Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Lun luft til kjelleren

Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

På ei helg kan du montere en luftsolfanger som ved hjelp av en ventilator pumper lun og tørr luft inn i kjelleren hver gang solen titter frem.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
10.000 kroner

Intro

En kjeller er alltid utsatt for fukt. Dels er den gravd ned i bakken, som er konstant våt. Dels har den ofte få vinduer, og derfor dårlig ventilasjon. Dessuten er det ofte et vaskerom i kjelleren, og kanskje brukes kjelleren også til å tørke klær når klærne ikke kan henges ute i frisk luft.

Alt sammen bidrar til at mange kjellere har den karakteristiske lukten av fukt. Og det er ikke bare lukten som er et problem. Det fuktige miljøet er grobunn for både råte og muggsopp, som ødelegger de tingene vi oppbevarer i kjelleren, og muggsopp er heller ikke bra for helsa. Det er med andre ord en god idé å fjerne fuktig luft i kjelleren.

Kast ut den fuktige luften

Anlegget vi installerer her fjerner den fuktige luften, og pumper ny lun luft inn i kjelleren hver gang solen skinner litt. Vi har valgt et anlegg som kan skifte luften på opp til 70 kvadratmeter. Anlegget fås med en kapasitet fra 20 og helt opp til 150 kvadratmeter.

Veiledning

Mål opp

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

For å få fullt utbytte av solfanger anlegget skal huset ditt oppfylle to krav: Taket i kjelleren skal være så høyt over bakkenivå at røret på solfangeren og den kragen som sitter på innblåsings-ventilen er under taket når solfangeren monteres ute på fasaden. Utvendig skal solfangeren ikke stå på bakken.

Tegn alt inn på sokkelen før du starter bormaskinen - takhøyden i kjelleren, overkanten av innblåsingsventilen og bunnen av luftsolfangeren.

TIPS! Bruk vateret ditt. Når du skal overføre målet på takhøyden, kan du også velge å stikke vateret ut gjennom et vindu, og måle henholdsvis opp til taket i kjelleren og ned til bakken ute.

1

Finn kjellertakets plassering, og marker det utvendig på sokkelen. Bruk et vindu - eller som her en ventilasjons kanal som er ført vinkelrett inn i kjelleren - til å måle ut fra på begge sider av kjellerveggen.

2

Mål diameteren på innblåsings-ventilen. Hullet i muren skal bores minst en halv diameter (radius) under takhøyden i kjelleren. Merk opp på veggen.

3

Kontroller at det er plass til solfangeren på veggen. Den skal plasseres unna nedløpsrør, vinduer, dører, osv. Marker solfangerens midtpunkt, og før oppstrekingen helt ned til sokkelen.

4

Mål avstanden fra underkanten av solfangeren og til midten av innblåsingshullet. Solfangeren skal løftes minimum et par cm over bakken. Legg sammen tallene, og merk opp.

5

Avsett alle målene på sokkelen. Dermed har du funnet det stedet der hullet til innblåsingsluften skal bores - med riktig avstand til kjellertak og bakken.

Bor hull

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Nå skal det bores hull i sokkelen. I de fleste tilfeller blir hullet plassert så langt over bakken at den harde betongen i fundamentet er avløst av mykere materialer som Leca, porebetong eller murstein. Disse materialene kan du selv bore et stort hull i ved hjelp av en borkrone.

Før du setter det store boret i maskinen, er det en god idé å bore gjennom med et langt, tynt bor (søkebor). Da kan du nemlig kontrollere om det er plass under taket på innersiden. Det tynne boret gjør at du kan flytte hullet flere centimeter hvis det er nødvendig, og fortsatt holde deg innenfor diameteren på hullet til innblåsingsrøret.

1

Bor først hull inn til kjelleren med et langt og tynt murbor. Hold boret vannrett og vinkelrett på sokkelen.

2

Sjekk innvendig om det er plass til kragen på ventilen. I vårt tilfelle kan kragen akkurat passe under taket hvis vi fjerner en bit av taklisten.

3

Den store borkronen på 135 mm spennes fast i bormaskinen. Med “søkehullet” som sentrum bores stille og rolig inn i murverket. Når du borer med borkrone skal du ikke bruke slag. Det vil ødelegge borets skjær.

4

Når du er kommet et stykke inn, får borstøvet det store boret til å kile seg fast. Derfor er du nødt til å fjerne borekjernen. Det gjør du enkelt ved å dele den opp med hammer og meisel.

5

Bor et 6-8 mm hull ved siden av det store hullet. Du kan godt trekke kabelen til regulatoren med gjennom det store hullet, men for å komme utenfor kragen på innsiden er det en god idé å bore et separat 6-8 mm hull ved siden av.

Monter fangeren

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Nå er du klar til å montere luftsolfangeren.

Det tar et par timer. Deretter kan du kontrollere om anlegget virker mens solen fortsatt står høyt på himmelen.

Solfangeren leveres med et stykke flexirør av aluminium. Før du tilpasser det, skal du trekke det ut i full lengde. Dermed forsvinner foldene slik at røret blir helt glatt på innsiden. Det gir mindre motstand for luften når den skal passere røret - og dermed også mindre støy og bedre ventilasjon.

Solfangeren er ikke tung, men stor, så det er en fordel med en hjelpende hånd når den skal settes på plass.

1

Kloss opp solfangeren, og marker, hvor beslagene skal sitte. Fangeren skal stå loddrett opp langs veggen med utblåsingsstussen midt inne i hullet.

2

Monter de nederste beslagene på veggen. Beslagene har en liten kant, som passer opp i det sporet som er hele veien rundt i rammen på solfangeren. Beslagene monteres cirka 10 cm innenfor fangerens hjørner i begge sider.

3

Monter de øverste beslagene. De kan monteres i begge sider øverst - eller som vi har valgt: i toppen, der de er mer usynlige. I begge tilfeller skal beslagene sitte cirka 10 cm fra solfangerens hjørner.

4

Flexislangen trekkes ut til full lengde og klippes til. Flexislangen tilpasses slik at den stikker 2-3 cm ut på innerveggen. Den tynne aluminiumen klippes enkelt på mål med en platesaks.

5

Den myke tetningsringen, som tetter overgangen mellom røret og hullet, settes på solfangerens stuss. Dytt deretter flexirøret inn over stussen og inn gjennom tetnings ringen. Røret holdes på plass av gummi på stussens “lepper”.

6

Stikk ledningen til regulatoren gjennom det lille hullet. Deretter stikkes røret forsiktig inn i det borede hullet. Dytt solfangeren på plass, og sett den på bunnbeslagene.

7

Luftsolfangeren dyttes inn under de øverste monteringsbeslagene. Luftsolfangerens ramme fikseres ved å skru den lille bolten forsiktig ned i sporet i rammen på begge sider.

Ventil og styring

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Du har allerede sikret at det kan komme frisk, lun luft inn i kjelleren. Solfangeren varmer nemlig opp luften utenfra til 25-30 grader. Nå skal du sørge for at luftmengden kan reguleres, at luften kan sirkulere rundt i hele kjelleren, og at den gamle, fuktige luften kan komme seg ut.

Du skal montere den termostaten (regulatoren ), som følger med luftsol-fangeranlegget. På den kan du styre både temperatur og luftmengde. Termostaten har cirka tre meter ledning.

1

Pyntekragen trykkes fast og dreies en kvart omgang. Åpningen i ventilen kan reguleres ved å skru dekselet ut og inn.

2

Ledningen til regulatoren trekkes til et sted hvor den er enkel å komme til. Regulatorens bunn monteres ganske enkelt med et par skruer, og ledningen monteres i regulatoren etter beskrivelsen som følger med anlegget.

Utluftingsventiler

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Luftsolfangeren er på plass, og du kan glede deg over frisk luft og mindre fukt i kjelleren i fremtiden.

I motsatt ende av kjelleren skal det monteres en utluftingsventil i veggen. Hvis du sørger for at det kan komme like mye luft ut av kjelleren som det blåses inn, blir ventilasjonen effektiv.

Er det dører mellom rommene, skal du også sikre at luften enten kan komme under døren, eller du skal bore hull og sette i ventilasjonsrister. Hvis det er 1 cm luft eller mer under dørene, gir det nok gjennomstrømming. I så fall trenger du ikke å bore hull og sette i rister.

1

Hullet til utluftingsventilen bores først innenfra. Veggen i motsatt ende av kjelleren er her kledd med gips. Derfor borer vi først med en hullsag.

2

Med det lange, tynne murboret bores helt gjennom murveggen. Hullsagens senterbor har markert sentrum. Hold boret vann- og vinkelrett på veggen.

3

Nå kan hullet gjennom sokkelen bores utenfra med en borkrone. Ventilen monteres i hullet og limes fast både ute og inne med en elastisk fuge.

4

Bor ventilasjonshull i alle dører, slik at luften kan sirkulere. Bor hullene med en 44 mm hullsag. Her er det litt luft under døren, så vi borer to hull. Slutter døren helt tett, bores fire hull.

5

Du kan la hullene være synlige. Men vi “tetter” dem med små rister på begge sider. Ristene har en liten krage, og festes til døren med litt monteringslim.

Materialer

• Luftsolfanger med regulator (her SV14 fra Solar Venti)
• Friskluftsventil
• Ventilasjonsrist til dør
• Monteringslim
• Gummifugemasse
• 5-7 mm kabelklips

Spesialverktøy

• Borkrone: 135-140 mm
• Borkrone til utluftingsventil (her: 111-115 mm)
• Kraftig bormaskin eller borhammer
• Platesaks
• Hullsag i 111 og 44 mm

(Borkroner kan leies hos noen som driver med maskinutleie)

Tidsforbruk

1 helg

Pris

10.000 kroner

Tegning

Den lune og tørre lufta pumpes inn i den ene enden av kjelleren. Returventilen plasseres i motsatt ende av kjelleren. Slik kommer det frisk luft til alle rom.

Logg inn eller kjøp tilgang kjøp tilgang

Luftsolfangeren leveres som sett

Solfangeren bestilles som sett med luftsol fangerpanel, regulator, innblåsingsventil og beslag. Rammen rundt solfangeren finnes i flere farger, slik at du kan velge en som passer til husets fasade eller fargen på vinduer og dører.

Logg inn eller kjøp tilgang kjøp tilgang

Når solen skinner på luftsolfangeren starter ventilatoren, som så trekker luft inn gjennom små huller fordelt over hele solfangerens bakside. Luften varmes opp og sendes gjennom utblåsings-hullet og inn i kjelleren.

Logg inn eller kjøp tilgang kjøp tilgang

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Opprett Profil

purchase.course_name_message

Opprett Profil
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake