Puss muren på 5 måter

Når du trekker et tynt lag puss over en teglmur, kan du dekke mursteinene mer eller mindre. Det gjør arbeidet spennende selv om det er slutt med å skure muren med en sekk.

Intro

Er det noe flottere enn en vegg der man kan ane mursteinene bak et tynt lag puss? - Akkurat som du kan ha sett i en veldesignet restaurant med rå murer og frittliggende bjelker. Spør du mureren, er murstein som er halvt skjult under et tynt lag puss en nødløsning, som tradisjonelt har vært brukt for å dekke over en mur, når den ikke tåler dagens lys, men som man heller ikke vil ta bryet med å gi en skikkelig puss.

Men slik er det ikke i dag. Vi liker så godt å se «livet» i de tynnpussede murene at de ikke bare skjules i kjellere, staller og bakgårder. Du kan se tynnpuss på gammelt, slitt murverk med skader og reparasjoner - og du kan finne tynne pusslag i en ny arkitekttegnet villa.

Tynnpuss er en selvstendig, attraktiv løsning, og det er blitt spennende å velge hvordan murverket skal framstå med tynnpussen: Om de fleste mursteinene skal tre fram gjennom pussen, om enkelte framstående murstein skal ses, eller om mursteinene bare skal anes gjennom den tynne pussen.

Artikkelen her handler om å velge et bestemt uttrykk - og vi viser hvordan du skaper det.

Murpuss i felter

Hvis du kikker godt etter, vil du raskt se at vår murer Mass Madsen på alle fotos arbeider i små, avgrensede felt.

Det gjør han utelukkende fordi han demonstrerer teknikken ved forskjellige typer tynnpuss. Når det er alvor, gjelder det å pusse muren som en helhet, slik at det ikke oppstår overganger mellom felter, når det er pusset på forskjellige tidspunkter.

Det krever at du har tid til å pusse hele veggen uten for lange pauser. Strategien er at du systematisk arbeider deg fra øverste hjørne i en side mot nederste hjørne på den andre siden, slik at du alltid arbeider opp til frisk mørtel og ikke søler ned på et ferdigbehandlet område.

Murpuss i felter

Til ære for leserne fikk Mass Madsen lov til å demonstrere forskjellige typer tynnpuss på én mur - som likevel senere skulle tynnpusses på riktig måte.

Viktig!

Vær tålmodig utendørs.

Du bør ikke dekke en ny mursteinsvegg med tynnpuss.

Først etter et år er muren så tørr at pussen ikke risikerer å skalle av på grunn av frost. Og begynn først når døgn temperaturen er over 5oC.

Murpuss: De fleste mursteinene er synlige

1: De fleste mursteinene er synlige

Selv en meget ujevn mur kan framstå som en helhet under et ganske tynt pusslag, der de fleste mursteinene ses med sin egen farge. Du arbeider pussen inn i murverket, skraper det meste av igjen og avslutter med et stivt brett.

Murpuss: Enkelte murstein er synlige

2: Enkelte murstein er synlige

Hvis du bare skraper lett over pussen etter å ha arbeidet den inn i muren, vil noen, men ikke alle mursteinene tre fram gjennom pussen, når du er ferdig. Det er store variasjoner i flaten, fra murstein til murstein.

Murpuss: Mursteinene anes gjennom pussen

3: Mursteinene anes gjennom pussen

Vil du dekke alle mursteinene, men ane strukturen gjennom pussen, pusser du først med en nokså grov mørtel, deretter med en mer finkornet. Vil du pusse med farget mørtel, gir denne teknikken den mest ensartede fargen.

Murpuss: Rapping utført med kost

4: Rapping utført med kost

Den letteste og raskeste måten for å dekke en ujevn mur med puss, er å koste en bløt mørtel direkte på murverket med murkosten. Det er ikke noen særlig holdbar løsning, og den bør bare brukes på de innvendige vegger.

Murpuss: Rapping utført med påkast

5: Rapping utført med påkast

Du kan dekke muren med et tykkere, ujevnt lag puss ved å kaste mørtelen på muren med murskje og bare glatte den med en kost. Men du bearbeider ikke pussen med brett, og den kan derfor bare duge innendørs.

Veiledning

01
Forarbeidet er felles for all tynnpuss 5 Trinn

Før du begynner å tynnpusse, forbereder du muren ved å rense den for alt som er løst, fukte den og fylle fugene. Ved rapping, der du ikke bearbeider pussen med et filtsebrett, kan du nøye deg med å vanne muren først.

Pusslaget på muren skal ikke bare gjøre den penere, det skal ofte også beskytte den mot vind og vær. Især på utvendige vegger er det meget viktig at forarbeidet er grundig.

Du må fjernet løs puss og støv, før du går i gang, ellers får den friske mørtel ikke godt feste - uansett om du er inne eller ute.

Pussarbeidet med roterende bevegelser av filtsebrettet masserer mørtelen, slik at kornene pakkes tett med de minste korn ytterst. Det gjør pussen sterk og betyr at den beskytter muren optimalt - men det fyller ikke alltid de dype hullene. Derfor innebærer forarbeidet også at du fyller dypere hull med mørtel, slik at de ikke ender med å gi vann mulighet til å sive inn i murverket. Skjer det, hjelper det ikke at tegl er et fabelaktig solid materiale. Hvis vann i murens hulrom fryser, kan det lage nye sprekker i murverket, slik at mer vann trenger inn - det blir bare verre og verre.

Likevel er det alltid viktig å vanne muren, før du arbeider på den. Uten forvanning trekkes vannet i den friske mørtelen for raskt ut, noe som vil føre til at den ikke herder ordentlig.

Murpuss: Muren børstes ren med en grov børste eller kost 1

Muren børstes ren med en grov børste eller kost - det siste er klart hurtigst og lettest, der du kan komme til med en lang kost og bruke begge armene til arbeidet.

Murpuss: Framspringende puss skrapes av med en stein 2

Framspringende puss skrapes av med en stein. Mursteinen er ideell til arbeidet - den ligger godt i hånden, fanger lett den overskytende pussen og ødelegger ikke mursteinene.

Murpuss: Murverket vannes godt med en kost 3

Murverket vannes godt med en kost. Hvis du begynner å fylle fuger og pusse på en tørr mur, trekkes vannet for fort ut av mørtelen, og slik at den ikke får herde til full styrke.

Murpuss: Fugene fylles med frisk mørtel 4

Fugene fylles med frisk mørtel. Pass på at mørtelen ikke er sterkere enn de gamle fugene. - På eldre hus bør du vanligvis velge en mørtel med svært lite eller ingen sement.

Murpuss: Med en fuktig kost glattes reparasjonene 5

Med en fuktig kost glattes reparasjonene, så muren blirr nokså jevn. Muren skal ikke være perfekt, pussearbeidet vil komme til å fylle de siste ujevnhetene.

02
De fleste mursteinene er synlige 4 Trinn

Skal pussen bare dekke fuger og enkelte murstein, som ligger langt tilbake i murverket, skraper du av det meste av pussen underveis.

For at det skal bli en ekte tynnpuss, som kan tåle regn og frost, skal mørtelen på muren gjennomarbeides med sirkulære bevegelser. Arbeider du riktig, vil arbeidet etterlate et pusslag på tykkelse med de største kornene. Men her skraper du det deretter av de fleste mursteinene og går over muren enda en gang.

Materialer: Her bruker du en ferdigblandet pussmørtel uten for mye sement med korn opp til 1 mm.

Murpuss: Pussen trekkes på muren med et stålbrett 1

Pussen trekkes på muren med et stålbrett. Du legger en porsjon mørtel på brettet, trykker kanten inn på muren, vipper brettet, til mørtelen når muren, og trekker brettet oppover slik at det underveis etterlater et tynt lag mørtel på muren.

Murpuss: Med et pussebrett gjennomarbeider du mørtelen godt 2

Med et pussebrett gjennomarbeider du mørtelen godt. Ved å arbeide rundt og rundt i sirkelbevegelser fyller du alle hullene, fordeler mørtelen jevnt og gjør den sterkere, fordi kornene fordeles på den riktige måten.

Murpuss: Med kanten av et stålbrett skraper du av en del av pussen 3

Med kanten av et stålbrett skraper du av en del av pussen. Jo mer du skraper av, jo fler av mursteinene vil du kunne se, og i løsningen her skraper du av det meste av mørtelen på steinflatene.

Murpuss: Pussen arbeides igjen gjennom i sirkler 4

Pussen arbeides igjen gjennom i sirkler. For at mursteinene skal stå tydelig fram, bruker du et lite filtsebrett med hard overflate. Underveis vasker og skraper du brettet rent. Pass på ikke å bruke så mye vann at bare sanden blir igjen!

03
Enkelte murstein trer fram 4 Trinn

Det er opp til deg selv, hvor mye mursteinene skal synes gjennom tynnpussen. Og hva du har lyst til å kalle det!

Når du tynnpusser din egen mur, kan du se stort på om kloke hoder mener at resultatet kalles filtsing, vannskuring, sekkeskuring eller noe helt annet. Det avgjørende er at arbeidet er så ensartet, at hele muren framstår noenlunde jevn. Om du så blotter få eller mange stein, er mest et spørsmål om din egen smak.

Materialer: Som ved den tynneste tynnpussing arbeides det med en enkelt finkornet pussmørtel, kjøpt ferdig.

Murpuss: Som ved den helt tynne utgaven trekker du først mørtel på med et stålbrett 1

Som ved den helt tynne utgaven trekker du først mørtel på med et stålbrett. Det krever trening, så begynn med små porsjoner. Du etterlater mest mørtel ved å holde brettet skrått og bare presse det forsiktig inn mot muren.

Murpuss: Mørtelen arbeides godt inn i murverket 2

Mørtelen arbeides godt inn i murverket med et pussebrett. Du bruker et hardt plastbrett uten belegg. Fordi det harde brettet ikke følger konturene i veggen, etterlater arbeidet noen steder et tykt pusslag.

Murpuss: Med ei murskje skraper du så mørtel av etter behag 3

Med ei murskje skraper du så mørtel av etter behag. Det er ingen fast regel for hvor mye mørtel du skal etterlate. Du kan godt bruke om igjen mørtelen, så lenge den er til å arbeide med, så skrap den ned på brettet og tilbake i bøtta.

Murpuss: Så bearbeider du pusslaget med et filtsebrett 4

Så bearbeider du pusslaget med et filtsebrett. Det er passe mykt og lite til at det kan følge murens kontur. Jo mindre og jo hardere brettet er, og jo hardere og lengre du arbeider, jo mer av pussen vil du fjerne, og jo flere stein vil ses.

04
Mursteinene anes gjennom pussen 5 Trinn

Vil du dekke alle murstein med puss, er det best å arbeide i to omganger. Første pusslag gir en så jevn overflate, at neste lag kan bli like tykt overalt. Det er ideelt, hvis du bruker farget puss.

Så lenge du ønsker at enkelte murstein titter ut gjennom pussen, kan du utføre din tynnpuss med et enkelt lag mørtel. Men vil du dekke alle mursteinene, bør du først pusse veggen med en nokså grov mørtel og la den bli hard, før du gir muren et nytt lag mer finkornet mørtel. Selv om enkelte murstein stakk fram gjennom første pusslag, vil de nå bli dekket av det nye pusslaget. Det ytterste laget vil bli like tykt overalt, og det gjør det ideelt, hvis du vil bruke farget mørtel - det gir en jevn kulør.

Materialer: Dekkende tynnpuss utføres best med to typer mørtel. Første mørtel har korn opp til 2 mm, så laget blir nokså tykt. Andre pusslaget er opp til 1 mm, ofte tilført kalkfarge.

Murpuss: Den grove pussmørtelen trekkes på muren 1

Den grove pussmørtelen trekkes på muren med et stålbrett. Teknikken er som ved de to foregående teknikkene, men de grovere kornene krever at det skal etterlates mer mørtel.

Murpuss: Mørtelen masseres inn i murverket med det harde pussebrettet 2

Mørtelen masseres inn i murverket med det harde pussebrettet. Det handler ikke bare om å fordele mørtelen og fylle hullene, men også om å pakke kornene riktig. Det gjør de heldigvis av seg selv, når du går over pussen mange ganger.

Murpuss: Arbeidet fortsettes med et nokså mykt filtsebrett 3

Arbeidet fortsettes med et nokså mykt filtsebrett. Brettet følger murens kontur og fjerner noe mørtel, men de grovere kornene betyr at du vil etterlate et tykkere pusslag enn da du i de foregående eksemplene arbeidet med 1 mm korn.

Murpuss: Etter et døgn er første pusslag hardt 4

Etter et døgn er første pusslag hardt - og tørt. For at muren ikke skal trekke vannet ut av neste lag, vannes den med kost eller sprøyte. Så trekker du finkornet mørtel på muren. Du får bare bruk for et tynt lag, men vær sikker på at det er nok til å dekke.

Murpuss: Det ytterste pusslaget masseres godt 5

Det ytterste pusslaget masseres godt, med finfølelse, for laget bør bare være så tykt som kornene. Trykker du for hardt, trekker du av for mye! Som alltid fuktes brettet stadig vekk, slik at det verken trekker vann ut av mørtelen eller tilfører vann.

05
Rapping utført med kost 3 Trinn

En murer vil ikke være helt stolt over å koste mørtel direkte på en vegg, og rapping holder ikke utendørs. Men det er lett å gjøre!

Den letteste og hurtigste metoden for å trekke et tynt pusslag over en mursteinsvegg på er simpelhen å dyppe murerkosten i mørtelen og smøre den på veggen som en annen maling.

Men mørtelen gjennomarbeides ikke med et filtsebrett, og pussen får aldri den styrken som behøves for å tåle vind og vær. Rappingen brukes bare innendørs.

Materialer: Du kan nesten bruke hva du har. Jo grovere korn, jo grovere vegg.

Murpuss: Veggen fuktes med kosten 1

Veggen fuktes med kosten. Da du ikke kan bruke rapping utendørs, er det ikke så avgjørende om du får fylt og lukket alle hull og sprekker. Vil du gjerne ha en noenlunde pen og jevn vegg, fyller du mørtel i hullene.

Murpuss: Mørtelen smøres direkte på den fuktede veggen med kosten 2

Mørtelen smøres direkte på den fuktede veggen med kosten. Det er ingen særlige krav til teknikken, men for å få fylt fugene rimelig godt, er det best å arbeide på skrå - trekker du kosten på langs i en fuge, trekker du lett opp mørtelen.

Murpuss: Når mørtelen har satt seg litt, koster du den over med en fuktig kost 3

Når mørtelen har satt seg litt, koster du den over med en fuktig kost. Er det for lite puss, kan du gi den litt mer, ellers handler det om å jevne ut pussen og pakke den litt, men samtidig unngå å trekke den av - eller å vaske ut bindemidlet.

06
Rapping utført med påkast 4 Trinn

Vil du gjerne ha en riktig grov, rustikk vegg, så kaster du pussen på den og glatter den bare med en fuktig kost.

En variant av rapping, som heller ikke masseres med filtsebretttet og altså heller ikke holder på en utvendig overflate, er å kaste mørtelen på muren i små klatter og siden glatte den med en fuktig kost. Kasteteknikken får mørtelen til å binde godt på fuktede vegger, og du kan dekke veggen helt, hvis du vil - men teknikken brukes kun innvendig:

Materiale: Igjen - du kan nesten alltid bruke hva du har for hånden.

Murpuss: Muren fuktes med kosten 1

Muren fuktes med kosten. Når du vil kaste på mørtelen, trenger du ikke å fylle hullene på forhånd - det kan du gjøre med mørtelen du kaster på. Hvis mørtelen ikke vil bli hengende, er det ofte, fordi veggen er for tørr - så tørr at den også vil svekke mørtelen.

Murpuss: Mørtelen kastes på muren i små porsjoner med murskjea 2

Mørtelen kastes på muren i små porsjoner med murskjea. Det er vrient i starten, men har du den riktige svingen i håndleddet, nesten som å slå til en badmintonball med rekkerten, går det raskt, og en godt rørt mørtel henger forbløffende lett fast.

Murpuss: Fortsett med å kaste mørtelen på veggen til den er helt dekket 3

Fortsett med å kaste mørtelen på veggen til den er helt dekket. Er laget i ferd med å bli for tykt, kan du skrape av litt av det ytterste laget med skjea og straks kaste inn et nytt sted. Når laget er passe tykt, som du vil ha det, lar du det henge litt.

Murpuss: Den faste mørtelen kostes over med en fuktig kost 4

Den faste mørtelen kostes over med en fuktig kost. Du kan ikke som med et filtsebrett gjennommassere mørtelen for å få større tetthet, så det handler bare om å skape den overflaten som du ønsker - gjerne med tydelige strøk fra kosten.

Video

TIPS: Redd den tynne mørtelen

TIPS: Bruk murstein som slipekloss

TIPS: Smart verktøy til loddrette fuger

TIPS: Bruk sprayflaske til å fukte murverk

Tips & Triks

Jo tynnere puss jo hardere filtsebrett bør du bruke

Tynnpuss har fra gammel tid malende navn som filtsing, vannskuring og sekkeskuring, alt etter om mørtelen ble bearbeidet med et filtkledt brett, en murstein i en sekk eller en våt murstein.

I dag utføres all tynnpuss med et brett kledt med en porøs «svamp» av plast. Denne porøse plasten kan være så myk som en badesvamp, så hard som tre - og alt inn imellom, og det har stor betydning for resultatet av pussarbeidet. Fram for å bli forvirret av gamle navn og redskaper, som likevel sjelden er til å skjelne selv for murerne, bør du bare tenke på at jo hardere brett du velger, og jo hardere og lengre du trykker, jo tynnere et pusslag vil du etterlate. Men resultatet avhenger like mye av hånden på brettet, så du må prøve deg fram, til du oppnår den ønskede effekten.

Harde brett er best, hvis du vil gni de fleste mursteinene frie for puss.

Et mykt brett er best, hvis du ønsker et tykt lag puss.

Jo mindre brett, desto tettere følger de murens overflate.

Mørtelen røres godt gjennom

Den enkleste og billigste måten å skaffe en god pussmørtel er i de fleste tilfeller å kjøpe sekker med ferdigblandet tørrmørtel, som bare trenger å røres opp med vann.
Du bør se etter to ting, når du velger mørtelen. Den første er bindemidlet - sementen og kalken. Den andre er kornstørrelsen i sanden som bindes sammen.

  • Bindemidlet bør du velge slik at mørtelen passer til murverket. Det viktigste er at den ikke er hardere enn underlaget, fordi spenninger i overflaten så kan få den til å skalle av. Pass spesielt på at den ikke inneholder for mye sement. Finn et godt byggevaremarked, og spør fagfolkene om råd - ta gjerne med en prøve av fugene.
  • Kornstørrelsen er nesten alltid 0-1 mm. Hvis du vil dekke mursteinene helt, velger du en litt grovere mørtel med kornstørrelse 0-2 mm til det innerste pusslaget og avslutter med et lag på 0-1 mm. Kornenes størrelse er avgjørende for hvor tynt lag du kan pusse med. Er de største korn på 1 mm, kan pusslaget ikke bli tynnere.
  • Fargepigmenter i mørtelen er en opplagt mulighet ved tynnpuss. Da fargen preges av hvor raskt pussen tørker, kan du bare få en jevn farge, hvis den fargede pussen ligger like tykk overalt. Det oppnår du ved først å pusse med en nøytral mørtel og så slutte med kulør i det ytterste lag. Pass på ikke å vaske ut fargen underveis.
Murpuss: Mørtel

Mørtelen røres opp med omrørervisp på en kraftig boremaskin - det er ikke nok å røre for hånd.

Kalkvann og vannglass holder på pussen

Når du har pusset muren, kan du koste eller sprøyte på kalkvann. Vil du farge muren og ikke har gjort det med farget mørtel, vil en god fagmann sette pris på at du gir den en riktig god kalking med mange tynne lag kalk. Kalken er så tett i familie med resten av murverket, at samspillet mellom fugene, pussen og kalkoverflaten er ideelt.
Alternativt: Vannglass (natriumsilikat), som kan kjøpes i byggevaremarkeder med varer for murere, binder krystallene i murverket sammen og gjør resultatet enda mer robust og holdbart. Maleren kan på sin side foreslå en silikat-maling (bindemidlet er vannglass), som også hører til i familien og arbeider fint sammen med murverket.

Murpuss: Kalkvann og vannglass holder på pussen

Kalkvann, flere tynne lag kalk-melk og igjen kalkvann. Eller velg silikat-maling, så står en pusset vegg lenge.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...