Reparasjon av sokkelhjørne

Sokkelen på huset lever under tøffe betingelser. Den skal tåle vær og vind, og er dessuten ekstra utsatt fordi den har direkte kontakt med bakken. Derfor er det viktig at det ytterste pusslaget er intakt. Ellers risikerer du at fukten trenger opp i murverket.

Reparasjon av sokkelhjørne

Sokkelen er utsatt for hard belastning og får enkelt skader på grunn av frost.

FORARBEIDET OG DET INNERSTE GROVE LAGET

1. Først fjernes alt belegg, for eksempel alger og maling. Deretter fjernes løs sokkelpuss med hammer og meisel helt inn til fast underlag. Til slutt børstes området rent med en stiv kost.

2. Underlaget vaskes grundig med vann, slik at all skitt og all løs puss forsvinner. Deretter påføres en “velling” av murmørtel i et tynt lag for å sikre en god vedheft.

3. Det første pusslaget legges så grovt, at det siste fine laget får noe å henge fast på. Er hullene mer enn 10-15 mm dype, brukes en grov mørtel (0-4 mm). Trykk godt fast med en murerskje.

4. Store hull fylles, og deretter smøres hele reparasjonsstedet med et tynt lag puss. Første lag rettes grovt opp med murerskjeen.

5. På hjørnet repareres først den ene siden, og deretter den andre. Et bord som holdes loddrett gir deg et anlegg å pusse hjørnet skarpt mot. Bordet fjernes før pusslaget tørker.

Tips til eldre hus

Til eldre hus pusset med kalkmørtel duger det ikke å bruke sement I sokkelpussen. I så fall vil det ytterste laget bli tettere og hardere enn det innerste, og da kommer ikke reparasjonen til å holde særlig lenge. I stedet anbefales det å bruke en kalkbasert restaureringsmørtel, som er mer elastisk og diffusjonsåpen.

Sement ble først vanlig å bruke etter andre verdenskrig, så i hus som er bygget fra cirka 1935 til 1950 bør du sjekke om det er brukt sement. I hus fra før 1935 er det temmelig sikkert ikke brukt sement.

DET YTTERSTE FINE PUSSLAGET

1. Det ytterste, fine pusslaget lages av pussm.rtel, som blandes med en blandevsip i bormaskinen, til en konsistens som minner om kremfl.te. Den trekkes på nedenfra med en murerskje.

2. La den friske mørtelen sette seg, til den ikke lenger føles fuktig på overflaten. Deretter pusses den til en jevn og plan overflate ved å føre et pussebrett rundt i sirkler.

3. Overgangen mellom den friske mørtelen og den gamle sokkelpussen jevnes pent ut med en våt kalkkost.

4. Hjørnebordet flyttes forsiktig over på siden med den friske sluttpussen, før den tørker. Sett bordet loddrett, og hold det fast med en skråstiver. Påfør pussen, la den sette seg, og jevn den plant ut.

5. Bordet fjernes fra hjørnet ved å løfte det opp og samtidig vekk fra hjørnet. Da slipper det den friske mørtelen med en skarp kant. Føres bordet ut mot hjørnet, ødelegges den skarpe kanten.

6. Hjørnet rundes forsiktig med pussebrettet, slik at det står skarpt med en mykt avrundet kant. Til slutt jevnes overgangen mellom frisk mørtel og gammel sokkelpuss med en våt kalkkost.

Verktøy til pussreparasjoner

Pussearbeid krever ikke noen stor maskinpark. Til opprøring av mørtelen skal du bruke en blandevisp på bormaskinen. I tillegg skal du bruke en murerskje til å fordele og trykke mørtelen på plass, et pussebrett til å jevne overflaten og avrunde eventuelle kanter, samt en kalkkost til å utjevne overganger mellom ny puss og eksisterende sokkel.

Reparasjon av sokkelhjørne: Verktøy

Når du reparerer sokkelhjørnet skal du bruke en blandevisp, et pussebrett og en kalkkost.

Viktig å vite når du skal reparere sokkelhjørnet!

En pussreparasjon skal beskyttes de første par døgnene. Er det risiko for frost, dekkes stedet med isolasjonsmatter. For å beskytte mot nedbør eller for rask tørking ved direkte sol, skal reparasjonen dekkes av en presenning. I veldig varmt vær, kan du i tillegg fukte pusslaget med vann fra en sprayflaske.

LES OGSÅ: Reparasjon av grunnmur – slik gjør du!

    Akkurat nå leser andre ...