Det er framtiden. Frisk luft i rikelige mengder. Bedre helse for hele familien. Tørr luft som gir et behagelig inneklima og sikrer huset et langt liv. Og det er godt for miljøet. Og så er det i tillegg ofte også en god investering rent økonomisk. I mange tilfeller er pengene tjent inn på 6-10 år.

I tillegg til å sikre frisk luft i hele huset er det praktiske ved moderne ventilasjonsanlegg nemlig at de flytter 75-80 prosent av varmen fra den brukte lufta over til den nye friske lufta før den fordeles i huset.

Anlegg av denne typen kan vi stort sett ikke unngå i nye bygg, og heldigvis kan de ofte med hell også bygges inn i eksisterende hus. Mest enkelt og økonomisk i hus med et ubenyttet loft over en enkelt etasje eller hus med krypkjeller. Mer komplisert i hus der de tykke rørene må føres gjennom bebodde rom. Men også det er mulig som vi skal se i denne artikkelen.