Skybruddsikring: Forbered huset ditt mot regnskyll

Vannet kommer, og du skal forberede huset på et regnskyll av de helt store. Her får du forslag til hva du kan gjøre når regnet allerede pøser ned, når du har et varsel på ett døgn og hvilke forbedringer du kan gjøre for å beskytte huset mot vannmassene på lenger sikt.

Forbered huset mot store regnskyll

Med gode forberedelser kan du sikre huset mot store regnskyll. Vi viser hvordan du gjør det.

Skybruddsikring under skybruddet: Stans ulykken

Regnet pøser ned, og du er tatt på sengen av skybruddet. Da er det litt sent å legge om innkjørselen slik at bakken rundt huset har fall fra veggene. Men det er likevel mye du kan gjøre for å unngå de verste oversvømmelsene.

STOPP TOALETTET
Er det så mye returtrykk på kloakken, at vannet kommer opp gjennom toalettet, gjelder det å blokkere avløpet. Brett sammen et håndkle, stapp det ned i skålen, og lukk toalettlokket. Sørg for at lokket ikke kan slås opp, eventuelt med en jekkestropp eller gaffateip.

BLOKKER GULVSLUKET
Velter vannet opp fra gulvsluket, gjelder det å blokkere det så raskt som mulig. Legg et håndkle over sluket, og dekk det med en plate som du presser fast med en planke opp i taket.

LUKK VINDUER OG DØRER
Det høres kanskje banalt ut, men i kampens hete er det viktig at du husker å lukke lavtliggende vinduer og dører – og du bør også sikre åpningene inn til kjelleren med sandsekker.

Skybruddsikring med varsel på 24 timer

Værvarselet melder skybrudd innen det neste døgnet. Det betyr at du har gode muligheter til å reagere og avverge at huset blir oversvømt. Kort fortalt handler det om å sperre for vannets muligheter til å renne inn i huset.

Les også: Forbered huset for skybrudd

BRUK SANDSEKKER
Alle innganger til huset skal sperres, slik at vannet ikke kan renne inn. Bruk en stor plastduk som membran, og steng deretter med sandsekker. Vi fant de billigste tomme sandsekkene til salgs på nettet for under 10 kroner stykket.

BLOKKER RISTER
Sitter det små utluftingsrister og ventiler rundt omkring på sokkelen, er det viktig at du husker å blokkere dem. Ellers risikerer du at krypekjelleren, isolasjonen og gulvet i huset blir ødelagt.

RENS TAKRENNER
Kan ikke vannet renne vekk i takrennene, risikerer du at det renner inn i takkonstruksjonen. Finn stigen og fjern skitten med en gang.

LED VEKK VANNET
Spenn fast såkalte nedløpsposer på nedløpsrørene, og styr regnvannet fra taket utenom overvannsledningene. Med hjelp av posene, kan du i stedet flytte vannbelastningen ut i hagen i en nødsituasjon. HUSK at nedløpsposene skal falle vekk fra huset. Nedløpsposer (250 meter) fra Plastmo koster cirka 2500 kroner.

Skybruddsikring for fremtiden: Beskytt huset i fremtiden

Vil du sikre huset mot skybrudd for fremtiden, skal du sørge for at vannet ikke kan komme seg inn – og at det kan renne vekk fra huset. Det er store prosjekter, men de betaler seg selv i lengden.

HOLD HUSET TØRT
En drenering holder huset tørt. Men det koster penger, og det er hardt arbeid å etablere. Før du begynner, skal du alliere deg med fagfolk. Regn med cirka 5000 kroner per meter hvis du setter bort jobben.

BLOKKER AVLØPENE
Den mest effektive måten å sikre at kloakkvannet ikke velter opp gjennom sluk og toaletter på, er ved å installere en høyvannslukker. Høyvannslukkeren stenger nemlig sluk og avløp, hvis presset på kloakken blir for stort. Jobben krever fagfolk.

RETT OPP TOMTEN
Den viktigste og mest effektive løsningen på skybruddsproblemer, er å sikre at terrenget faller vekk fra huset. Hvis bakken skråner inn mot huset, er det bare å sette i gang med å grave. Det er enklest å styre fallet, som skal være 1-2 cm per meter, med en profesjonell sirkellaser. I tillegg bør du leie en minigraver til det harde gravearbeidet.

    Akkurat nå leser andre ...