Unik reol for 500 kroner

Du kan selvsagt kjøpe ei helt firkantet hylle til å ha på veggen eller ei som er langaktig. Men synes du begge deler er kjedelig, så les videre, for her er hylla du kan sette sammen helt etter dine egne behov.

Intro

Det fins en mengde hyller på markedet, men noen ganger er det bare ikke nok. Som for eksempel når du ønsker ei hylle ulik alle an-dre, og som passer akkurat dine behov.

Whar laget ei hylle som du kan velge å etterligne 100 prosent eller tilpasse din egen vegg og de tingene du skal ha i den. Grunnprinsippene skal følges, men kombinasjons-mulighetene er stort sett ube-grensede. Du kan lage flere eller færre kasser med større eller mindre mål, og spaltene i kassene kan forskyves slik at rommene blir annerledes enn på vår modell.

Fordi det ikke er snakk om et modulsystem, må du holde tunga rett i munnen når du lager din egen plantegning.

Ingen vei tilbake

De kassene vi viser her, er parvis like store. De minste er 40 x 40 cm, de rektangulære er 40 x 80 cm, og de to største er 80 x 80 cm. Spaltene er la-get henholdsvis 20 og 40 cm fra hjørnene på kassene, og her må du være helt nøyaktig for å få et fint resultat.

Vær klar over at når du først har laget spalter i kasse-ne, har du ingen mulighet til å forandre hvordan hylla ser ut.

Overfres er best

Er du ikke den lykkelige eier av en håndoverfres, er det nå du seriøst skal tenke over om du bør kjøpe deg en. Kassene blir finest hvis du bruker en overfres, men det er også mu-lig å avrunde hjørnene med sandpapir og sage ut spaltene med sag.

Hyllekassene vi viser her, er grunnet, pusset en gang og deretter malt to ganger med akrylmaling glans 40 med en mohairrull.

Lag et mønster

Når du har bestemt deg for hvordan hylla skal se ut, kan du klippe ut størrelsen på de ulike kassene i papir eller kartong. Med disse firkantene kan du lage en prøvemontering slik at du kan gjøre deg opp en mening om hvordan det blir seende ut. Det er også nå du bestemmer hvilke elementer som skal plasseres foran, og hvilke som skal plasseres bakerst.

Veiledning

01
Først sager du ut og monterer 5 Trinn

Hver hyllekasse består av fire sider som monteres i gjæring (snitt på 45 grader) i hvert hjørne med PVAc-lim og seks 3 x 30 mm skruer. Du bør forbore til skruene for å hindre at plata sprekker. Skruene skal forsenkes.

1

Mdf-plata sages ut (helst med sirkelsag). I endene sages kantene i gjæring. Bruker du sirkelsag, bør du bruke et bord som anlegg for å få helt rette snitt.

2

Avrund alle framkantene og den utvendige delen av bakkanten med et avrundingsjern i håndoverfresen - alternativt slipepapir eller høvel.

3

Det kan være vanskelig å montere et hjørne i gjæring fordi flatene lett glir i det våte li-met. Bruk derfor teip på yttersiden av hjørnene til å feste dem med. Legg mer-ke til at det er boret opp med et 1,5 mm bor og forsenket.

4

Legg PVAc-lim på endeflatene, og reis platene forsiktig opp slik at hjørnene kan skrus sammen.

5

Hjørnene presses tett sammen før skruene skrus inn.

02
Praktisk fresemal 2 Trinn

Det er viktig at spaltene plasseres riktig i forhold til hverandre. Det er derfor til god hjelp om du lager en mal slik at de blir like.

Malen kan du lage av for eksempel 6 mm plate. Spaltene skal freses i riktig avstand fra hjørnet (her 20 og 40 cm). Spaltene i malen er så brede at de passer nøyaktig til diameteren på kopiringen - her 17 mm. Et par li-ster i enden av malen holder den mot hjørnet.

1

Malen legges mot hjørnet og spennes fast med tvinger. Legg merke til at det er lister på begge sider av malen slik at den kan snus og brukes til nøyaktig fresing både i fram- og bakkant.

2

Kopiringen spennes fast under sålen på overfresen. Kraven på ringen stikker ned i ma-len og styrer fresejernet nøyaktig mot kanten av malen.

03
Nå blir det spennende 4 Trinn

Kassene skrus fast på veggen gjennom små trekantede finérbiter som plasseres i hvert hjørne i plan med bakkanten. Mdf er ikke sterkt nok til dette, så i ste-det bruker vi 12 mm kryssfinér.

1

De små finérbitene monteres med lim og tre 3 x 30 mm skruer. Bor opp med et 1,5 mm bor og forsenk skruehodene.

2

Hylla blir «luftigere» å se på når du plasserer en 12 mm runding mellom trekanten og veggen. Det gir også plass til for eksempel en ledning til ei lampe bak hylla.

3

Sjekk at kassene er i lodd og vater hver gang du setter opp ei ny. Det er spesielt viktig å plassere den første kassa riktig.

4

Slik ser det ut når kassene er montert på veggen. Legg merke til at spaltene er frest 1/2 cm «for dype» på begge kassene. Det gir mer fleksibilitet når kassene skal settes sammen.

Materialer

12 mm mdf-plate:
• 12 stk. á 25 x 40 cm (A)
• 12 stk. á 25 x 80 cm (B)

12 mm finér:
• 24 trekanter med 6 cm sider (C)
• 24 rundinger, Ø 40 mm (D)

Dessuten:
• Trelim (PVAc)
• 3 x 30 mm skruer
• 4,5 x 60 mm skruer
• Pynteskiver
• Evt. murplugger
• Kraftig teip
• Grunning
• Akrylmaling glans 40
• Evt. platerester til en mal

Pris:

Cirka 600 kroner

Tegning

Fres med millimeterpresisjon

Selv om det bare er seks hyllekasser, må du ha tunga rett i mun-nen for å holde orden på opp og ned, og hvilke spalter som skal brukes til hva.

Vi anbefaler å numrere kassene, og å skrive om det er høyre el-ler venstre, og hva som er opp og ned.

Slik freser du spaltene
Spaltene freses med et 13 mm notjern 13 cm inn fra framkanten på den ene kassa og på samme måte 13 cm inn fra bakkanten av den neste. Bruker du anlegg, risikerer du at det blir unøyaktig fordi anlegget må flyt-tes og spennes fast på nytt til den neste spalten. Den sikreste metoden er å bruke kopiringen på fresen og lage en mal til den som du kan følge.

Fres med millimeterpresisjon

Tre slags kasser

Du kan selv bestemme hvordan hylla skal se ut. Her endte det med en kombi-nasjon av tre slags kasser, seks i alt. Først ble kasse 1 skrudd fast, deretter 2, 3 og så videre.

Når du planlegger hvordan hylla skal se ut, er det en god idé å tegne alle kas-sene på kalkérpapir eller bakepapir og så flytte dem rundt til du er helt fornøyd og kan lage den endelige tegninga.

Det er viktig at du også har en plan for hvilke kasser du skal plassere fremst og hvilke som skal bakerst. Lag eventu-elt en plan med fargemarkeringer slik du ser på neste side. Da unngår du å skjære sporene feil.

Begynn med kasse 1.
Den har bare spalter i framkanten. Deretter passer kasse 2 utenpå kasse 1, kasse 3 settes på kasse 2 osv.

Tre slags kasser

Henger sammen i spaltene

Kassene som er vist her, er 25 cm dype. Derfor er spaltene frest 13 cm inn fra både fram- og bakkanten. Spaltene er 13 mm brede slik at kassene også kan monteres etter grunning og to strøk maling.

For å lette arbeidet kan du lage små markeringer for hver 20 cm. Da unngår du å måle feil.

Grønn = spalte fra framkant
Rød = spalte fra bakkant

Henger sammen i spaltene

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Reoler