Skift en hjørnestein

Hjørnestein i et murverk kan lett bli skadet hvis du støter borti dem med trilleborren, bilen eller andre harde gjenstander. Heldigvis er de enkle å skifte ut.

Bruk en gammel håndsag, og start med å sage ut fugen som sitter over den ødelagte steinen.

Du skal være nøye med ikke å sage lengre enn steinen, for da ødelegges det for mye fuge. Deretter sages den nederste fugen ut. Når begge fuger er saget ut, bankes det med en meisel i den loddrette stussfugen.

Her er det en fordel å bruke en meisel med gummiskaft, som beskytter hånden hvis klubben glipper. Når stussfugen er banket ut, slås det skrått inn på steinen, noe som løsner hjørnesteinen, som deretter kan lirkes ut.

Hullet hvor steinen har sittet skal bankes helt reint for gammel mørtel, så det bare er reine steinflater igjen. Før den nye steinen kan legges i, skal reparasjonen forvannes, slik at steinene ikke øyeblikkelig suger vannet ut av mørtelen. Ved å forvanne fjernes samtidig gammelt støv, som ellers ville svekket mørtelens bindeevne til steinoverflatene.

Med en liten reparasjonsskje løftes mørtelen opp i hullet og glattes ut, så det ligger et jevnt lag på ca. 1,5 cm.

På de to sidene av steinen som støter til det øvrige murverket, legges det en klatt mørtel, før steinen løftes opp i hullet. Ved hjelp av reparasjonsskjeen styres steinen på plass i hullet. Med et lite vater forsikrer mureren seg om at steinen flukter med det øvrige murverket på begge sider.

Nå når steinen er på plass, skal det fuges. Forsiktig skyves det inn fugemørtel, så den ikke faller ned i hulrommet mellom for- og bakmur. Til slutt fuges de to loddrette stussfugene.Med en bit av et kosteskaft går man over fugen så den blir maken til de øvrige fugene i murverket.

Da gjenstår det bare å fjerne fugerestene med murvann, og så er hjørnet så godt som nytt igjen.

LES MER: Skift ut de ødelagte mursteinene

Akkurat nå leser andre ...