Gjør den bratte trappa sikker

Ei svært bratt loft- eller kjellertrapp med smale trinn kan være farlig. Men med spesielle trinn blir det god plass til også store føtter – og dessuten er disse trinnene i tillegg både enkle og billig å lage.

Intro

Trappa ned til kjelleren var alt for bratt. Trinnene var så smale at ikke engang små føtter kunne finne sik-kert feste på vei ned.Men ned måtte vi – og helst opp igjen også med det vi hadde hentet der nede.

Så noe måtte gjøres.En lengre og dermed flatere trapp ville ta for stor plass fordi trappa endte rett ved ei dør nede i kjelleren. Dessuten ville ei flatere trapp kreve at vi måtte sage ut i gulvet oppe for å lage en større åpning til trappa.

Og akkurat det var slett ikke så lett å få til i praksis. Det var rett og slett umulig. Alternativet var å lage ei trapp med noen helt spesielle trinn.

Ny trapp

Løsningen ble å lage ei helt ny trapp som tar akkurat like stor plass som den gamle. Forskjellen er at den nye trappa med noen helt spesielle trinn som vekselvis er bredere i den ene enden enn den andre. Selv om trappa fortsatt er like bratt, er den langt mer behagelig og mye sikrere å gå i. Det eneste du må passe på er at du begynner å gå med den riktige foten ovenfra og nedenfra. Men det lærer du raskt. Og du vil straks oppdage om du kommer feil ut.

Den gamle trappa var bratt med smale trinn. Den var ubehagelig og farlig å gå i.

Den nye trappa har spesielle trinn som er bredere i den ene enden. Foten står sikkert.

Veiledning

01
Slik lages trinnene 6 Trinn

Trappa lages helt enkelt ved å velge vanger av to lag høvlede standardbord som er smalere enn trinnene. Med ei kapp-/gjærsag er det lett å lage nøyaktige avstandsklosser som bærer trinnene som lages av ei 40 mm tykk benkeplate. Kanskje du velger å bruke ask, eik, kirsebær eller mahogny. Av ei plate blir det tolv trinn til den nye trappa.

1

Av ei benkeplate som er for eksempel 60 x 300 cm kan du lage tolv trinn. Det rekker til ei trapp med tretten opptrinn og ei totallengde på 273 cm.

Trinnene sages lett ut med sirkelsag og stikksag med minimalt svinn.

2

Sag opp benkeplata i seks like store trinnplater à 100 x 30 cm. Med ei sirkelsag og ei føringsskinne eller et rett bord går det raskt.

3

På hver trinnplate tegner du inn to trinn som griper inn i hverandre - se tegning til venstre. Legger du på bred maskeringteip, blir strekene tydligere.

4

Legg trinnplata på noen klosser slik at bladet på stikksaga ikke hakker ned i bordet. Skjær ut trinnene.

5

Lag en kantslipemaskin med drillen, et borestativ, en slipesylinder og ei plate. Slip kantene på trinnene. Eller du kan slipe for hånd.

6

Avrund alle framkantene på trinnene med et rundingsstål i overfresen. Avslutt avrundingen ca 10 cm fra bakkanten.

02
Trappa monteres 4 Trinn

Normalt ville monteringen av ei trapp kreve at det må freses i vangene. Men det kan gjøres langt enklere med avstandsklosser.

Klossene som her er 17 cm høye, settes på begge vangene mellom hvert trinn. Klossene limes og skrus fast til vangene. Vær klar over at du skal bruke klosser til begge vangene, og at de er speilvendte i forhold til hverandre.

1

Sag avstandsklossen på skrå slik at det tilsvarer helningen i trappa. Sag til to sett som er speilvendt i forhold til hver andre slik at du har til begge vangene. Avrund kantene på klosser og vanger med slipepapir.

2

Legg lim på vangene, og press ned et trinn mot avstandsklossen. Fest trinnet med to 60 mm skruer til vangen.

3

Bor fire hull i avstandsklossen, legg på lim, og hold fast klossen med to tvinger. Press den ned mot trinnet mens den festes med fire 4 x 40 mm skruer.

4

Slip hele trappa, og grunn vangene en gang. Sparkle sammenføyninger og skruehoder, og slip igjen. Avslutt med to strøk maling. Når den er tørr, behandler du trinnene med olje.

Materialer

40 mm stavlimt plate (her i en mørk tresort)

 • 1 benkeplate, 60 x 300 cm

28 x 95 mm høvlet furu (glattkant):

 • 2 vanger á 265 cm

15 x 95 mm høvlet furu (glattkant):

 • 2 bord 230 cm til avstandsklosser

Dessuten:

 • Snekkerlim
 • 4 x 40 mm skruer
 • 5 x 60 mm skruer
 • 10 x 115 mm karmplugger
 • Maling og sparkel

Spesialverktøy

 • Sirkelsag m. føringsskinne
 • Kapp/gjærsag
 • Evt. slipesylinder
 • Evt. overfres
 • Evt. borestativ

Tidsforbruk

Regn med 2-3 dager hvis trappa også skal males.

Pris

Cirka 2500 kroner

Vanskelighetsgrad

Den enkle konstruksjonen gjør denne trappa til en overkommelig oppgave for den som har litt øvelse.

Tegning

Velg ei minimum 40 mm tykk plate til trinn. Legg trinnet med ei lekt under fram- og bakkanten. Tråkk midt på trinnet. Snu det rundt, og tråkk fra den andre siden. Er du i tvil om styrken, skal du lage forsterkningen som er vist her. I hvert trinn borer du inn to 22 mm hull. Legg lim i hullet og på en 22 mm rundstokk. Bank rundstokken i hullet.

Video

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Trapper