Godt inneklima med et ventilasjonsanlegg

Et ventilasjonsanlegg som gjenbruker varmen, gir et bedre inneklima med frisk, tørr luft i rikelige mengder. I tillegg er det nesten alltid en god økonomisk investering.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
40.000 kroner

Intro

Det er framtiden. Frisk luft i rikelige mengder. Bedre helse for hele familien. Tørr luft som gir et behagelig inneklima og sikrer huset et langt liv. Og det er godt for miljøet.

Og så er det i tillegg ofte også en god investering rent økonomisk. I mange tilfeller er pengene tjent inn på 6-10 år.

I tillegg til å sikre frisk luft i hele huset er det praktiske ved moderne ventilasjonsanlegg nemlig at de flytter 75-80 prosent av varmen fra den brukte lufta over til den nye friske lufta før den fordeles i huset.

Anlegg av denne typen kan vi stort sett ikke unngå i nye bygg, og heldigvis kan de ofte med hell også bygges inn i eksisterende hus. Mest enkelt og økonomisk i hus med et ubenyttet loft over en enkelt etasje eller hus med krypkjeller. Mer komplisert i hus der de tykke rørene må føres gjennom bebodde rom. Men også det er mulig som vi skal se i denne artikkelen. Her skal vi følge en spesialutdannet montør som monterer et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning i et hus med et loft som ikke er benyttet, men også med en kjeller - noe som gir ekstra utfordringer.

En slik montør må du alltid engasjere til å beregne og planlegge hele anlegget og til å trimme det når det er ferdig. Men du kan selv utføre det meste av arbeidet med å sette opp maskineriet og trekke rørene.

Jo mer du gjør selv, desto raskere tjener anlegget seg inn, og gir høye, årlig avkastninger får du på investeringen din.

Skal anlegget for alvor spare inn på fyringskostnadene, må huset isoleres og gjøres nesten like tett som nye hus, ellers må anlegget slåss forgjeves med gamle sprekker, ventiler, piper og vinduer.

Men alle som har installert et slikt anlegg, forteller om en gevinst uavhengig av fyringskostnadene. Om et inneklima uten pollen og støv, uten insekter - og uten støvmidd og muggsopp og all den andre elendigheten som følger med fuktigheten.

Montøren finner ut hvordan den friske lufta kan gjøre nytte i hele huset. Han beregner størrelsen på pumper, varme­ veksler og rør. Han kan komme med et overslag på prisen eller et fast tilbud - og diskutere med deg hvor mye av arbeidet du kan gjøre selv.

Veiledning

01
Lyddempet sokkel 5 Trinn

Hadde dette vært et hus med en enkelt bebodd etasje og et ubenyttet loft, ville arbeidet vært mye enklere.

Vi begynner med å montere anlegget med luftpumper og varmeveksler på loftet. For å hindre at vibrasjonene overføres til bjelkene, setter vi det på to plater skilt fra hverandre med terrengmatter.

1

Materialene har kommet, og montøren har begynt å bære dem opp der de skal brukes. Selve ventilasjonsanlegget, som inneholder både pumpene og varmeveksleren, skal opp på loftet sammen med de fleste av rørene.

2

Luka inn til loftet er for smal og må utvides. Slike ekstra oppgaver må vi regne med når vi skal montere ventilasjon i et gammelt hus. Heldigvis finnes det anlegg i forskjellige størrelser, og ofte kan vi unngå dette problemet.

3

Ventilasjonsanlegget skal stå på en kraftig plattform. For å heve den fri fra isolasjonen løfter montøren tre av taksperrene med 45 x 95 mm lekter før han legger på den nederste plata av kryssfinér til plattformen.

4

Oppå den første plata legger vi terrengmatter og deretter ei mindre plate kryssfinér. Plattformen er nå klar - og vil hindre vibrasjonene i anlegget i å bli ført direkte over i bjelkene og ned i huset som en irriterende summing.

5

Ventilasjonsanlegget løftes inn på plass med hjelp av et par sterke venner. Dette anlegget har en ytelse på oppimot 700 kubikkmeter i timen, og de fleste anlegg i eneboliger vil være merkbart mindre og lettere.

02
Slik kan røret kappes 3 Trinn

1

En rask og sikker måte å markere et snitt tvers gjennom et rundt rør på, er å legge et stort papirark rundt det. Når kantene følger hverandre, ligger de vinkelrett på røret.

2

Du kan sage over rørene med ei god baufil. Det tar tid, og det er viktig at du fjerner alle grader, ellers kan kanten ødelegge pakninger og gjøre det vanskelig å montere rørene.

3

Med to platesakser kan røret klippes opp uten at saksene klipper skjevt eller setter seg fast slik det ellers lett skjer. Begynn med å slå et par hull med en skrutrekker.

03
Rørene på loftet 7 Trinn

Rørene til den oppvarmede friske lufta og de tilsvarende rørene til returlufta kobles ikke direkte på anlegget - det ville sende alle lydene fra luftpumper, filtre og varmeveksler ut i hele huset like effektivt som den friske lufta.

Derfor setter montøren først et par lyddempere på anlegget. De henges opp i takkonstruksjonen, og fra dem føres rørene så rundt etter montørens plan.

Vår montør skjærer til rørene med ei spesiell lang platesaks, men han viser oss her en teknikk med to platesakser slik at vi unngår at saksa går skjevt.

Endelig skal rørene isoleres grundig - ellers forsvinner hele idéen raskt ut i den kalde lufta sammen med varmen.

1

Lyddemperne settes direkte på anlegget slik at de kan minske lydene fra maskinene, fra luftstrømmen i rørene og fra kjølemidlet i varmeveksleren. Rørene festes i kanten med selvskjærende plateskruer.

2

Lyddemperen henges opp i et bord som montøren har skrudd fast på tvers mellom to taksperrer. Han bruker et hullbånd som monteres med skrue og mutter rundt lyddemperen og skrus fast i bordet.

3

Rørene ut i det fri kobles på anlegget i motsatt ende av lyddemperne. Det ene røret til venstre fører frisk uteluft inn til anlegget, det andre sender den brukte lufta fra huset ut etter at varmen er flyttet over i den friske lufta.

4

Rørene ut til rommene legges nøyaktig etter montørens plan. Den nøyaktige plasseringen bestemmes av hvor det er penest og mest praktisk å sette rør og ventiler nede i rommene slik at rørene monteres først når den delen er på plass.

5

Rørene monteres med selvskjærende fasadeskruer. Boremaskinen utstyres med ei pipe som holder godt på skruene slik at de lettere går inn i metallet, og du slipper å bore opp på forhånd.

Selv om skruene har spor, bør du bruke ei pipe som passer til det sekskantede hodet.

6

Høyden på rørene justeres, T-stykket dreies, rørene fra etasjen under tilpasses, og rørene støttes etter behov med hullbånd slik at det er plass til å isolere dem. Rørtykkelsen varierer, slik den detaljerte planen fra montøren beskriver rørleggingen.

7

Rørene isoleres med mineralull limt på hønsenetting. Montøren bruker spesielle kroker til arbeidet, men du kan montere isolasjonen rundt rørene med ståltråd. Du kan også vikle sammen kantene av nettet.

04
Gjennom himlingen 4 Trinn

Har huset ditt bare en enkelt bebodd etasje under et ubenyttet loft, er det stort sett ikke annet å gjøre enn å bore hull til rørene oppe i himlingen og sette ventiler på dem.

Hvilke rom rørene skal føres fram i, har du funnet fram til sammen med montøren, men den nøyaktige plasseringen må tilpasses tykkelsen på veggene, bjelker og installasjoner. Selv etter å ha målt seg fram til en fornuftig plassering og sjekket best mulig for skjulte rør og ledninger borer montøren først et tynt søkebor gjennom etasjeskillet og borer bare gjennom et lag om gangen med hullsaga for å unngå problemer.

1

Med et søkebor borer montøren gjennom etasjeskillet etter å ha kontrollert om det ligger skjulte bjelker, ledninger og rør. Kan du ikke komme ned til et enkelt lag bord, må du bore forsiktig og kjenne etter om boret treffer noe i det skjulte.

2

Søkeboret avslører om du får plass til ventilasjonsrøret, eller om du må flytte plasseringen litt før du borer det store hullet. Husk å ta hensyn til ventilen som kan være noe større enn rørflensen.

3

Hullsaga borer hullet i riktig størrelse. Bor fra begge sider slik at kantene blir så rene som mulig. TIPS: Er det hulrom, så bor bare gjennom det første faste laget, og sjekk så for rør og ledninger før du fortsetter.

4

Røret føres gjennom hullet og skrus fast i kanten, og deretter lukkes det med en ventil. Har huset bare en etasje, er ventilen det eneste synlige tegnet på at ventilasjon og varme har vært gjennom en stor revolusjon.

05
Rørene under taket 7 Trinn

Mange som installerer et ventilasjonsanlegg hjemme, slipper arbeidet vi viser på denne siden. Det handler nemlig om å montere synlige rør, normalt under taket, i de etasjene der det ikke kan ventileres med skjulte rør fra loftet eller via en krypkjeller.

Arbeidet kan være så vanskelig - og rørene så sjenerende - at ventilasjonsanlegget ikke anbefales. Men her viser montøren at vi med god vilje ofte kan finne ganske gode løsninger.

Rørene i kjelleren på dette huset føres rundt i en bred gang med avstikkere inn til de enkelte rommene. Noen liker synlige rør, andre foretrekker å få dem skjult bak plater slik vi gjør her.

1

I kjelleren føres rørene oppe under taket. Etter å ha passert første etasje skjult i et skap, dukker røret med frisk luft opp under kjellertaket og får et bend. Vi borer et hull i veggen ut mot gangen.

2

Det vannrette røret skyves inn i bendet og festes med tre-fire skruer. Det skal skyves så langt inn at gummipakningen i kanten av bendet blir helt tett.

3

Etter veggen setter vi på nok et bend som fører røret mot tre rom som ligger ut mot gangen. Hver vinkel svekker luftstrømmen slik at kunsten er å få rørene til å ligge så pent og diskré som mulig uten at de skifter retning for ofte.

4

Der røret passerer et rom, setter montøren på et t-rør. T-røret sender her oppvarmet frisk luft inn i rommet, og det er svært viktig å sikre at lufta suges ut med litt større kraft, enten direkte eller for eksempel via en sprekk under døra.

5

Rørene festes i taket med spesielle beslag eller hullbånd. Men hullbånd er ikke så vanlig der rørene ligger synlig. Festebøyler og hullbånd skrus i taket. Vær sikker på at skruene får feste i et bæredyktig underlag bak lister og plater.

Fasadeskruer med selvskjærende spiss i passende lengde fester rørene i taket.

6

Med et s-rør flytter montøren rørene litt vekk fra veggen før han går gjennom en annen vegg til den ytterste ventilen. Dette er en av de mange mulighetene du kan diskutere med montøren når det gjelder rørføringen.

7

Røret skrus fast i kanten der det når fram til bestemmelsesstedet. En plugg skrus på røret - igjen passer vi på at alle skjøter er tette slik at det ikke presses fuktig luft ut i konstruksjonen - og så kan ventilen plasseres og siden justeres.

06
Gjennom veggen 4 Trinn

For å få lufta til å sirkulere riktig og sikre tørr, frisk luft i hele huset må montøren tenke på mye annet enn rørene til og fra ventilasjonsanlegget.

Først og fremst skal dører, vinduer, piper og ventilasjonsåpninger tettes slik at det er kontroll med lufta som hentes inn i huset og sendes ut igjen.

Deretter skal det lages åpninger mellom de rommene der vi ønsker at lufta skal kunne bevege seg. I stedet for å føre rør til ny luft og gammel luft til hvert eneste rom, føres den friske lufta normalt til et soverom, mens det suges ut gammel luft fra kjøkkenet og badet. Veien mellom rommene skal så sikres med sprekker under dørene eller med ventiler.

1

Veggen scannes for skjulte rør, ledninger og bærende elementer før montøren borer hull til en ventil. Som et eksempel på en ventil mellom to rom har han her satt en i veggen inn til trappa fra førsteetasje og ned til kjelleren.

2

Hullet til ventilen skjæres med ei hullsag. Selv om vi her bruker en veggskanner, borer vi forsiktig og trekker boret tilbake innimellom for å sjekke at det ikke treffer noe i det skjulte. Når senterboret er gjennom, borer vi fra den andre siden.

3

En flens settes i hullet, og den skrus fast gjennom kragen. Her er det holdere til ventillokket, og det settes på plass.

4

Ventilen her er et eksempel på de vurderingene montøren må gjøre. Fordi det er noe kjellerlukt i huset, ville det ha vært dumt å suge kjellerlufta opp i stua. Når anlegget justeres inn, skal lufta derfor bevege seg fra første etasje mot kjelleren.

07
Rørene kan skjules 3 Trinn

1

Vi kan skjule de synlige rørene under kjellertaket hvis vi ønsker det. Her gjør vi det med gipsplater montert på trelister. Det er ikke så vanskelig, men vent til du er helt sikker på at rørene sitter godt, og at alle skjøtene er tette.

2

Bindingsverket kles med gips. Skjøtene sparkles enkelt, for det er snakk om så små flater at risikoen for sprekker ikke er så stor. Mellom platene og veggen eller taket gir du likevel plass til en god elastisk akrylfuge.

3

Etter sparkling og maling i samme farge som taket legger vi ikke så mye merke til ventilasjonskanalen - det er altså ikke den helt store katastrofen om vi må føre ventilasjonsrørene gjennom rom der de blir synlige.

08
Tilkobling 5 Trinn

Nå er din del av arbeidet stort sett på plass. Det må til autoriserte folk for å legge fram elektriske kabler og koble til anlegget - og til å justere det inn.

For der du med montørens plan i hendene kommer riktig langt med vanlig håndverksmessig kunnskap og muskelkraft, er det mer komplisert å få viftene og ventilene til å fungere slik at lufta beveger seg rundt i huset og gjennom hvert enkelt rom i helt riktig tempo og mengde.

Men først er det en liten oppgave til som skal på plass, og som vi fortsatt kan være med på: Å få rørene ført fra selve anlegget ut til gavlen.

1

Rørene fra anlegget føres ut gjennom gavlen på huset - å gå ut gjennom taket ville være å be om store problemer. Hullene skjærer du ut med hullsag - eller ei stikksag. Tegn opp hullene etter plata som skal monteres på veggen.

2

På yttersiden av gavlen setter montøren først ei plate som han skrur fast med rustfrie skruer.

3

Yttersiden av panelet klikkes eller skrus på plata. Dekselet kan normalt fås i flere farger slik at det er mulig å finne en utgave som passer til fargen på huset.

4

Hele anlegget er nå klart og strømmen skal kobles på. Så skal det trimmes inn - av montøren, vel å merke.

5

Montøren måler temperaturen og luftstrømmen ved hver enkelt ventil, mens han justerer inn anlegget - men bruker samtidig alle sanser og erfaringen for å unngå at luftstrømmen gir trekk eller går feil vei hver gang ei dør står åpen.

Materialer

Anlegget i denne artikkelen er et REGO-700 H fra Komfovent.
De fleste eneboliger klarer seg med et mindre anlegg og færre rør.
Her kan du finne andre ventilasjonsanlegg: www.beam.no (Genvex/Vallox)

Tidsforbruk

Regn med minst 3-4 dager.

Pris

Fra cirka 40.000 kroner hvis du selv borer og monterer. Be om tilbud fra flere montører.

Vanskelighetsgrad

Den innledende beregningen og hele innkjøringen av anlegget overlater du til montøren, men resten kan du klare om du er nøyaktig og tålmodig.

Tegning

Anlegget bygges normalt opp slik at rørene fører den friske lufta ut til soverom og stuer og suger opp den brukte lufta på badet, kjøkkenet og vaskerommet slik at vi ikke fører fuktig og forurenset luft inn i rom med renere luft.

Tips & Triks

Ventiler til og fra

I de aller fleste rom vil ventilen være det eneste synlige beviset på at huset får skiftet lufta langt mer effektivt og varmeøkonomisk enn før. Størrelsen på ventilen kan variere alt etter hvor stort rom luftstrømmen skal gi frisk luft. Det er montørens vanskelige oppgave å sikre at det normalt er litt undertrykk i rommene slik at fuktig luft ikke presses ut i konstruksjonen. Det er forskjell på de ventilene som slipper inn frisk luft, og ventilene til avtrekket. Ventilene med ny luft kan ofte stilles slik at de leder luftstrømmen mer i en retning enn en annen.

Ventilen på røret med frisk luft kan ofte stilles slik at den dirigerer lufta i den retningen som gir den beste og mest behagelige sirkulasjonen av lufta.

Avtrekksventilen minner om ventilen til den friske lufta, men her bør bare mengden av luft som suges ut av rommet kunne reguleres.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Ventilasjon