Slik får du en støyisolert himling

Ved å henge en ny himlig litt under den gamle, kan du effektivt stoppe det aller meste av støyen ovenfra. Det kalles en nedhengt lydhimling, og den er spekket med detaljer som på hvert sitt vis demper støy – og øker sikkerheten mot brann.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
3 dager
Pris
400 kr/m2
Slik får du en støyisolert himling

Isolasjonen bremser støyen ved å dempe vibrasjonene i luften over den nye himlingen.

Intro

Støy fra etasjen over, kan du fjerne veldig mye av, uten at beboerne over deg på noe vis trenger å dempe seg.

Det gjelder uansett om det er din egen familie som tumler livlig rundt i andre etasje, eller om du bor i en leilighet og er lei av at vaskemaskinen fra etasjen over spolerer middagsselskapet ditt, ved å begynne å sentrifugere midt i hovedretten. Hvis du lager en nedhengt lydhimling, med isolasjon og to lag gipsplater, hindrer du nemlig det meste av støyen fra plageåndene. En opplagt sidegevinst er selvsagt at du får et nytt og flott tak.

LES OGSÅ: Gipsheis til kun 250 kroner

Gipshimling øker sikkerheten mot brann

En annen sidegevinst, som i ytterste konsekvens kan redde liv, er at den nye himlingen også er brannhemmende, slik at dere raskere kan komme dere ut i tilfelle brann. En nedhengt lydhimling demper støyen på mange måter. Midlene spenner over alt fra å lukke helt lufttett, til å jobbe med ren dødvekt. Men en viktig forutsetning for å bremse lyden, er nettopp at himlingen henger under den gamle himlingen. Derfor vil det koste litt takhøyde i rommet, og du må først sjekke om takhøyden er så høy at du kan tillate deg å senke den.

Forskjellig støy fjernes på hvert sitt vis

Lydhimlingen kan dempe støy fra både musikk og stemmer, i tillegg til støy fra harde hæler og lekende barn, selv om lydene teknisk sett har forskjellig natur og ofte må bremses med forskjellige midler.

Når du vil dempe støyen i et rom, er det kjekt å vite forskjellen på de forskjellige typene støy: luftstøy, trinnstøy og romklang, for de begrenses i utgangspunktet med forskjellige virkemidler.

Vi tar den siste først, selv om det ikke er en støy lydhimlingen kan gjøre noe med. Romklangen er den støyen som oppstår inne i rommet. Den dempes med myke tepper, møbler, gardiner og annet mykt inventar. Hvis du vil dempe romklangen med en himling, er ikke det indre avgjørende. Da kan du dekke taket med myke eller profilerte plater - akkurat som på andre harde flater.

Lydhimlingen skal derimot bremse støy fra rommet over. Til dels luft støyen, som er støy fra et musikkanlegg, en samtale eller en bjeffende hund. I tillegg skal den dempe trinnstøyen.

Trinnstøy er ikke bare lyden av sko og føtter på gulvet, men også støyen fra for eksempel en vaskemaskin som hopper, eller stoler som blir trukket over gulvet.

Luftstøyen begrenser du mest effektivt ved å gjøre taket lufttett. Er det en bare en liten, åpen sprekk rundt noen rør som går gjennom etasjeskillet, vil det utrolig nok komme mer luftstøy gjennom denne sprekken, enn gjennom hele det øvrige taket.

Trinnstøyen stopper du ved å hindre materialene i å lede lyden videre. En viktig faktor her, er ren vekt. Det skal ganske enkelt mye mer støy til for å sette tre lag gipsplater i svingninger, enn det skal til for å sette ett lag tynne bord i gang. Det neste middelet er å redusere forbindelsen mellom flatene - som når vi setter stropper mellom gulvet over og himlingen under. Et tredje viktig middel, er å dempe svingningene i luften mellom flatene med mineralull eller annen isolasjon.

Trinnstøyen kan du også begrense ved kilden, uten at noen skal endre adferd - hvis du ellers har tilgang til den. For eksempel ved å legge tepper og trinnlyddempende lag på gulvet, ved å sette filtputer under møblene og ved å unngå harde såler under skoene.

LES OGSÅ: Slik minimerer du støy i boligen

Veiledning

01
Skjelettet i taket 9 Trinn

Vi begynner med skjelettet som de nye gipsplatene skal skrus fast til.

Gipsplatene skrus opp på veggskinner langs veggene. Inne i rommet skrus de på monteringsprofiler som settes for hver 45 cm, slik at alle plater kan festes både i kanten og gjennom midtlinjen.

Alle monteringslistene settes fast på noen få bæreskinner som henges opp i stropper av hullbånd. Systemet er formet så under siden av monteringsprofiler og veggskinner flukter når bæreskinnene sitter mot veggskinnenes overkant.

Lydisolering tak: Strek opp undersiden til veggskinnen 1

Strek opp undersiden til veggskinnen (A). Takets underside vil bli 3 cm lavere enn skinnen. Merk først opp en tilfeldig høyde i alle hjørner, f.eks. med et laservater. Avsett riktig høyde i alle hjørner ut fra den, og trekk streker mellom hjørnene.

Lydisolering tak: Veggskinnen med skumbakside settes fast 2

Veggskinnen (A) med skumbakside settes fast rett over streken rundt på veggen i hele rommet. Sett 4,5 x 50 mm skruer i de forborede hullene. I murverk kan du bruke murplugger eller spikerplugger.

Lydisolering tak: Vi skrur fast kraftige bord i det gamle taket 3

Vi skrur fast kraftige bord (K) i det gamle taket for å sikre at stroppene får grep i de skjulte spikerslagene eller bjelkene bak himlingen.

Lydisolering tak: Stroppene skrus fast til bordene 4

Stroppene (J) skrus fast til bordene (K) med 5 x 60 mm skruer. Stroppene klippes ut av et hullbånd og får en knekk før de settes opp. Rett dem inn etter en snor, så de er på linje der bæreskinnene skal henge.

Lydisolering tak: Midt i rommet spenner vi ut en snor 5

Midt i rommet spenner vi ut en snor mellom veggskinnene (A) på tvers av den retningen bæreskinnene (B) skal henge. Snoren gjør det mulig å henge opp de lange bæreskinnene i midten først - det er lettere å styre når du er alene.

Lydisolering tak: Den første bæreskinnen skrus fast i stroppen 6

Den første bæreskinnen (B) skrus fast i stroppen (J) tettest på snoren med 13 mm plateskruer. Oversiden skal flukte med veggskinnen (A), slik at det også her skal være plass til en avstandsbrikke (X) - som du straks fjerner, så snoren henger fritt.

Lydisolering tak: Bæreskinnen settes fast i endene 7

Bæreskinnen (B) settes fast i endene. I begge ender klosses den opp mot øverste flik av veggskinnen (A). Sett en 35 mm gipsskrue gjennom veggskinne og oppklossing og opp i bæreskinnen. Sett fast de øvrige stroppene og bæreskinnene.

Lydisolering tak: Monteringsprofilene skrus fast på bæreskinnene 8

Monteringsprofilene (C) skrus fast på bæreskinnene (B) med 13 mm plateskruer. Profilene settes for hver 45 cm, slik at det passer til de 90 cm brede platene. De ytterste plasseres 45 cm eller mindre fra veggen, slik det passer best i begge sider.

Lydisolering tak: Legg isolasjonsmatter over monteringsprofilene 9

Legg isolasjonsmatter (G) over monteringsprofilene (C). Ved å bruke 45,5 x 100 cm matter, kan du legge dem så de møtes midt over profilene. Dermed trenger du bare å skjære til noen få matter, og du får minimalt med svinn.

02
Gipshimling i to lag 9 Trinn

Vi setter opp to lag 13 mm gipsplater på skjelettet med forskjøvede skjøter.

Til første lag bruker vi vanlige 90 cm brede plater (E). Til det andre laget bruker vi de litt dyrere takgipsplatene (F), som har forsenkede sparkelkanter på alle fire sider. Det gjør det mye enklere å sparkle skjøtene glatte og nesten usynlige.

De to platelagene settes forskjøvet. Og like enkelt som det er å fylle opp forsenkede kanter der to plater møtes, like vanskelig er det å sparkle pent hvis du setter en sparkelkant ut mot veggen. Derfor skal det ytterste platelaget alltid ha en av de tilpassede kantene ut mot veggen.

Lydisolering tak: Den første gipsplaten løftes på plass og skrus fast 1

Den første gipsplaten (E) løftes på plass og skrus fast. Hold 8-10 mm til veggen rundt hele, slik at det er plass til å legge en akrylfuge mellom veggen og platen. Sørg for at neste platelag, som skal forskyves, får skårede kanter mot veggen.

Lydisolering tak: Rundt rørene trenger du ikke å skjære til platen fint 2

Rundt rørene trenger du ikke å skjære til platen (E) fint, bare det blir et godt underlag for neste lag gipsplater. Vi setter et stykke båndstål (D) på veggskinnen (A) bak rørene, og skrur fast en platestump.

Lydisolering tak: Fugen mellom gipsplater og vegg tettes med akrylfugemasse 3

Fugen mellom gipsplater (E) og vegg tettes med akrylfugemasse (H), når alle plater i det første laget er oppe. Fugen skal fylles helt, og du skal bruke en god og elastisk masse, ellers kan den krympe - uten at du kan gjøre noe med det.

Lydisolering tak: Det andre gipsplatelaget settes opp 4

Det andre gipsplatelaget (F) settes opp forskjøvet med en halv plate i forhold til platene i første lag - og med skårede kanter ut mot veggen. Endeskjøter forskyves minst 20 cm i forhold til første lag.

Lydisolering tak: Med båndstål gjør du det mulig å skru fast plateendene 5

Med båndstål (D) gjør du det mulig å skru fast plateendene, selv om det ikke er monteringsprofiler bak dem. Klipp et 70 cm langt og 8 cm bredt bånd, og dytt det halvveis inn under platen.

Lydisolering tak: Nå kan du sette skruer for hver 20 cm rundt i alle kanter 6

Nå kan du sette skruer for hver 20 cm rundt i alle kanter. I midtlinjen på platen skrur du for hver 30 cm.

VIKTIG! I en vegg kan du spare på skruene i første lag, men i taket skal du av hensyn til brann skru fullt ut, unntatt i plateendene.

Lydisolering tak: Bak rørene tetter vi mer nøyaktig enn i første lag 7

Bak rørene tetter vi mer nøyaktig enn i første lag - men husk fortsatt å sikre 8-10 mm luft til en elastisk akrylfuge. Skjær platekantene skrått av, så du sikrer at du kan fylle sprekken mellom platene godt med en gipssparkelmasse.

Lydisolering tak: Lydhimlingen mangler nå bare de faste elementene 8

Lydhimlingen mangler nå bare de faste elementene ved alt gipsarbeid: Fugen mot veggen tettes med akrylfugemasse. Plateskjøtene armeres med papir og sparkelmasse i flere omganger, skruene oversparkles og alt slipes glatt.

Lydisolering tak: Det ferdigsparklede taket males 9

Det ferdigsparklede taket males. Husk at du både letter jobben og gjør resultatet penere ved først å gi hele platen en akrylgrunner. Etter den vil to eller tre strøk maling gi et perfekt, plant tak, som i det skjulte fjerner støyen ovenfra.

Materialer

• Veggskinner (A) (MSKP 70)
• Bæreskinner (B) (P45)
• Monteringsprofiler (C) (S25)
• 80 mm båndstål (D)
• 13 mm standard gipsplater (E), 90 cm
• 13 mm takgipsplater (F), 90 x 240 cm
• 35 mm gipsskruer til stål
• 13 mm plateskruer
• Gipssparkelmasse

Dessuten:
• Mineralull (G), 45 x 455 x 1000 mm
• Skruer: 4,5 x 50 mm, 5 x 60 mm
• Evt. 6 mm mur- eller spikerplugger
• Akrylfugemasse (H)
• Akrylgrunning
• Akrylmaling
• Armeringsteip
• Stropper (J) av 1,5 x 20 mm hullbånd
• 22 x 98 mm bord (K) (evt.)

Spesialverktøy

• Gipsplateheis (kan leies)
• Platesaks
• Gipsskrumaskin eller dybdestopp

Tidsforbruk

2-3 dager for et rom, pluss tørketid.

Pris

Cirka 300-400 kroner per kvadratmeter.

Vanskelighetsgrad

Det er ganske enkelt å få taket pent, fordi stålprofilene er helt rette - men det gjenstår å sparkle det pent.

Tegning

3D-modell

Lydisolering tak: Nedhengt gipshimling
3D-modell

Nedhengt gipshimling

Her kan du se oppbyggingen av den nedhengte himlingen.

Åpne 3D-modellen

Lydisolering tak: Henger i stropper
3D-modell

Henger i stropper

Stroppene er laget av hullbånd og stopper vibrasjoner fra etasjeskillet.

Åpne 3D-modellen

Lydisolering tak: Montering av isolasjon
3D-modell

Montering av isolasjon

Isolasjonen legges oppå monteringslistene.

Åpne 3D-modellen

Video

TEKNIKK: Deling av gipsplater

Med en skarp hobbykniv er jobben rask og enkel

TEKNIKK: Skjøting av gipsplater

Selvklebende glassfibernett gjør skjøten sterk

VERKTØY: Slik bruker du gipsskrumaskinen

Gipsskrumaskinen kan kun én ting. Til gjengjeld gjør den det til perfeksjon. Skal du sette opp mange gipsplater, kan du stille den inn til å sette skruene i akkurat riktig dybde, og deretter kan du jobbe lynraskt. I denne videoen kan du lære alt om maskinens innstillingsmuligheter og om hvordan du bruker den.

TIPS: Hjemmelaget gipsheis

TIPS: Rett opp gipsplaten med en høvel

TIPS: Gipsbits sikrer riktig skruedybde

Tips & Triks

Alternative lydbøyler kan spare høyde

Det er ikke alltid plass til en nedstroppet himling, som krever minst 10 cm i høyde - og først har full effekt når det er 17 cm mellom den gamle og den nye undersiden. Men du kan få kjøpt noen snedige bøyler, slik at du kan isolere deg vekk fra uvelkommen støy, uten at det koster like mye takhøyde - men litt på pris. Kombineres de med et skjelett i ett plan i stedet for to som her, kan du lage en himling på bare 7 cm.

Med stålprofiler som ligger i ett plan, kan du spare en del høyde, men det krever lydbøyler som effektivt fanger svingninger.

LES OGSÅ: Lynraskt gipstak

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Lydisolering