Orden i kassevis i verkstedet

Denne kassereolen skaper orden i småtingene i verkstedet – og i alle andre rom, der den enkle, raskt bygde reolen, fort skaper om kaos til kasseorden.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
6 timer
Pris
1.000 kroner

Intro

En reol til plastkasser får orden på verkstedets utallige spiker, skruer, lim, maling, plugger, pærer, stikkontakter, verktøytilbehør - ja, alle de småtingene som fort kommer til å ligge i veien, helt til du skal bruke dem og ikke kan finne dem.

Kassereolen kan selvfølgelig også brukes i matboden, i uthuset og på loftet, eller i andre rom der du vil holde orden, og der de billige kassene av plast ikke skjemmer innredningen. Med denne oppskriften er reolen så enkel å bygge, at det ikke er noen grunn til å nøye seg med å kjøpe en ferdig reol i tilfeldige mål. Denne passer akkurat til størrelsen på kassene og rommet, og du kan enkelt tilpasse målene, slik at reolen passer hos deg.

Vi var heldige å finne to plater 18 mm bjørkekryssfinér, som gir en flott reol. Men du kan også bruke en billigere kryssfinér, mdf-plate eller en 22 mm sponplate.

Veiledning

01
Skjær ut på mål 2 Trinn

Reolen er enkel å skjære ut delene til, fordi den består av plater i bare tre mål: to sidestykker, to sokkelstykker og ti hyller, der to av dem er topp og bunn.

Har du en sirkelsag, helst en dykk-sag med føringsskinne, kan du skjære ut delene til en enkelt reol på en time eller to. Med håndsag vil det være et unødvendig hardt og tidkrevende arbeid, spesielt fordi du høyst bruker et par timer på å sette sammen reolen.

Et virkelig godt alternativ er å få alt skåret til på mål hos byggvarehuset. Det koster ikke all verden, det blir nøyaktig, og du kan bruke tid og energi på å lage et par ekstra reoler i stedet.

1

Platene skjæres opp. I butikken eller hjemme, der en dykksag med føringsskinne er ideell. Merk evt. alle delene med bokstaver og piler som viser opp og ned, slik at du ikke er i tvil når tingene skal settes sammen.

2

Hvis du vil slipe reolen, er det en god idé å gjøre det nå, når du kan spenne sammen de like elementene og slipe kantene plane. Alle skarpe kanter fases lett med noen få strøk, slik at de ikke knekker ved det minste støt.

02
Strek opp nøyaktig 2 Trinn

Moderne skruer med skjærespiss og freseribber under hodet kan normalt skrus direkte inn i treet, men resultatet blir både penere og bedre hvis du forborer og undersenker alle skruehoder.

Fordi vi gjerne vil flytte de fleste hyllene senere, setter vi bare sammen sidestykkene med topp- og bunnhyllen, i tillegg til hyllen i midten.

Vi merker opp til skruene som skal holde de faste hyllene på yttersiden av sidestykkene. Skruene skal sitte på midten av hyllen: 1 cm, 81 cm og 181 cm ovenfra. Vi streker opp midtlinjen og merker av til tre skruer, én midt på og én 6 cm fra hver kant.

1

Vi legger de to sidestykkene (A) ved siden av hverandre og spenner dem sammen med yttersiden opp. Har du ikke merket opp hvordan sidestykket skal vende tidligere, gjør du det nå.

2

Så merker vi opp til skruene, som skal gripe inn i faste hyller. Først trekker vi linjer på tvers 1 cm, 81 cm og 181 cm fra toppen. På strekene avsettes mål 6 cm fra sidene og på midten (17 cm). Forbor med 6 mm bor, og undersenk evt. skruehodet.

03
Bor hull til hyller 5 Trinn

Vi lager et hjelpeverktøy, en boremal, for å lette arbeidet med å bore hull til hyllebærere, og for å gjøre det så nøyaktig at hyllene ligger uten å vippe.

Boremalen er ganske enkelt et platestykke med hull, som vi borer hullene i sidestykkene gjennom. Dermed skal vi bare måle opp til én enkelt rekke hull, og vi er sikre på at alle de fire rekkene med hull i sidestykkene blir helt like.

Boremalen skal lages nøyaktig, men en liten feil er faktisk ikke så alvorlig, fordi den vil gi samme feil på alle hullene til en hylle. Hyllen vil sitte helt rett, selv om den er dratt litt opp eller ned.

1

Boremalen lager vi av en 12 cm bred og 180 cm lang mdf-plate. Når vi har boret hull i midtlinjen, kan vi enkelt og nøyaktig bore helt like hullrekker 6 cm fra begge sidestykkenes for- og bakkant.

2

Bor hull gjennom boremalen der strekene møtes. Prøv å bore helt rett. Hyllebærerne våre passer i 4 mm hull.

Tips: Har du et borstativ, kan du bruke det, men små unøyaktigheter gjør ingenting.

3

Spenn fast boremalen på innsiden av sidestykket (A), slik at endekanten og den ene langsiden flukter. Bor 8-10 mm ned i sidestykket gjennom alle hull i boremalen. Bruk en dybdestopper, slik at du ikke borer for dypt.

4

Deretter bores den andre rekken hull i samme sidestykke: Boremalen løsnes og dyttes over til den motsatte kanten - uten at du vender eller snur den. Rett inn malen etter kanten og toppen, spenn fast og bor igjen.

5

Hele boreprosessen gjentas på det andre sidestykket. Ved hele tiden å vende den samme flaten mot sidestykkene og rette inn etter overkanten, sikrer vi at alle hullene til hver hylle sitter i samme nivå, slik at hyllene ikke kan vippe.

04
Sett sammen reolen 5 Trinn

Sidestykkene er klare til å bli satt sammen med hyllene (B), men først skal vi forbore i én enkelt hylle (B), slik at den kan skrus sammen med sokkelstykkene (C): 9 mm fra forkanten bores fem 6 mm hull gjennom hyllen, deretter bores en tilsvarende rekke ved bakkanten.

Nå kan vi sette sammen reolen. Først sokkelen (nederste hylle og sokkelstykkene), så sidestykkene (A) med sokkel og to hyller, og til slutt bakplaten (D).

De fleste delene setter du ganske enkelt sammen ved å legge en stripe lim på den kanten som limes, rette inn etter kantene og låse med skruer. Bare hyllen i midten retter du inn etter målestreker.

1

Først monteres en sokkel av en hylle (B) og sokkelstykkene (C). Forbor i hyllen 9 mm inn fra både forkant og bakkant, to ganger fem hull. Legg lim på overkanten av sokkelstykkene, og skru på hyllen med 6 mm skruer.

2

Begge sidestykkene (A) skrus på sokkelen. Vi vender alle forkanter ned, slik at de kan rettes på linje mot underlaget. Pass på at hullene til hylle bærerne vender inn, og at sokkelen settes nederst.

3

De to andre faste hyllene (B) skrus og limes inn mellom sidestykkene (A). Den øverste rettes bare inn mot overkanten. Midthyllen holder du slik at midten er 81 cm fra toppen - lag streker å styre etter - og rett inn med hjelp av en vinkel.

4

Vi setter spiker i bakplaten (D), slik at den er klar til ikke bare å bli satt på reolen, men også til å rette opp delene i vinkel. Vi tegner en strek 9 mm fra kanten og slår dykkertene fast i bakplaten, men ikke gjennom den ennå.

5

Bakplaten (D) settes fast. Legg lim på kantene først, og slå inn spikerne. Først hele den ene langsiden, slik at den flukter øverst. Så øverst i den andre siden, når du har sjekket at reolen er i vinkel. Sett også dykkert i topp, bunn og i midthyllen.

Materialer

18 mm kryssfinér
(evt. 20 mm mdf- eller sponplate):
• 2 sidestykker (A) à 34 x 190 cm
• 10 hyller (B) à 34 x 73 cm
• 2 sokkelstykker (C) à 8,2 x 73 cm

4 mm hard masonite (evt. kryssfinér):
• 1 bakplate (D), 77 x 182 cm

Dessuten:
• 6 x 60 mm skruer (cirka 30 stk.)
• 1,5 x 20 mm dykkert
• Hyllebærere, 28 stk.
• Trelim (PVAc-lim)

Tidsforbruk

2-4 timer - pluss et par timer, hvis du kapper platene selv.

Pris

Cirka 1000 kroner, hvis du bruker kryssfinér, cirka 700 kroner med sponplater. Uten plastkassene.

Vanskelighetsgrad

Særlig enklere kan ikke jobben bli. Men som så ofte ellers, letter noen avgjørende tips jobben, og sikrer et langt penere resultat.

Tegning

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Reoler