Reparasjon av sokkelhjørne

Sokkelen er utsatt for hard belastning og får enkelt skader på grunn av frost.

Tips til eldre hus

Til eldre hus pusset med kalkmørtel duger det ikke å bruke sement I sokkelpussen. I så fall vil det ytterste laget bli tettere og hardere enn det innerste, og da kommer ikke reparasjonen til å holde særlig lenge. I stedet anbefales det å bruke en kalkbasert restaureringsmørtel, som er mer elastisk og diffusjonsåpen.

Sement ble først vanlig å bruke etter andre verdenskrig, så i hus som er bygget fra cirka 1935 til 1950 bør du sjekke om det er brukt sement. I hus fra før 1935 er det temmelig sikkert ikke brukt sement.

LES OGSÅ: Pussing av grunnmur - slik beskytter du huset ditt

Verktøy til pussreparasjoner

Pussearbeid krever ikke noen stor maskinpark. Til opprøring av mørtelen skal du bruke en blandevisp på bormaskinen. I tillegg skal du bruke en murerskje til å fordele og trykke mørtelen på plass, et pussebrett til å jevne overflaten og avrunde eventuelle kanter, samt en kalkkost til å utjevne overganger mellom ny puss og eksisterende sokkel.

Reparasjon av sokkelhjørne: Verktøy

Når du reparerer sokkelhjørnet skal du bruke en blandevisp, et pussebrett og en kalkkost.

Viktig å vite når du skal reparere sokkelhjørnet!

En pussreparasjon skal beskyttes de første par døgnene. Er det risiko for frost, dekkes stedet med isolasjonsmatter. For å beskytte mot nedbør eller for rask tørking ved direkte sol, skal reparasjonen dekkes av en presenning. I veldig varmt vær, kan du i tillegg fukte pusslaget med vann fra en sprayflaske.