Få frisk luft rundt i hele huset

Fukt i boligen er en direkte årsak til dårlig inneklima, og i ytterste konsekvens muggsopp og råte. Derfor kreves det frisk luft, og den skal kunne sirkulere mellom rommene.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
1.470 kroner

Dette huset har en optimal luftsirkulasjon. De blå pilene viser hvor den friske luften blir trukket inn og ført rundt. De røde viser hvor den brukte luften blir sugd ut.

Intro

Dugger vinduene dine innvendig?

Har du ofte hodepine, spesielt når du våkner om morgenen? Kanskje er årsaken mangel på luft. Vi har nemlig bruk for frisk luft, det samme har husene våre: Vi får hodepine og allergiske reasjoner av de millioner av støvmidd som elsker fuktig inneklima. Samtidig risikerer huset ditt å få både muggsopp og fuktproblemer.

Derfor skal du slippe frisk luft inn. Ikke bare i de to ganger fem minuttene som du bør lufte daglig, men hele tiden. Løsningen er å montere ventiler slik at frisk luft kan komme inn i huset, ventiler så luften kan sirkulere i huset og utsug som sender brukt luft ut igjen.

Slik skaper du en god luftsirkulasjon til glede for både deg selv, familien din og huset ditt. Oppgaven krever kun litt verktøy, og alt sammen kan gjøres i løpet av én dag i de fleste familiehus.

Bestill Gjør Det Selv og få tilgang til alle prosjekter >>

Sik beveger luften seg inn i, rundt i og ut av huset ditt

For å få frisk luft til alle som bor i huset ditt, må det komme luft inn i huset. Men for at frisk luft skal komme inn, må annen luft dyttes ut. Det må altså finnes åpninger som trekker luften inn, og det må finnes åpninger som kan sende den ut igjen. Underveis skal luften kunne vandre uhindret gjennom alle husets rom. I prinsippet skal luften klare vandringen selv hvis det er forskjell på temperaturen inne og ute. Men det er ikke alltid tilfellet, for eksempel ikke på en fin sommerdag.

Her hjelper mekaniske vifter i bad og på kjøkken: De trekker luften gjennom huset og sender den ut igjen. På grunn av dette bør døren til badet ikke tette helt. Det skal kunne komme luft inn på badet for at avtrekksviften skal klare å sende fuktig luft ut igjen. Resultatet blir et hus med frisk luft og et behagelig tørt inneklima. Tørr luft føles varmere enn fuktig luft, dermed sparer du også fyringsutgifter.

I de rommene der luften blir “forurenset”: på badet, kjøkkenet og vaskerommet, skal luften suges ut. En mekanisk ventilator eller avtrekksvifte er effektiv og sikrer at luften trekkes tvers gjennom huset fra luftinntakene. Det samme gjør en vedovn.

Veiledning

01
Ventil i yttervegg: frisk luft inn 5 Trinn

Start med å montere friskluftsventiler i alle soverom. Her skal den friske luften komme inn i huset.

En effektiv løsning er en ventil i ytterveggen. Her er veggen av mur, noe som krever en kraftig bormaskin (er muren av betong må maskinen være ekstra kraftig) og gjerne en lekte- eller multidetektor. Best er en multidetektor, så du kan forsikre deg om at det ikke er verken lekter, vannrør eller ledninger der du borer.

Du skal bruke en hullsag i samme dimensjon som ventilen du skal sette inn. En hullsag til mur eller betong kan du eventuelt leie. Men start med et tynt søkebor, før du borer det endelige hullet.

1

Sjekk veggen for hindringer. Er du det minste i tvil om hva som skjuler seg inne i veggen bør du bruke en multidetektor. Den finner både lekter, ledninger og vannrør i veggen din.

2

Bor først med et tynt bor når du har bestemt ventilens plassering. Bor hele veien gjennom veggen. VIKTIG! Husk å se både ute og inne før du bestemmer hvor ventilen plasseres.

3

Bor hull til ventilen. Bruk en hullsag som passer til det materialet veggen er laget av. Her er det kryssfinér innvendig på en murvegg, så vi starter med hullsag til tre.

4

Monter en rist utvendig. De fås i mange varianter; i plast, galvanisert stål og kobber, blant annet. Monter gjerne myggnett på innsiden av risten.

5

Sett ventilasjonsrøret i hullet. Du skal kutte det slik at det ligger plant med veggen. Nå kan ventilen settes på, og luften kan komme inn.

02
Ventil i vinduer: frisk luft inn 5 Trinn

Det er ikke alltid praktisk mulig å sette en ventil i ytterveggen, eller ned gjennom taket. En annen løsning er ventiler plassert i vinduer eller dører. Det er en enkel og diskret løsning.

Det eneste som kreves er en bormaskin med et spadebor. Til denne modellen ventiler skal vi bruke et 16 mm bor.

Hvis rammen består av to deler, så det en god idé å sette en tetningslist rundt hullene, slik at du minsker risikoen for kondens mellom vinduene.

Ventilene her kan lukkes. Det er en klar fordel på kalde vinterdager. Husk bare på å åpne dem igjen.

Det er en fordel å velge en ventil med innebygd myggnetting.

1

Teip fast den medfølgende boremalen på vinduets ramme. Marker deretter hullene ved å slå en spiker forsiktig gjennom malen. Spikermerkene bruker du som merker å bore hullene etter.

2

Bor først med et tynt bor, f. eks. 5 mm. Sørg for å bore helt rett gjennom rammen. Er du usikker, så merker du opp med malen på innsiden også, og borer halveis gjennom fra begge sider.

3

Bor gjennom rammen med spadeboret. Pass på at det ikke er beslag, skruer eller noe annet i veien. Bor uten pause til borets spiss går gjennom på den andre siden av rammen.

4

Bor fra den andre siden. Da spissen av spadeboret har vært gjennom rammen, borer du det aller siste fra den andre siden. Ved å bore fra begge sider unngår du at treet fliser seg opp.

5

Gjør rent hullet, og skru opp ventilen. Først den innvendige, så den utvendige delen av ventilen.

Smører du litt linolje i hullene før du monterer ventilen, så beskytter du treet mest mulig mot fuktig luft.

03
Ventil i innervegg 4 Trinn

Nå har du fått frisk luft inn i huset. Ventilatoren på kjøkkenet, avtrekksviften på badet og vedovnen din hjelper deg å sende ut brukt luft etter hvert som den blir “forurenset” av fukt og lukt. Men det forutsetter at luften kan flyte fritt fra luftinntakene til utluftingskanalene.

Hvis dørene dine er helt tette på undersiden er det en god idé å montere ventiler i veggene mellom rommene. Dermed kan luften vandre fra rom til rom, også når dørene er lukket. Hvis du ikke ønsker å lage hull i veggene er det også her et alternativ å lage ventiler i dørene mellom rommene.

1

Bor hull til ventilen. Bruk samme metode som i ytterveggen: Sjekk at du ikke borer i ledninger eller noe annet. Bor så først med et tynt bor, før du lager det endelige hullet til ventilen.

2

Sett det kuttede røret i hullet. Hvis det ikke sitter fast, kan du feste det med en liten spiker eller skrue.

3

Sett litt teip rundt ventilen (risten). Det gjør den litt trangere og sikrer at den sitter ordentlig fast. Sett så ventilene fast til røret på begge sider av veggen.

4

Sirkulasjon. Nå er det fritt fram for luften å vandre mellom rommene.

04
Ventil i innerdør: sirkulasjon 2 Trinn

1

Bor fire hull, ett i hvert hjørne, med hjelp av den medfølgende malen. Så kan du enkelt sage ut med stikksagen.

2

Sett på de to ristene, en på hver side av døren. De to delene skrus sammen, de skrus ikke fast i selve døren.

Tidsforbruk

Det tar omkring én dags arbeid å sette opp 2-4 ventiler og et par ventilatorer.

Pris

Ventil i yttervegg ca. 250 kr. Veggrør ca. 30 kr pr. del. Ventiler i innervegg ca. 40 kr. Vifte ca. 1000 kr. Smijernsrist ca. 150 kr.

Vanskelighetsgrad

Hvis du vet at det ikke er hindringer, f.eks. ledninger, inne i veggen, så er oppgaven overkommelig for de fleste.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Ventilasjon