Høyseng med plass til å leke

Soveplass, leketårn, tegnebord og hyggehule – når du bygger en høyseng til barna, bygger du en hel verden å leve og vokse seg stor i.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
2.500 kroner

Intro

Vi sier gjerne at det er for å spare plass, når vi bygger en høyseng til barna. Men det handler fort like mye om fantasi og drømmer. Om en mørk hule, en soveplass høyt på berget, eller en seng ingen har maken til.

Høysengen her er også mer enn en soveplass. Under den enslige køyen har den lille jenta en hyggekrok med to bord, i enden av senga kan hun sette bøker og bamser på hyllene, og mens turen opp går via trappen, så sklir hun gjerne ned igjen.

Og like enkel som sengen er å bygge med sine enkle skjøter og enkle dimensjoner, like enkel er den å tilpasse et annet rom og en annen drøm. Skal den stå midt på gulvet, velger du kanskje å sette en plate på hele baksiden, som dermed kan være alt fra klatrevegg til butikk. Dukker det etter noen år opp en lillebror, skal bordene kanskje erstattes av en ekstra seng. Og blir storesøster lei av å sove oppe under taket, kan den nye køyesengen greit deles opp i to enkeltsenger.

Sengen er ikke bare enkel, den er også rask å bygge. Selve sengen klarer du fint på ei helg – skruene sitter som pynt, og treet skal bare lakkeres. Litt mer utfordring får du med stigen og sklien, som kan dyttes fra side til side og opp og ned, slik at de bare tar plass når de brukes – men kniper det på tiden, kan du jo vente med sklien – eller begge delene.

Veiledning

01
De høye gavlene 4 Trinn

Du bygger først sengens to gavler. De setter du sammen med de lange sidebordene, og til slutt tilføyes lamellbunnen, bordene, stigen og sklien.

Det lureste er å skjære ut alt samtidig, så er du ferdig med sagstøvingen.

Og med kappsagen sikrer du enkelt at de delene som skal være like lange, også blir det: Sagen spennes på bordet, og i rett avstand til f.eks. beina settes en kloss, som alle bein støtes mot når de skjæres. Flytt klossen slik at den passer til gavlbordene, osv.

Den boremalen du bygger av en trekloss og to lister, er like viktig for å bygge raskt og nøyaktig: Gjennom den forborer du til alle synlige skruer.

1

Alle skruehullene forbores når alle bordlengdene er skåret ut. I de fem sidebordene (C1, C2, C3) borer du gjennom alle fire hullene i boremalen, mens du i de seks gavlbordene (B1, B2, B3) bare borer gjennom de to ytterste.

2

Gavlbordenes plassering strekes opp på beina (A1 og A2) to og to. De to lange beina (A2) brukes i den høye gavlen, de to korte (A1) i den korte. På beinas smale side settes merker 50 cm og 150 cm fra beinas bunn, strekene trekkes opp langs en vinkel.

3

Tre gavlbord påføres lim og skrus løst på det ene beinet (her A1) med én enkelt 5 x 60 mm skrue hver. De to nederste gavlbordene (B1 og B2) settes rett over merkene, deretter settes det øverste (B3) med 4 cm luft til nabobordet.

4

De tre gavlbordene festes på det andre beinet på samme måte, altså med lim og én enkelt skrue i hver skjøt. Deretter rettes gavlen opp til vinkelrett, og alle skjøtene låses med en skrue til i de ledige forborede hullene.

02
De lange sidene 5 Trinn

Nå er de to gavlene klare: en høy gavl, som du senere setter hyller til bøker og bamser på, og en lav gavl til fotenden. Nå skal du sette sammen gavlene med de lange sidebordene. Nederst settes ett (C1) på baksiden for å stabilisere, øverst to (C2) til å bære sengebunnen og to (C3), som hindrer barnet i å ramle ned. De to øverste holdes sammen med 12 cm rør, som avstiving og fasongholder.

Mens gavlbordene ble satt på yttersiden av beina, settes sidebordene på beinas innerside. Du setter dem i høyde med gavlbordene og skrur dem fast med skruer gjennom de hullene du har boret med hjelp av boremalen din.

1

Du borer hull til de små kobberrørene i fire av de fem sidebordene (C2 og C3). Rørene skal forbinde bordene midtveis på hver side. For å bore like langt fra enden spenner du sammen de bordene som skal forbindes, og streker opp begge.

2

Legg lim i hullene, og slå et rør ned i det ene bordet, snu bordet, og trykk røret ned i det andre til avstanden mellom dem er 4 cm. Hullene er litt for dype, så rørene skal ikke helt i bunn.

TIPS: Slip rørene blanke før de bankes inn.

3

De tre sidebordene (C) settes først på den ene gavlen, deretter på den andre med lim og 5 x 60 mm skruer i høyde med gavlbordene (B). Langs underkanten av midtbordet (C2) settes bunnlisten (F) med lim og 5 x 40 mm skruer for hver 25 cm.

4

De to siste sidebordene (C2 og C3) festes på samme måte på sengens forside, etter at du forsiktig har snudd det halvferdige møbelet en halv omgang. Hold alt nøyaktig i vinkel underveis. Til slutt skrus den siste bunnlisten (F) også på.

5

Endelig setter du de to hyllene (D og E) fast. Vipp møblet opp på den lave gavlen, og fest den korte hyllen med lim og 5 x 60 mm skruer fra yttersiden av beina (A2). Topphyllen (E) skrus ned i beinet gjennom hyllens overside.

03
Stige og sklie 8 Trinn

Stiger på køyesenger er ofte ubehagelige å gå på, fordi de er for bratte. Det er spesielt et problem når en voksen skal opp og for eksempel skifte sengetøy.

Stigen her er lang nok til å gi en god skrå vei opp og ned, men den kan dyttes inntil sengen, slik at den ikke tar plass når den ikke brukes. Det samme gjelder sklien. Den er lenger, slik at turen ned ikke blir for farlig, for det blir god fart på stumpen på den glatte melaminplaten.

Trinnene i stigen er skåret av en 25 mm rundstokk, som vi borer hull til i vangene, før de limes og skrus fast. Skliens sponplater bæres av lister som limes og skrus på vangene.

1

Rundingene på stigevangene (K) og sklievangene (N) sages ut med en stikksag. Rundingen kan du tegne med en passer eller etter en boks. Snittet slipes glatt.

TIPS: Et standardblad løser oppgaven, men det blir penere med et blad for kurvesnitt.

2

Hullene til trinnene bores med et 25 mm spadebor for hver 25 cm. De bores 15 mm dype, og det styrer du med et borstativ. Det styrer dybden, holder boret loddrett og gjør det enkelt å legge vangen mot en styrelist, slik at boret treffer riktig.

3

Trinnene (L) slås ned i den ene stige vangen (K). Trinnkantene rundes først med slipepapir, slik at trinnene lettere glir inn. Kanten av hullene smøres med lim, men ikke bunnen, for borets spiss er brutt gjennom. Trinnene rettes opp umiddelbart.

4

Nå slår du den andre stigevangen på trinnene. Legg lim på kanten av hullene, legg vangen på plass, og bank den på trinnene fra den ene enden. Slå ikke rett på treet, legg en kloss mellom. I alle hullene fra borets spiss settes en 5 x 40 mm skrue.

5

Skliens vanger (N) gjøres klar til glideplatene. Den lange bærelisten (P) festes langs underkanten av sklien med lim og 5 x 40 mm skruer, mens den korte listen (R) vinkles, slik at den går opp til overkanten av vangen.

6

Sidene settes på den lange sklieplaten (S) med lim og 4 x 30 mm skruer. Platen legger du på noen klosser, slik at du kan legge listen an på den når du skrur.

TIPS: Hvis det passer bedre, lakkerer du sidene først og monterer platen neste dag.

7

På samme måte fester du den lille sklieplaten (T). Først smører du rikelig med lim på de to platekantene som møtes.

TIPS: Vil du unngå de åpne kantene på sponplatene, kan du lime og stifte en 7 x 16 mm halvstafflist på platekanten.

8

Sengen slipes og lakkeres med en hurtigtørkende lakk, slik at den er klar til det videre arbeidet neste morgen. Første lakkering får fibrene til å reise seg, så vi sliper og lakkerer en ekstra gang før kvelds. Pass på ikke å slipe av fargen på skruene.

04
Bordene 4 Trinn

De små bordplatene stabiliserer sengen, men først og fremst skal de fungere som bord. Derfor innretter du høyden etter sengens beboer. Da bærelistene er limt på undersiden av bordplatene og bare skrus inn i gavl- og sidebord, er det heldigvis enkelt å endre høyden i takt med at barnet ditt vokser.

De to bordplatene skjæres ut av en 60 x 125 cm plate av hvit melamin, slik at de vender med den ferdig hvite kanten ut. På tegningen ser du hvordan: Først deles platen i to med et langt, skrått snitt, og deretter måler du først 15,5 cm, så ytterligere 82 cm inn fra de nyskårne kantene til de øvrige rette snittene.

1

Den hvite platen deles i to med et langt, skrått snitt. Her skjærer vi med en dykksag på skinne, da går det både raskt og nøyaktig, men du kan fint klare jobben med en sirkelsag, som føres langs et fastspent rett bord.

2

De to snittene på tvers av den nyskårne kanten strekes opp med hjelp av en stor vinkel. Det første lages 15,5 cm fra den spisse enden, det neste 82 cm lenger inne. Bruk sirkelsagen igjen. For å få en pen kant, kan du først skjære bare litt ned.

3

Bærelistene (G1 og G2) festes på bordplatenes underside med lim og 4 x 30 mm skruer. Først de 82 cm lange listene ved de lange kantene som skal vende inn mot gavlene, deretter de korte listene. Husk å snu bordplatene hver sin vei.

4

Hold bordet i ønsket høyde, og fest det til bordene med 5 x 40 mm skruer gjennom listene. Her bruker du ikke lim, for det kan jo hende at platene skal flyttes opp, i takt med at sengens beboer vokser.

05
Delene monteres 5 Trinn

Nå mangler du bare å legge på plass bunnen og å feste sklien og stigen. Eller rettere sagt sikre at de bevarer grepet i sengen, for de sitter ikke mer fast enn at de kan dyttes fra side til side i hele sengens lengde, og kan trekkes ut i skrå posisjon og rettes helt opp til loddrett.

For å oppnå det bygger vi våre helt egne “beslag” av et langt vannrør og fire stykker 4 x 20 mm flatjern. Røret sitter foran det øverste sidebordet, festet på beina, slik at det er en 5 cm bred åpning mellom bord og rør. Inne i den åpningen kommer det på bøyler av flatjern, som vi selv former og setter på baksiden av stigen og sklien - men du kan også velge å få profesjonell hjelp til å forme bøylene.

1

Først legger du lamellbunnen på plass på bunnlistene (F). For å skjule båndene legger du bunnen med båndene opp - vi ser jo bunnen nedenfra. Strekk ut båndene, og skru de to ytterste og den midterste av lamellene fast til listen.

2

Så skal røret (J) opp. Du begynner med å skru på en endemuffe i begge ender av røret. Mål 5 cm inn fra endene, slå et kjørnermerke, og bor 8,5 mm hull i merkene. Røret festes med 8 x 80 mm franske treskruer 3 cm fra toppen.

3

Bøylene lager du selv av flatjern. To lange (U) til sklien, to korte (M) til stigen. I alle ender skjæres to riller halvt ned gjennom flatjernet med en tynn skjæreskive. Ytterst bores et 5 mm hull. Bøylen bøyes i fasong, renses i aceton og strykes med lakk.

4

Bøylene lakkeres eventuelt, og festes på bakkanten av stigen og sklien med 5 x 40 mm skruer. Forbor med et 3,5 mm bor, slik at treet ikke sprekker opp.

5

Trappen og sklien setter du på sengen ved å fjerne den nederste skruen på bøylene, liste dem ned bak røret og sette skruen på plass igen.

Materialer

48 x 98 mm justert bjelke:
• 2 bein (A1) à 182 cm
• 2 bein (A2) à 210 cm

21 x 145 mm glattkant:
• 6 gavlbredder (B1, B2, B3) à 93 cm
• 5 sidebredder (C1, C2, C3) à 200 cm
• 1 hylle (D), 83,4 cm
• 1 hylle (E), 97 cm

21 x 95 mm glattkant:
• 2 stigevanger (K) à 200 cm
• 2 sklievanger (N) à 260 cm

21 x 21 mm glattkant:
• 2 bunnlister (F) à 200 cm
• 2 bordlister (G1) à 82 cm
• 2 bordlister (G2) à 50 cm
• 2 sklielister (P) à 210 cm
• 2 sklielister (R) à 20 cm

25 mm rundstokk:
• 7 stigetrinn (L) à 39 cm

16 mm hvit melaminsponplate:
• 1 plate på 60 x 125 cm med hvite langkanter deles til to bord (H)
• 1 skliplate (S), 40 x 210 cm
• 1 skliplate (T), 20 x 40 cm

4 x 20 mm flatjern:
• 2 bøyler (M) à 50 cm og (U) à 100 cm

Dessuten:
• ¾ “ galvanisert stålrør (J), 200 cm
• Skruer med panhode, gulkrom: 4 x 30 mm, 5 x 40 mm og 5 x 60 mm
• 10 mm kobberrør, 2 stk. 12 cm
• 2 stk. ¾ “ endemuffer
• 2 stk. 8 x 80 mm franske treskruer
• Snekkerlim og klar lakk
• Madrass og lamellbunn, 80 x 200 cm

Spesialverktøy

Borstativ til trappetrinnene
25 mm spadebor til trappetrinn
Vinkelsliper med metallskjæreskive til å bøye beslagene bak på trapp og sklie
Evt. stor vinkel, sirkelsag m. føringsskinne og kapp-/gjærsag

Tidsforbruk

Ferdig på ei helg

Pris

Ca. 2500 kr. før lamellbunn og madrass

Tegning

Høysengen kan vokse sammen med barnet

Sengen her er så enkel å bygge at du uten problem kan endre den, slik at den svarer enda bedre til dine barns drømmer - og siden bygge F videre på den, så mye dere lyster.

Slik sages platen

Først måler du 10,7 cm inn fra de to motstående hjørnene og deler platen med et langt, skrått snitt (1).

På den nye kanten måler du 15,5 cm inn fra den spisse enden - her legges neste snitt (2) vinkelrett.

82 cm lenger inne legger du de siste snittene (3)- de måler cirka 56 cm.

Video

VERKTØY: Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

TIPS: Stoppkloss til kappsagen

VERKTØY: Slik bruker du stikksagen

I denne videoen lærer du alt om om stikksagens muligheter, sagblad og funksjoner. Med riktig innstilling, kan sagen klare nesten alle oppgaver: kurvede snitt, rette snitt, vinklede snitt og raske, grove snitt. Og med riktig sagblad kan du sage i både tre, plast, metall og sårbare overflater.

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned magasinartikkel nå

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Seng