2) av bjelken som ligger tvers gjennom huset nærmest gavlen. Den resterende delen av bjelken (B1) hviler på ytterveggen i den andre enden, og nå skal vi sikre bjelken der den ble saget over. Det gjør vi ved å skjøte den med en ny bjelke, en såkalt veksel (A), som legges på tvers fra nabobjelken (C) til gavlmuren, og festes solid begge steder.

Vår utveksling til en trapp

To kalkulerte forbindelser

Ingeniøren tegner og beskriver hvordan vi skal bygge opp den viktige vekselen. Ikke med så flott tegning som her, men med helt presise forklaringer.

De franske treskruene (D) binder vekselen (A) sammen med enden av den avsagde bjelken (B1). De settes ikke bare vinkelrett inn, for da vil de sitte på langs av fibrene i endetreet på bjelken, men på skrå slik at de får grep på tvers av fibrene. For at de ikke dras skjeve på yttersiden av vekselen, må vi bore en forsenking med plass til skruens hode og skive - og fastnøkkelen vi skal skru den solide skruen inn med.

Det kraftige vinkelbeslaget (E) skal festes i mursteinene med tre limankere (G). Løsningen krever at vekselen hviler i en sadel. Dermed skal ikke beslaget bære vekten, men bare holde vekselen.

Hadde ikke en sadel vært mulig, ville ingeniøren ha senket beslaget 2 cm inn i murverket og lagt den lange fliken ut av bjelken for å få skruene bort fra endetreet og limankerne tett på vekselen i den gjennomgående muren. Dette nevner vi bare for å understreke hvor viktig det er å følge ingeniørens instruksjon i minste detalj - og deretter sjekke alle endringer med ham.

To kalkulerte forbindelser

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

VERKTØY: Slik bruker du bajonettsagen

Sagen har masser av kraft og er uovertruffen til rivingsarbeid og andre grove oppgaver. Utstyrt med riktig sagblad, gnager den seg uproblematisk gjennom alt fra tre og jern, til tegl og betong. I denne videoen kan du se alle sagbladene, og lære hvordan du bruker sagen optimalt.

Tips & Triks

Bjelker i helt riktig mål

I gamle hus er bjelkene ofte svært kraftige - som i vårt hus, der de måler 198 x 198 mm. Så kraftig behøver du sjelden å gjøre vekselen din. Ofte vil du ha rikelig med styrke til den korte avstanden med en langt spinklere bjelkebit, som både krever mindre plass og er lettere å sage til og feste. Husk: Det er ingeniøren som skal gå god for løsningen din.

Når det gjelder høyde på vekselen, er det til gjengjeld en fordel å treffe omtrent samme høyde som de gamle bjelkene. Ikke bare er den lettere å feste, den like høyden betyr også at det blir mye lettere å dekke inn trappehullet og gjenoppbygge gulv og tak-kledning. Dette vet naturligvis ingeniøren vi bruker, og han foreslår derfor en bjelke på 98 x 198 mm.

Slik finner du bjelkene

Hvis etasjen over ikke utnyttes, og det ikke er gulv i etasjedelet som trappen skal gå gjennom, kan du uten videre se bjelkene og innrette plasseringen av trappen og beskrivelsen til ingeniøren etter plassering og mål på bjelkene. Så heldig kan du ikke alltid regne med å være, og da må du gå på jakt etter bjelkene.

Er det bord eller plater på gulvet, kan du ofte se hvor de er spikret eller skrudd fast. Da vet du hvor bjelkene ligger. Kan du ikke se spikere eller skruer, lar det seg ofte gjøre å stikke et baufilblad ned i sprekken mellom gulvet og veggen. Da merker du greit hvor bjelkene er plassert.

Du kan også gå utendørs og se hvor bordkledning og utheng er festet, og så måle ut fra for eksempel et vindu.

Du kan også ta et hull i gulvet der trappehullet skal være. Hullet må være så stort at du kan komme til for å måle deg frem til bjelkene på begge sider nede i etasjeskillet.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...