Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Trappa ned til kjelleren var alt for bratt. Trinnene var så smale at ikke engang små føtter kunne finne sik-kert feste på vei ned.Men ned måtte vi – og helst opp igjen også med det vi hadde hentet der nede.

Så noe måtte gjøres.En lengre og dermed flatere trapp ville ta for stor plass fordi trappa endte rett ved ei dør nede i kjelleren. Dessuten ville ei flatere trapp kreve at vi måtte sage ut i gulvet oppe for å lage en større åpning til trappa.

Og akkurat det var slett ikke så lett å få til i praksis. Det var rett og slett umulig. Alternativet var å lage ei trapp med noen helt spesielle trinn.