Fukt i veggen: hold den ute - innenfra

Mindre problemer med en fuktig kjellervegg kan du stoppe selv. Løsningen er en tynn mørtel som er så tett at den stopper vann, men som likevel er så pustende at den lar vanndamp slippe gjennom.

Intro

Løs og porøs puss er ett av tegnene på fukt i veggene. Er det tydelige svarte flekker på veggene, er det snakk om muggsopp som også kommer av fuktighet.

Andre tegn er saltutfelling, altså hvitt slør eller hvite tegninger på veg-gen, kondens og selvsagt også vann som kommer inn.

Veiledning

01
Slik hindrer du fuktigheten i å trenge inn 6 Trinn

Fuktighet i kjellere i eldre hus kommer ofte av at det har vært for lite sement i betongen da huset ble bygget, og at vannet derfor trenger inn i muren.

Har fuktigheten først kommet inn, må den kunne komme ut igjen. Det nytter altså ikke å sperre den inne. Fuktigheten søker oppover til den finner et sted å komme ut. Sperrer du den for alvor inne, ved for eksempel å pakke hele huset inn i plast, vil murene begynne å gå i oppløsning.

Derfor kan løsningen være et inn vendig belegg som er så tett at vannmolekylene ikke kan komme igjennom, men likevel så åpen at dampen fra vannet kan komme ut. Vandex trenger inn i muren og krystalliseres slik at vannet ikke suges inn i betongen.

Er vannpresset konstant eller står på i lange perioder, vil vannet forsøke å finne en vei utenom det område du har be-handlet. Skjer det, er det ingen vei uten-om en dyr drenering rundt huset. Men det er lurt å supplere med Vandex.

Fjern eventuell tapet eller annen overflatebehandling. Nå kan du få full oversikt over skadene. For at membranen (Vandex BB75) skal sitte og tette ordentlig, er forarbeidet avgjørende. Rengjør grundig.

Bank av den løse pussen med en mur-hammer. Alt skal vekk. Du må komme helt inn til den faste muren. På vanskelige områ-der kan du bruke meisel eller borhammer. Glatte flater skal også bankes slik at de blir ru.

Fyll hull og ødelagte fuger med Vandex Uni 1 reparasjonsmørtel som går godt sammen med Vandex BB75. Fyll alle hull med reparasjonsmørtel, og la mørtelen tørke før du fortsetter.

Børst veggene helt rene med en børste. Enten det er mur eller betong: Fjern alt støv. Glatte betongflater slipes ned. Bland så Vandex BB75. 25 kilo pulver blandes med 5-6 liter vann og røres ut i minimum 3 minutter med en blandevisp på en boremaskin.

Fukt et mindre område, og legg på den utblandede Vandex-mørtelen. Bruk et stål-rett (gir glatt oveflate) eller en murkost til å legge den på med. Husk å arbeide vått i vått. Den ferdige lagtykkelse skal være 3-5 mm slik at du må legge på minimum to lag.

Det andre laget legges på når det første laget har størknet. Har det tørket helt ut, ettervannes det først. Den ferdige overflata skal holdes fuktig i minst fem døgn slik at den herder langsomt. Dekk eventuelt veggen med plastfolie.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Fukt i kjeller