Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

Et solid rekkverk ved nedgangen til kjelleren er ikke bare pent, det er både viktig og påkrevd, slik at ingen faller ned og slår seg. Det er heldigvis ikke vanskelig å lage det både pent og sikkert selv – heller ikke når den støpte betongtrappener hard å sette noe fast i.

Faktisk ender vi med å utnytte den harde bunnen til å gjøre det lett å løfte av det nye rekkverket i den ene siden, slik at det er lett å bakse lange ting, som for eksempel en kano, opp og ned i kjelleren. Likevel er sikkerheten ivaretatt.

Rekkverket lages av noen ganske få forskjellige elementer: stolper, vannrette lister på begge sider oppe og nede, loddrette balustre og håndlister. Mer skal ikke til. Men det er en fordel å ha en kappsag, for enkelt å kappe delene i samme lengde. I tillegg får du bruk for en stor borhammer.