Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Slik får du en støyisolert dør

Lagre artikkel Du må være logget inn for å lagre artikler

Selv den mest støyisolerte vegg er ingenting verdt hvis døren i den lar all støy suse rett gjennom. Løsningen er en dør av massive materialer og tette fuger. Se hvordan.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 timer
Pris
5000 kroner
støyisoler en dør

Intro

Skal døren være støyisolerende, er det noen ting du må være oppmerksom på. Uansett hvor støyisolert veggen din er, så hjelper ikke det stort om døren ikke er tett. Her viser vi deg de tre viktige tingene som sikrer deg en dør som med sikkerhet holder mesteparten av støyen ute … eller inne.

Tre trinn til tett dør

  1. Lydtett dør og karm En massiv dør og en karm utstyrt med en tetningslist er første skritt på veien mot en støyisolerende dør.
  2. Fuge rundt karmen En elastisk fuge hele veien rundt karmen er en effektiv støystopper og er avgjørende hvis du vil støyisolere rn dør. Du må bare velge den riktige fugemassen til formålet.
  3. Fuge ved dørterskelen Lyden vandrer også langs gulvet, så dørterskelen må også ha en elastisk, støydempende fuge.

Lyden slipper lett inn og ut

Lyd er akkurat som vann: er det en liten sprekk, slipper den gjennom. Ja, faktisk kan lyden gå direkte gjennom selv helt tette overflater, og det skaper en utfordring.

Ikke noe særlig vanskeligere enn en vanlig dør

For selv om du har en massiv vegg eller har bygget en støytett skillevegg, hjelper ikke det noe særlig om du ikke setter en ikke-støyisolerende dør i veggen.

Heldigvis er det å sette en støytett dør i et dørhull, ikke noe særlig vanskeligere enn å sette inn en helt vanlig dør. De fleste av trinnene er de samme, forutsetningen er bare at selve døren og karmen er støyisolerende (eller støyreduserende, som noen forhandlere velger å kalle det). Resten handler om fugen.

Fugen skal holde det tett

En elastisk gummifuge er nemlig det som bremser lydens vei gjennom sprekken mellom dørkarm og vegg, og mellom dørterskelen og gulvet. Har du fugen på plass, er du klar for å stoppe lyden.

I artikkelen guider vår dyktige håndverker deg gjennom en rekke enkle trinn, som sikrer deg en støyisolerende dør.

Lydtett dør og karm
En massiv dør og en karm utstyrt med en tetningslist er første skritt på veien mot en støyisolerende dør.

Fuge rundt karmen
En elastisk fuge hele veien rundt karmen er en effektiv støystopper og er avgjørende hvis du vil støyisolere rn dør. Du må bare velge den riktige fugemassen til formålet.

Fuge ved dørterskelen
Lyden vandrer også langs gulvet, så dørterskelen må også ha en elastisk, støydempende fuge.

Veiledning

1. Kjøp riktig dør og karm

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Når du skal kjøpe riktig dør, skal du begynne med å finne en lydtett (eller støyredusert) karm og dør. Karmen er utstyrt med en tetningslist, mens døren er massiv og demper derfor støyen vesentlig. Vil du ikke skifte hele karmen, kan du kjøpe en tetningslist som er laget til formålet. I tillegg bør du fjerne dørlistene og fuge hele veien rundt karmen, slik vi viser det i denne artikkelen.

Her starter vi med å sette sammen de fire delene til karmen: to loddrette karmdeler, samt et topp- og bunnstykke.

1

Legg opp delene i en firkant. La hengsler og låseblikk (metallet til låsen) vende opp. Legg på toppog bunnstykket, slik at døren åpner som du vil.

2

Legg lim på toppstykket. Først skal du bore tre hull, som vist her. Bruk et 4 mm bor. Kombi nasjonen av skruer og lim gir en veldig sterk skjøt.

3

Skru fast toppstykket til sidekarmen med seks skruer (4 x 60 mm), tre i hver ende av toppstykket.

VIKTIG! Hold delene godt sammen, slik at skjøten blir så tett som mulig.

4

Bor tre 4 mm hull i sidekarmen. Fordi bunnstykket her kun er 15 mm tykt, bores hullene 5-6 mm fra enden.

TIPS: Bor innenfra. Hvis boret slår en flik av treet, skjer det på karmens bakside.

5

Fjern litt av tetningslisten. Men bare så mye at det tilsvarer høyden på bunnstykket (15 mm). Deretter kan delene settes helt tett sammen.

6

Forbor i bunnstykket gjennom hullene du lagde i sidekarmen. Bruk et 2,5 mm bor. Hvis du ikke forborer før du skrur, risikerer du at karmen sprekker. Husk også lim.

Karmen settes i lodd og vater

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Når du har satt inn hele rammen i dørhullet, skal du begynne med å sette bunnstykket (terskelen) i vater. Rett det opp ved å sette avstands-klosser eller biter av masonitt under i begge sider, men vent med å klosse opp midten.

Når du retter sidene så de står i lodd, skal du huske at de også skal flukte med veggen de støter inn mot.

1

Sjekk at bunnstykket er i vater, når du har satt rammen inn i dørhullet. Kloss opp med masonittstykker eller avstandsklosser i sidene.

2

Juster rammen på plass, slik at det er like mye luft i begge sider. Fikser rammen med luftputer eller trekiler. Sett en i hver side ytterst på toppstykket, slik at de trykker ned sidestykkene.

3

Rett opp, til hengsel­ siden er i lodd. Sørg også for at karmen flukter med veggen.

Hengselsiden skrus fast

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Det er flere muligheter når du skal velge skruer til montering av karmen. Her velger vi montasjeskruer, som ikke trekker med karmen når de blir skrudd inn.

Det skal brukes fire skruer, jevnt fordelt på hele karmstykket. Du skal forbore hvis det ikke allerede er ferdige hull i karmen, så du ikke risikerer å sprekke karmen med de kraftige skruene.

1

Forbor gjennom karmen i hengselsiden med et 6 mm bor, hvis karmen ikke har ferdigborede hull.

2

Skru inn skruer. Begynn i topp og bunn, og skru inn 7,5 x 72 mm skruer. Sjekk med et vater at karmen ikke buer, før du skrur inn de to midterste skruene.

3

Juster høyden til døren når du har satt den på hengslene. Du justerer ved å skru på skruen under hengselet. Døren skal selvsagt ikke butte, verken øverst eller nederst.

Resten av karmen skrus fast

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Nå bruker du døren (dørbladet på fagspråket) til å justere karmen på plass. Det skal ganske enkelt være like mye luft i topp og bunn, og like mye luft mellom døren og karmen hele veien ned.

Retningen opp og ned har du justert ved hjelp av skruen under hengselet. Retningen sideveis klarer luftputene (eller trekilene).

1

Bruk døren til å sjekke. Døren skal treffe karmen samtidig hele veien fra topp til bunn når den lukkes.

2

Sjekk i anslagssiden at døren har samme avstand til karmen hele veien. Juster eventuelt avstanden ved å blåse opp luftputen (eller banke kilen lenger inn).

3

Kloss opp terskelen på midten. Klosser av masonitt eller små avstands-brikker sikrer at terskelen ikke svikter og knirker når du tråkker på den.

2. & 3. fuge hele veien rundt ...

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Nå kommer du til en vesentlig del av støydempingen: Den elastiske fugen rundt hele karmen. Velg en fugemasse som er anbefalt til bruk rundt dører og vinduer av produsenten. Da tåler den dørens bevegelser.

Fugen bremser effektivt lyden. Samtidig sikrer den at lyden ikke forplanter seg langs tak og gulv. Mest effektivt er det hvis gulvet ikke er gjennomgående, men brutt, slik at det ikke er gulvbord under terskelen.

Til slutt mangler kun pynten i form av lister rundt døren.

1

Legg bakstopp i sprekken. Det skal stappes 10 -12 mm inn, så jevnt som mulig.

2

Legg en elastisk fuge. Skjær tuten skrått av, og kjør i en jevn bevegelse ovenfra og ned. Fugen skal fylles opp. Glatt etter, hvis du synes det blir nødvendig.

Terskelen fuges og avsluttes

Låst innhold

Logg inn eller kjøp tilgang tilgang til å lese dette avsnittet

Hvis støydempingen for alvor skal ha noe for seg, skal du ha stanset en vesentlig støykilde: Lyd som vandrer langs gulvbordene, eller bare siver inn under terskelen.

Det mest effektive er hvis gulvbordene ikke er gjennomgående. Er de likevel det, er en fuge uansett mye bedre enn ingenting. Fugen skjuler du med feielistene.

1

Tilpass feielistene. Lag dem 1 mm for lange. Da kan du sette dem på ved å bøye dem litt og sette inn endene først. Da passer listen 100 % når du presser den inn.

2

Ha fugemasse mellom terskelen og gulvet. Legg listene klare, så du kan sette dem på rett etterpå. Fugen her er for smal til at det kan settes bakstopp bak den.

3

Spikre fast listene til terskelen. Har du ikke en spikerpistol, kan du bruke dykkert og en hammer, men da bør du først forbore med et tynt bor til dykkertene.

Materialer

• Lydtett dør og karm (her fra Swedoor)
• Feielister
• Elastisk fugemasse
• Fugebakstopp
• Montasjeskruer, 7,5 x 72 mm
• Treskruer, 4 x 60 mm
• Dykkert eller stifter

Tidsforbruk

Hvis dørhullet er klart, tar det et par timer.

Pris

Cirka 5000 kroner

Vanskelighetsgrad

Dette er en overkommelig gjør det selv-oppgave.

Video

TEKNIKK: Montering av dørkarm

Med kiler og karmskruer blir karmen helt i vinkel

TEKNIKK: Montering av dørgrep

Moderne grep tilpasses enkelt til flere dørtykkelser

TIPS: Hold kontroll på dykkertene

VERKTØY: Slik bruker du dykkertpistolen

I denne videoen lærer du om dykkertpistolens funksjoner og innstillingsmuligheter. Pistolen er til stor hjelp ved en lang rekke oppgaver, der du gjerne vil spikre raskt og med en hånd ledig til å holde på emnet, for eksempel ved montering av fotlister, karmlister, taklister, spikerslag og panel.

TEKNIKK: Montering av karmlister

Med dykkert blir hjørneskjøten helt tett

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Opprett Profil

purchase.course_name_message

Opprett Profil
Du må taste inn fornavnet ditt
Tast inn etternavnet ditt
Ugyldig e-postadresse
Passordet må være minst 6 karakterer
Vis
signup.credentials_form.terms_error
Logg inn
Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis
Tilbake