En frisk sokkel gir et friskt hus

Du høster gevinst på mange områder når du setter husetssokkel i toppform, med et godt pusslag og isolasjon underbakkenivå. Huset blir penere, du sparer energi til oppvarming– og nokså vesentlig: Huset blir sterkere og holder lenger.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
350 kr/m2

Intro

Huset ditt blir forkjølet hvis det står med våte føtter. Hvis kulde og fukt kan trenge inn i sokkelen, så vil det bevege seg opp i resten av huset og ødelegge både murverk og tre. På dette huset fjerner vi en stygg, gammel og dårlig fungerende sokkelpuss. Etterpå dekker vi den skjulte delen av sokkelen med isolasjon og gir den synlige delen et nytt lag puss. Dette gjør vi ikke bare for å spare på varmen og gjøre huset penere. Det er først og fremst for å redde huset fra å bli ødelagt av fukt nedenfra. Men det var ikke dette som var planen fra starten. Sokkelen skulle egentlig bare få reparert et par hull, der pussen var falt av. Men da den tilkalte mureren fikk sett på saken, var han ikke i tvil om at et større inngrep var det eneste riktige.

De avskallede områdene var nemlig et symptom på en gammel feil: På et tidspunkt var sokkelen blitt pusset med en sementholdig mørtel, som var sterkere enn underlaget. Underlaget er fra en tid da sokler ble murt opp med kalkmørtel. Det alene kan løsne pusslaget. Men mørtelen var i tillegg lagt på sokkelen med en nuppete overflate og en smal vannrett overside. Derfor kunnde det bare ende galt: Før eller siden ville det sive vann inn bak pusslaget, som dermed risikerte å løsne. Det eneste riktige var derfor å banke av den eksisterende sokkelpussen og begynne forfra med et nytt lag frisk puss.

Beskytt den nederste delen av sokkelen

En titt på baksiden av sokkelen, inne fra krype-kjelleren, viser at det sannsynligvis også trenger inn vann i murverket lenger nede. Derfor dekkes den skjulte delen av sokkelen med en grunn-mursplate av plast og et lag isolasjon. Det isolerer og beskytter sokkelen mot inntrengende vann, og hjelper til å tørke den opp. Dermed vil både mur og treverk høyere oppe holdes både tørt og friskt.

Veiledning

01
Sokkelen graves fri 2 Trinn

Når du reparerer sokkelpussen, vil det ofte være tilstrekkelig å lappe de stedene der pussen er løsnet. Da graver du bare unna på de stedene der det ser ut til å være problemer. Her er det selve pussen som ble lagt på sokkelen forrige gang som er problemet. Vi fjerner derfor både den løse pussen og de delene som fortsatt sitter godt fast. Og fordi vi har bestemt oss for å beskytte sokkelen helt ned, graver vi oss ned til sokkelens bunn, men bare tre meter om gangen.

Den sementholdige pussen skal fjernes overalt. Den er lett å skille fra kalkpussen, som er mye lysere. Etterpå går vi også over fugene.

1

Grav unna til bunnen av sokkelen. Her er grunnen så fast og tørr at det kan graves med nesten loddrette sider i hullet. Er det risiko for at sidene i hullet sklir ut, må du grave hullene med skrå sider.

Grav bare fram en liten del av sokkelen i slengen. Åpnes en hel side, kan huset sette seg.

2

Den gamle pussen bankes av. Du kan fint bruke hammer og meisel, men på store flater lønner det seg å bruke en borhammer med meisel. Gå over for hånd etterpå for å forsikre deg om at du har fjernet løs mørtel også inne i fugene.

02
Muren repareres 3 Trinn

Halvdype hull og løse fuger fylles opp med mørtel. Reparasjonsmørtelen skal ikke være tettere eller sterkere enn underlaget. Den ferdige reparasjonen skal kunne underordne seg underlagets bevegelser og transport av fukt.

Prinsipielt skal du altså vite akkurat hva slags mørtel og stein murverket er bygget opp av. Men i praksis er det vanligvis tilstrekkelig å unngå å reparere med sementholdig mørtel. Vi bruker en kalkbasert mørtel, som kjøpes tørr i en sekk og røres opp med vann. Etterpå slammes flaten med et tynt lag mørtel, som helst skal være sementbasert. Det gir en god bunn for det senere pusslaget.

1

Muren fuktes grundig med murkosten. Da får du samtidig løsnet eller bundet det løse støvet som ellers er kranglete. Det er viktig at underlaget ikke trekker fukten ut av den nye mørtelen - for da vil den ikke hefte til underlaget.

2

Fugene fylles opp med den godt opprørte reparasjonsmørtelen. Mørtelen skal trykkes grundig i bunn, før fugen glattes. Hullene i murverket fylles også opp. Reparasjonene skal ha tid til å bli faste før du går videre med neste trinn.

3

Sokkelen slammes. Det vil si at murverket fuktes og kostes over med en forholdsvis tynn mørtel, som binder gammelt og nytt sammen. Her bruker vi en sementmørtel for å få glede av sementens større bindeevne.

Slammelaget med sementmørtel må bare være 2-3 mm tykt, slik at det ikke stenger for fukt fra innsiden.

03
Isolasjon settes opp 7 Trinn

Vi vil beskytte sokkelen bedre mot fukt og kulde nedenfra. Det gjør vi ved å sette en plate av mineralull utenpå den delen av sokkelen som er under bakken. Mineralullen isolerer mot kulde fra utsiden og lar regnvannet sive nedover, slik at det ikke fortsetter inn mot sokkelen.

I prinsippet er det nok å beskytte mineralullen med fiberduk. Men i praksis vil røtter fra planter ødelegge isolasjonen. Derfor beskytter vi markplatene våre med grunnmursplater. De plasseres ofte bak isolasjonen for å sikre ventilasjon av en kraftig oppfuktet sokkel. Men her er sokkelen bare litt fuktig, så vi prioriterer å beskytte isolasjonen.

1

Isolasjonsplatene skjæres til. Den siden som vender inn mot veggen skal ofte tilpasses forskjellige utspring. Oversiden av isoleringen skjæres på skrå, slik at vannet ledes utover, og slik at det er enklere å bøye grunnmursplaten over.

Skjær med en kniv og en gammel sag, som er kassert for saging av tre.

2

Plasser isolasjonsplatene opp langs sokkelen, og hold dem på plass med en pinne ut mot bakken.

TIPS: Her har sokkelen fått et strøk dif usjonsåpen bygningsasfalt først, som en ekstra beskyttelse mot fukt utenfra.

3

Grunnmursplatene skjæres til og plasseres utenpå isolasjonen. Det kan være fristende å legge platen på langs med sokkelen. Men den er mye enklere å håndtere og bøye på plass når du setter den opp i loddrette stykker.

4

Fest grunnmursplatene til sokkelen med de spesielle festepluggene og 45 mm spiker for hver 25 cm.

5

Lag overlapp når du setter opp grunnmursplatene. Produsenten anbefaler 50 cm overlapp i de loddrette skjøtene. I denne konstruksjonen, der platene brukes som ekstra beskyttelse, kan du fint nøye deg med 20 cm.

6

Skru på en overgangslist, som dekker oversiden av platene. Bruk murplugger og rustfrie skruer, eller slå den fast med spesialspiker, som fås til listene.

TIPS: Listen kan bøyes rundt et hjørne hvis du skjærer et V-snitt ut i sidene.

7

Overgangen mellom muren og listen lukkes ved å koste den med et tynt lag av den samme mørtelen som du brukte til å slamme muren med. Mørtelen skal ha et døgn til å herde, før du fortsetter arbeidet.

04
Ny sokkelpuss 5 Trinn

Nå skal den synlige delen av sokkelen få et friskt lag med puss. Erfaringer fra den tidligere eierens feil får oss til å gå tilbake til den måten sokkelen opprinnelig ble pusset på: med en glatt overflate, og en skrå kant der sokkelen stikker noen centimeter ut i forhold til veggen over.

Også materialvalget er tilbake til noe som er nokså nær det originale - i en utgave som også er for dem som ikke er faglærte murere: Vi blander opp en ferdig kalkmørtel, KKh 35/65/700, med vann.

For å lage en flott, rett kant, bygger vi opp pusslaget med støtte på en trelist som holdes på plass med pusshaker. Til slutt rettes sokkelen opp på fri hånd.

1

Marker den nye sokkelkanten med en trelist. Listen settes fast slik at den følger den ønskede skrå oversiden på den kommende sokkelen, og slik at forkant på listen er der sokkelens kant skal være.

2

Fest trelisten til veggen med pusshaker. Det er litt skremmende å slå det lille spydet i murverket - og senere i den nye pussen du akkurat har bygget opp - men hullene er raske å tette igjen etterpå.

3

Fukt muren med vann der du skal i gang med arbeidet. Det er bare et par dager siden muren ble slammet. Likevel er muren allerede så tørr at den raskt vil trekke ut fukten av den nye pussen. Dermed får du dårligere vedheft hvis du ikke fukter den.

Overflaten skal ikke være rennende våt. Den skal bare være fuktig.

4

Det nye pusslaget bygges opp. Har du det rette håndlaget, kan du kaste på mørtelen i små porsjoner med et lite kast med håndleddet. Ellers bruker du bare skjeen. Du kan også trekke det på med stålbrettet. Jevn ut til en glatt, rett flate.

5

Overflaten glattes med et hardt fugebrett når mørtlen er så fast at du må trykke hardt med fingrene for å lage avtrykk. Det fuktede brettet kjøres i store sirkler. Da trekkes overf aten sammen, den jevnes og blir liggende i plan med trelisten.

05
Den skrå kanten 6 Trinn

1

Fjern trelisten. Pusshakene slås forsiktig løse når mørtelen har satt seg noen timer - eventuelt til neste dag. I så fall skal du være ekstra nøye med å vanne før du legger på frisk mørtel igjen. Listen løsnes forsiktig med en hammer.

2

Plasser trelisten på forsiden av sokkelen, langs overkanten på den nye pussoverf aten, slik at du kan lage en skrå kant. Klem trelisten fast med pusshakene, og juster deg inn med vateret til listen er blitt helt vannrett.

3

Fyll mørtel på oversiden av sokkelen. Trykk den forsiktig fast mellom mur og trelist. Pass på at du ikke ødelegger pussen på forsiden av sokkelen. Sørg for å fylle på mørtel, slik at det dannes en skrå kant fra muren ned mot trelisten.

Pusshakene er uunnværlige. De slås fast i muren, deretter slås armen forsiktig innover, slik at den spenner mot trelisten.

4

Glatt overflaten nøye med stålbrettet. Lag en skrå flate som vil lede vannet vekk fra muren, slik at du unngår de skadene som plaget sokkelen i den gamle utgaven. Arbeidet med overf aten gjør den tettere og sterkere.

5

Fjern trelisten, og glatt forsiktig overgangen mellom overside og forside. Pusshakene trekkes ut, hullene etter dem tettes, og overflaten glattes forsiktig. Gi pusslaget ro til å sette seg - for sikkerhets skyld gjerne til neste dag.

6

Trekk et tynt lag mørtel over den fuktige pussen med stålbrettet. Samme mørtel kan brukes, men ønsker du å ha en riktig fin overf ate, kan du velge en med enda finere korn. Glatt det med et pussebrett når det har satt seg litt.

Trekk til slutt sammen overflaten med et mykere pussebrett – etter at mørtelen har satt seg godt. Tilføy litt vann og mørtel. Beveg brettet med lett hånd.

06
Hullet fylles igjen 2 Trinn

Så skal vi bare fylle igjen hullet mot husveggen. Men det ville vært en skam bare å fylle igjen med den samme jorden, ettersom vi har muligheten til å hjelpe huset til en varmere og tørrere fremtid. Derfor fyller vi det meste av hullet med Leca-kuler. De er både isolerende og drenerende. Øverst legges et lag med den jorden du ønsker. Hullet fores med fiberduk, før Lecakulene helles i.

Uansett hvilken overflate du avslutter med, så er det viktig å sørge for et fall fra huset. De første to meterne bør det være et fall på minst 4 cm, slik at regnvannet ledes unna.

1

Den ferdige sokkelen behandles her med en diffusjonsåpen bygningsasfalt etter at den har herdet minst en uke, gjerne en måned. Du kan også bare la sokkelen stå som den er.

Grøften mot sokkelen fores med fiberduk og fylles nesten opp med Lecakuler. Fiberduken brettes over kulene, og grøften fylles opp med jord, grus eller det du selv ønsker. Hvis du i tillegg lager et fall fra huset, har du gjort alt for å sikre det et langt og godt liv.

Materialer

• Reparasjonsmørtel, KKh 35/65/700, 0-1 mm
• Slammemørtel, C 100/400
• Bygningsasfalt, diffusjonsåpen (evt.)
• Markplater, 70 mm
• Grunnmursplate, f.eks. Platon Xtra med 45 mm festeplugger
• Overgangslist, f.eks. fra Platon, med spesialspiker eller skruer og plugger
• Pussmørtel, KKh 35/65/700, 0-1 mm
• Evt. sluttpuss, KKh 35/65/700, 0-0,5 mm
• Fiberduk
• Lecakuler

Spesialverktøy
• Pusshaker

Tidsforbruk

2-3 dagers arbeid på en langvegg. Med tørketider fordeler arbeidet seg over en ukes tid.

Pris

Cirka 350 kroner per kvadratmeter sokkel.

Vanskelighetsgrad

Dette er et stort prosjekt med mange forskjellige arbeidsprosesser. Du renser sokkelen helt til bunns, og bygger opp en ny.

Tegning

Isolasjon og nytt pusslag på husets sokkel

Hele konstruksjonen forutsetter at det ikke står grunnvann opp mot sokkelen. Hvis det er tilfellet, skal du også legge drensrør. Det vil i så fall være en naturlig del av hele denne arbeidsprosessen, men dreneringsrør legges ikke her.

Slik bygger vi opp denne sokkelen:

 1. Skader repareres
 2. Veggen slammes
 3. Nederste del smøres med asfalt
 4. Isolasjon settes på plass
 5. Grunnmursplater plasseres
 6. Overgangslist som holder platen
 7. Øverste del av sokkelen pusses
 8. Den nye sokkelpussen får asfalt
 9. Fiberduk legges i hullet
 10. Lecakuler fylles i
 11. Fiberduken brettes inn over kulene
 12. Jord, sand, heller osv. legges over
Isolasjon og nytt pusslag på husets sokkel

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...