Høyere under taket – med frilagte bjelker

Er taket i kjelleren for lavt? Fjern da det gamle taket og sett opp stålprofiler og gipsplater mellom bjelkene. Det gir en bedre takhøyde og et flott tak med frilagte bjelker.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
500 kr/m2

Intro

I mange eldre hus er kjellerne ikke alltid så høye. Men ofte kan du få en bedre takhøyde hvis du river ned det gamle taket og flytter det nye opp mellom bjelkene. Det vil også få taket til å virke betydelig høyere.

Prosjektet fører også til at huset blir bedre lyd- og varmeisolert og bedre sikret ved brann.

Her lages det nye taket av stålprofiler som monteres til de frilagte bjelkene. Hulrommet mellom bjelkene fylles helt med mineralull (type steinull, de er stivest) og tettes deretter med to lag gipsplater som festes til stålprofilene. Du kan også bruke trelekter som gipsplatene festes til, men noen synes det er raskere å bruke stålprofiler som lett kan klippes til i passende lengder.

Veiledning

01
Sett opp stålprofiler 3 Trinn

1

Først skal det gamle taket rives ned. Det gjør du lettest med et brekkjern. Det kan støve svært mye, så bruk støvmaske og vernebriller. Luft også godt ut mens du arbeider.

2

Hold et par avstandsklosser opp mot gulvbordene og vinkelprofilene når profilene skal skrus fast på bjelkene. Da er du sikker på at profilene sitter med samme avstand hele veien rundt.

Skjær til et par avstandsklosser på 10 cm. Det tilsvarer høyden på to lag mineralull.

3

Montér også vinkelprofiler på veggene mellom bjelkene. De legges oppå vinkelprofilene som er festet på bjelkene, og skrus fast til veggen. Stål-profilene er lette å skjære til med ei platesaks.

02
Isolasjonen 4 Trinn

Etasjeskillet blir isolert med to lag mineralull. Mineralulla skal skjæres til slik at den kan settes i spenn mellom bjelkene. Hvis det første laget med mineralull henger for mye, kan du eventuelt sette fast en skrue i midten opp i gulvet.

Når det andre laget kommer opp, hjelper stålprofilene med å holde mineralulla på plass til gipsplatene blir montert og stenger isolasjonen helt inne.

1

Sett opp det første laget med mineralull mellom bjelkene slik at det sitter i spenn. Pass på at du ikke skjærer til mineralulla i for smale stykker. Henger mattene for mye, kan de festes med en skrue opp i gulvet.

2

Lag ei målelist slik at det er lettere å måle opp til de tverrgående monteringsprofilene. Sett merkene med 45 cm avstand - det tilsvarer ei halv gipsplate - slik at du har et godt underlag å feste platene i.

Hold lista mot veggen, og overfør markeringene til vinkelprofilene med en spritpenn.

3

Klipp ut de tverrgående monterings profilene. Det går raskt med ei platesaks. Klipp fra begge sider, og bøy, og klipp så over resten. De skal klippes ut slik at de er ca. 1 cm kortere enn avstanden mellom bjelkene.

Legg monteringsprofilene opp på vinkelprofilene. Justér dem inn etter merkene, og fest dem med korte plateskruer.

4

Legg nå opp det andre laget med mineralull mellom de tverrgående monteringsprofilene som holder det første laget med mineralull på plass. Igjen skal mineralulla skjæres ut i passende stykker slik at den sitter i spenn.

03
Gipsplatene 5 Trinn

Når isolasjonen har kommet på plass, monterer vi to lag gipsplater til stålprofilene. I eldre hus som her der, den gamle isolasjonen besto av stubbloftsleire, er det viktig å bruke to lag gipsplater hvis du vil ha samme lyd- og brannisolering.

Det første laget med gipsplater skal dessuten skjæres til slik at det er en sprekk rundt kanten på 5-10 mm. Den skal fylles med akrylfugemasse som også er med på å sikre en god lydisolering.

De to gipslagene settes opp forskjøvet i forhold til hverandre slik at skjøtene ikke kommer ut for hverandre. Begynn i den ene enden med ei hel gipsplate i det første laget, og begynn så det andre laget i samme ende med ei halv plate.

1

Sett opp det første laget med gipsplater med noen få skruer når du har skåret dem til. Begynn med ei hel gipsplate, og hold en avstand på 5-10 mm både til bjelkene og veggene slik at det er plass til å lage en lydisoleringsfuge med akrylfugemasse.

2

Fyll sprekken mellom gipsplatene med rikelig akrylfugemasse slik at fugen blir fylt helt opp. Sprekker ved bjelker og vegger lukkes også fordi lyd kan trenge gjennom selv de minste sprekkene. Så skal det andre laget med gipsplater monteres.

3

Det andre laget med gipsplater settes opp. Platene skal skjæres til på stramt mål slik at de går helt ut til bjelkene og veggene. Begynn mot veggen med ei halv plate slik at skjøten mellom dem blir liggende forskjøvet i forhold til det første laget.

Montér platene med skruer til vinkelprofilene. Sett skruene med ca. 20 cm avstand.

4

Trykk fast armeringsteip midt over skjøtene. Legg platene slik at det blir forsenkede kanter i alle skjøtene. Skjøtene lages pene - først med armeringsteip, deretter sparkelmasse.

5

Nå skal alle skjøtene sparkles. Først med en grov sparkel som presses godt opp i skjøten. Deretter skal de ha to til tre omganger med finsparkel. Sparkelmassen er tørr når den skifter farge til hvit.

Er det små sprekker mellom gipsplatene og bjelkene, kan du tette dem med litt akrylfugemasse.

Materialer

13 mm gipskartongplater:

 • 90 cm brede plater (F) og (H)

50 mm mineralull:

 • Isolasjon (D) og (E)

Dessuten:

 • Vinkelprofil, type H50 (C)
 • Monteringsprofil (type S 25/85)
 • Skruer, gips på stål (type RA 35)
 • Skruer, gips på tre (type TA 45)
 • Skruer, stål på stål (type R/R13)
 • Akrylfugemasse (G)
 • Grovsparkel Finsparkel
 • Armeringsteip
 • Div. maling

Spesialverktøy

 • Platesaks

Tidsforbruk

3–5 dager for et rom plusstørketid.

Pris

Cirka 500 kroner per kvadratmeter

Vanskelighetsgrad

Det er både lettere og raskere å bruke stålprofi ler enn trelekter.

Tegning

Slik er etasjeskillet bygget opp

Utgangspunktet er gulvet (B) på bjelkene (A). Vinkelprof lene (C) skrus på bjelkene, og første lag mineralull (D) settes i spenn. Monteringsprof ler skrus fast på vinkelprof lene per 45 cm, og annet lag mineralull (E) monteres mellom. Første lag gips (F) monteres med 5-10 mm avstand til bjelker og vegger. Sprekken fylles med akrylfugemasse (G). Deretter legges det andre laget gipsplater (H).

Slik er etasjeskillet bygget opp

Video

TEKNIKK: Deling av gipsplater

Med en skarp hobbykniv er jobben rask og enkel

TIPS: Gipsbits sikrer riktig skruedybde

TEKNIKK: Skjøting av gipsplater

Selvklebende glassfibernett gjør skjøten sterk

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Gipstak