Hvordan lager jeg en rund bordplate?

Problem:

Jeg har kjøpt et par gamle kafébord for understellenes skyld. De runde bordplatene skal byttes ut, og jeg vil lage bordplatene selv. I den forbindelse må jeg skjære ut platene og frese en profil i kanten på oversiden av dem. Jeg kan jo ikke sette en senterskrue i oversiden av platene. Finnes det annen måte å løse dette på?

Løsning:

Løses, kan det i hvert fall. En mulighet er å lime på en liten trekloss av 12-15 mm tykkelse over sentrum på platenes overside. I klossen setter du fast en senterskrue som du fører fresen rundt. Til slutt høvler eller freser du klossene forsiktig bort, til det bare er en tynn spon og limet igjen. Resten sliper du bort. Du kan kombinere denne løsningen med en flott senterstyring som du kan lage deg selv. Den består av noen klosser og et par gjengestenger.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Bord