Flott og enkel trapp til terrassen

Med eldgamle prinsipper lager vi gode trapper med et minimum av materialer. Her hjelper det oss til en flott, tidstypisk trapp av mørkt tre.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dage
Pris
3.000

Den ferdige trappen slipes, og tilsettes en god treolje for utendørs bruk. Bankirai, som vi har brukt, er meget holdbart. Når oljen tilsettes med en gang, og deretter i ny og ne, vil trappen holde i 40-50 år.

Intro

Den nye terrassen ligger klar med sin flotte utsikt, høyt over den kuperte grunnen. Nå skal vi forbinde terrassen med plenen, 140 centimeter lenger ned.

Her lager vi en solid trapp, bygget med det samme flotte treslaget, dekorativt proppet med teaktre over skruene.

Dette er ren luksus både å gå og se på, men ellers helt enkelt satt opp etter en klassisk oppskrift.

Toppen av trappen er festet til terrassens bjelkelag, nederst står den bare på noen stabile heller. De tre vangene som trinnene ligger på lages med et minimum av materialer.

De små trekantene vi skjærer ut av vangene, snur vi og bruker på nytt, slik at trinnene blir dobbelt så brede. Av den grunn kan vi nøye oss med å bruke 15 cm brede vanger under de 23 cm brede trinnene.

Men før vi kommer så langt må vi finne ut hvor mange trinn vi skal ha i trappen, hvor brede trinnene skal være og hvor bratt vi ønsker at den skal bli.

Det skal ikke så mye til for at en trapp blir vanskelig å gå på, men det skal heldigvis heller ikke mye til for å gjøre trappen behagelig og naturlig å ferdes på.

En klassisk formel om forholdet mellom trinnets dybde og trinnets høyde plusses på oppgaven sammen med noen andre grunnregler, og ut fra dette får vi flere gode muligheter å velge mellom. Denne formelen er selvsagt like bra med bruk av trykkimpregnert tre i stedet for bankirai.

De gode trinns enkle regler

Den klassiske matematiske formelen for trapper tar utgangspunkt i et skritt på flat bakke på 63 cm. Formelen lyder 1 x inntrinn + 2 x opptrinn = 63 cm.
Inntrinnet er det vannrette stykket fra trinn til trinn, opptrinn er høyden på trinnet. Er opptrinnet 0, vil formlen altså si at inntrinnet er 63 cm, og en loddrett trapp stiger 31,5 cm for hvert trinn.
Dette viser at formelen alene ikke er nok. En god trapp overholder en rekke andre regler. Du har også som regel et par gode løsninger å velge mellom.

Utover å passe i formelen bør trappen:

 • Stige mellom 15 og 20 cm prer trinn
 • Ha et inntrinn på minst 21 cm
 • Ha en helning på høyst 40 grader
 • Ha trinndybe nok til store føtter

1. god løsning: Trappen er 140 cm høy. Hvis du lager 7 trinn, blir hvert trin 20 cm høyt. Formlen sier: 1 inntrinn + 2 x 20 cm = 63 cm. Inntrinnet er altså 63 cm - 40 cm = 23 cm. Det gir en 161 cm lang og ganske bratt trapp.

2. god løsning: Trappen er 140 cm høy. Hvis du lager 8 trinn, blir hvert trinn 17,5 høyt. Formelen sier: 1 inntrinn + 2 x 17,5 cm = 63 cm. Inntrinnet er altså 63 cm - 35 cm = 28 cm. Det gir en 224 cm lang og behagelig trapp.

3. god løsning: Trappen er 140 cm høy. Hvis du lager 9 trinn, blir de 15,5 høye. Formelen sier: 1 inntrinn + 2 x 15,5 cm = 63 cm. Inntrinnet er altså 63 cm - 31 cm = 32 cm. Du får en 288 cm lang avslappet trapp.

Veiledning

01
Vangene 4 Trinn

Vangene settes opp av trykkimpregnert furu på 50 x 150 mm. Disse er kjøpt 240 cm lange. Vi kutter dem litt underveis.

Hvis ikke du også har en 140 cm høy terrasse, blir målene naturligvis noe annerledes i ditt tilfelle.

Oppmålingen på den første vangen skjer etter trappeformelen. Blant formelens forslag har vi valgt et intrinn på 23 cm og et opptrinn på 20 cm.

Som du ser på tegningen i begynnelsen av artikkelen, skjærer vi kun halvdelen av dette trinnet ut av vangen. Deretter snur vi den avskårne trekanten, og setter den fast med lim og skruer på vangens overside, slik at vi ender opp med et trinn med full størrelse.

1

Trekantene skjæres ut på den første vangen med en stikksag. Trekantene snus, og settes fast med vangens overkant med PU-lim og en lang skrue, slik at den vanntette flaten går i ett. Med første vange som mal lager du de neste vangene.

2

Vangene slipes når limet er tørt. Små utspring i overflaten fjernes, og flatene gjøres penere, alt etter hvor fin finish du ønsker på vangene.

3

Vangene settes fast til terrassens bjelkelag med bjelkesko, slik at det øverste trinnet går vannrett med terrassen. Avstanden mellom vangene er cirka 60 cm. I stedet for bjelkesko kan du bruke vinkelbeslag parvis, med ett på hver side.

4

I bunnen understøttes vangene med biter av takpapp, slik at trinnet blir vannrett og de tre vangene står parallelt. Papp brukes for at det skal beskytte mot fukt fra bakken. Tidligere har du sikret et stabilt underlag med f.eks. en helle.

02
Trinn med plugger 4 Trinn

De sju trinnene består hver av to bredder, som settes fast med to skruer i tre vanger. Det betyr 84 skruer, så selv om du ”bare” skal lage en kort trapp, lønner det seg å lage et system i arbeidet.

I det mørke treet setter vi plugger over skruene. Det har dels et estetisk formål, som dette treet fortjener! Samtidig har det også et praktisk formål. Skruen skaper nemlig en liten fordypning, der det ofte kan samle seg vann og rusk. Pluggene hindrer dette.

Fra arbeidet med terrassen har vi verktøyet klart: En elektrisk listesag, en boremal til å styre hullene på rett plass og en hjemmelaget dybdestopper til treboret som borer ut til pluggene.

1

Vi skjærer pluggen ut av en rundstokk i teak, slik at det vil stå dekorativt til det mørke treet. Det er ikke helt optimalt, men teak suger til seg så lite vann at vi sparer både den tiden og de pengene det vil koste å bore dem ut av en teakplanke.

2

Skruehullene forbores ved hjelp av en boremal, en bred variant der vi har målt presist opp og boret to hull gjennom og ned i alle bordene. Hullene styres inn på linje av en styresnor.

3

Hullet til trepluggen borer vi med et 16 mm trebor, som er stukket gjennom en uthult rundstokk som fungerer som dybdestopp. Boret stikker 10 mm utenfor enden av rundstokken. Skruene må ha noe tre å få feste i.

4

Trappetrinnet skrus fast, og pluggene limes over skruehodene. Vi bruker PU-lim på sidene. Limet utvider seg, derfor limer vi ikke i bunnen. Når limet er tørt, skjærer vi bort øverste delen av pluggen, og trinnet slipes rett.

Materialer

50 x 150 mm trykkimpregnert furu:

 • 3 vanger à 240 cm

25 x 145 mm terrassebord, (vi har brukt bankirai):

 • 14 trinnbredder à 150 cm

Dessuten:

 • 3 bjelkesko, 50 x 91 mm
 • Rustfrie sponskruer, 4,5 x 60 mm
 • Rustfrie 50 x 100 mm beslagskruer
 • 84 plugger av teak (evt. skåret av en rundstokk)
 • Treolje
 • PU-lim

Tidsforbruk

1-2 dager

Pris

En drøy tusenlapp for hele trappen med sju trinn i trykkimpregnert furu. Med bankirai cirka 3000 kroner.

Vanskelighetsgrad

I den enkleste utgaven er trappen enkel å bygge, men du kan selv øke kravene til detaljene etter evner og lyst.

Tegning

Klassisk trapp

Sju trinn forbinder terrassen med bakken etter en klassisk oppskrift, som kan tilpasses slik du ønsker.

Klassisk trapp

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Utetrapp