Puss huset med tynnpuss

Tynnpuss, filsing, vannskuring eller sekkeskuring ... Kjært barn har mange navn. Felles for dem alle, er at jobben gir en murvegg et stort løft. Forarbeidet er ikke særlig vanskelig. Selve pussearbeidet krever litt håndlag.

GJØR KLART TIL TYNNPUSS

FJERN SPIKER OG SKRUER
Murverket skal være helt rent for spiker og skruer. De fleste kan fjernes med en knipetang, de vanskeligste kan du kutte vekk med en vinkelsliper.

RENS MURVEGGEN
Har det vokst planter opp langs veggen, skal muren slipes så alle rester fjernes. Med grovt slipepapir på et pussebrett, kan du fjerne alle “utstikk” på veggen.

REPARER LØSE FUGER
Er det løs puss mellom mursteinene, er du nødt til å reparere fugene først. Krafs ut løst materiale og legg inn ny mørtel.

DEKK TIL VINDUER OG DØRER
Mørtelen inneholder etsende kalk, så du er nødt til å dekke til vinduer og dører med plast, før du begynner pussarbeidet.

FUKT MURVERKET
Pussmørtel hefter dårlig på en tørr overflate, så murverket skal fuktes. Det skal ikke være drivende vått, kun fuktig, når du begynner med pussearbeidet.

TIPS: BLANDE MØRTEL

Du skal blande mye kalkmørtel når du skal tynnpusse et helt hus, og kalkmørtel skal blandes lenge før det er klart til bruk (normalt mellom 20 og 30 minutter).

Derfor er det en fordel med en tvangsblander, som kan passe seg selv etter at du har tømt i materialene. Et annet alternativ er et røreverk med stativ.

PUSS HUSET MED TYNNPUSS

TREKK PÅ PUSSEN
Pussen trekkes på i et tynt lag med et stålbrett. Legg en stor, avlang kladd på brettet, og start nedenfra.

TREKK AV PUSSEN
Pusslaget skal være halvtørt før du begynner å filse. Gjør store, roterende bevegelser med filsebrettet, og hold hele tiden brettet fuktig.

TREKK PÅ PUSS OVER VINDUER
Mellom tak og vinduer, samt andre steder der plassen er litt trang, kan det være nødvendig å trekke på pussen med et mindre stålbrett.

PUSS I VINDUSFALSEN
Når du pusser rundt vinduer og dører, må du bruke to verktøy. Du trekker på pussen med en murerskje, og holder et pussebrett langs kanten.

TREKK AV PUSSEN MED EN SKJE
På steder det ikke er plass til store bevegelser med brettet, kan du oppnå nesten samme efffekt ved å trekke av pussen med en trekantskje “i buer”.

TIPS: BRUK KALKVANN

Når du har jobbet med kalkmørtel, er det alltid lurt å avslutte med å gi veggen et lag kalkvann. Det kan sprøytes på, eller smøres på med en kalkkost.

Kalkvannet danner en usynlig hinne, som beskytter murstein, tynnpuss og i dette tilfellet; de nye fugene mellom steinene.

TRE METODER: FILSING, VANNSKURING OG SEKKESKURING

1: FILSING:
Pussen trekkes av igjen med et filsebrett i sirkulære bevegelser.

2: VANNSKURING:
Pussen trekkes av igjen med en våt murstein i sirkulære bevegelser.

3: SEKKESKURING:
Pussen trekkes av igjen med et sekkelerret i sirkulære bevegelser.

    Akkurat nå leser andre ...