Perfekt garderobeskap med dine egne mål

Plassen kan utnyttes optimalt når du bygger et garderobeskap selv. Det er både rørende enkelt å bygge og gir deg samtidig muligheten til å skreddersy det på millimeteren til tingene dine.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 helg
Pris
4000 kroner

Garderobeskapet har plass til alt: strykebrett, ski, støvler, støvsuger og en hel masse mer.

Intro

I denne byggeveiledningen bygger vi et garderobeskap, som på millimeteren er tilpasset både rommet det bygges i og de tingene garderobeskapet skal romme.

Skapet har også skyvedører, som opptar et minimum av plass.

Dette får du

Med byggeveiledningen får du:

 • En grundig tegning, som viser detaljene og gir god oversikt
 • En detaljert gjennomgang av alle prosesser i tekst og bilder
 • En oversiktlig inndeling i kapitler
 • En komplett materialliste

4 kapitler

Byggeveiledningen er inndelt i fire kapitler, for at den skal bli mest mulig oversiktlig:

 • Planleggingen, så garderobeskapet tilpasses behovene du har
 • Utsaging av alle delene til konstruksjonen
 • Oppsettingen av skapet
 • Montering av skinner og skyvedører

Planlegg

Med det skreddersydde hyllesystemet bak skyvedørene unngår du alle de dyre og plasskrevende elementene som et ferdigbygget garderobeskap har, med sine overflødige sider, sokkel og bakkledning. Vi bygger skapet fra gulv til tak, og fra vegg til vegg, slik at ingen plass går til spille.

Det krever litt planlegging og at du lager en tegning, hvis du vil utnytte plassen optimalt. Det skal nemlig både tas hensyn til tingene skapet skal skjule og rommet det bygges i, slik at du ikke kommer i konflikt med stikkontakter og andre ting. Her utnytter vi en åpen nisje i entreen, men prinsippene kan benyttes i utallige situasjoner. Skapet er bygget av en nedre sokkeldel, med en øvre del oppå. Skilleveggene i den øvre delen plasseres rett over sokkelbeina, slik at vekten overføres til gulvet. Vinklene i taket skal derfor bare støtte skilleveggene - ikke holde dem oppe.

Rette vinkler i boliger er sjeldne. Selv i nye bygg. Ta derfor alltid mål flere steder, og vær forberedt på at du må tilpasse de enkelte delene, kile opp flere steder underveis, skjære ut til fotlister, også videre.

Veiledning

01
Sag ut 4 Trinn

Til skapets indre bruker vi 19 mm MDF, mens dørene, som ikke skal bære noe, lages i 16 mm MDF. Det er en god idé å lage en skjæreplan, der elementene pusles rundt, så svinnet minimeres.

Vegger og elementer sages i skapets fulle dybde, mens bærelistene skal være omkring 5 cm kortere.

Skyvedørene skal dekke hele skapets bredde med et overlapp på 2-3 cm. Antallet dører bestemmes av skapets størrelse. En bredde mellom 70 og 120 cm er passe. Høyden på dørene er avstanden fra gulvet til taket, minus plassen til skyvedørsettet (som her er 52 mm).

1

Skyvedørene og elementene sages ut. Snittene skal være nøyaktige. Bruk en dykksag eller sirkelsag med føringsskinne.

2

De utvendige kantene avrundes lett med slipepapir. Kantene som skal støtes inn mot en plate lar vi stå helt skarpe.

3

Bærelistene sages ut. Her skal de være 40 cm lange. Det gjøres lettest på en kappsag, men en håndsag kan også brukes.

4

Skyvedørene males. Etterpå kan malingen tørke, mens vi bygger resten av skapet. Slip lett før grunningen, samt mellom hvert strøk toppmaling. Regn med minst to strøk toppmaling.

02
Monter skapet 6 Trinn

Skapets nedre sokkeldel settes sammen før den flyttes på plass, klosses opp og monteres. Etterpå bygges resten av skapet oppå den.

Sammenføyningen av de løse elementene forberedes mest mulig for å lette monteringen av de til tider lange og litt tunge elementene.

Der det er mulig, streker vi opp sammenføyningene ved hjelp av de hyllene eller veggene som skal sitte parallelt med sammenføyningen. Da reduserer vi risikoen for å måle feil, og vi unngår at hyller og skillevegger derfor kommer til å bli sittende litt skjevt.

1

Vi streker opp alle sammenføyningene. Der det er mulig brukes hyller (E) og sokkelbein (B) som skal flukte med sammenføyningen. Alle andre steder brukes en tommestokk.

2

Bærelistene (H) festes på sokkelbeina (B) med trelim og tre dykkert. Over bærelistene borer vi 4 mm hull til tre skruer, som skal holde hyllen på plass og skapet sammen.

3

Møbelvinkler monteres på sokkeltoppen (A) med 3 x 15 mm skruer, der sokkelbein og skillevegg skal være. En 19 mm MDF-plate brukes som midlertidig avstandskloss. Bruk to sett vinkler til hver sammenføyning.

4

Sokkelen settes sammen. Sokkelbeina (B) skrus fast til møbelvinklene med 3 x 15 mm skruer. Hyllene (E) legges på plass og skrus fast med 4 x 40 mm skruer. I forkant er det forboret i hyllene med et 3 mm bor.

5

Sokkelen løftes på plass og klosses opp. Når den er helt i vater, monteres det bærelister (H) i sidene til å holde sokkeltoppen (A). Innfestingen avhenger av veggen. Her bruker vi to 4 x 50 mm skruer og plugger.

6

Resten av elementene settes sammen etter samme prinsipp som sokkeldelen. Alle vurderinger er gjort, målene er tatt og hvert nytt element faller nærmest på plass av seg selv. Oppstreking på veggen og i taket gjøres igjen ved hjelp av elementene der det kan la seg gjøre. Mot taket brukes møbelvinkler, mens hyllene ved veggen hviler på bærelister.

03
Skyvedører og skinner 7 Trinn

Fordi du ikke tråkker inn over skyvedørene, bruker vi et system der dørene kjører på skinner på gulvet, mens skinnene i taket bare holder dem på plass.

Etter at skyvedørene er malt en siste gang, utstyres de med grep og beslag. Dørene er ganske tunge å løfte på plass. Men etterpå glir de fjærlett i skinnene.

Du skal selvsagt plassere beslagene så nøyaktig som mulig, men det er heldigvis litt å gå på i systemet, som kan finjusteres til slutt.

1

I skyvedørene (F) bores det hull til bunnrullene etter produsentens anvisninger. Her med et 35 mm sylinderbor til 12 mm dybde. Den krevende og nøyaktige boringen utføres med en overfres.

2

Bunnrullene (K) monteres med de medfølgende skruene. I toppen monteres toppstyringene (L) etter produsentens anvisninger. De skrus enkelt på innsiden av døren uten krevende forarbeid.

3

Skyvedørsskålene bankes på plass med hammer og slagkloss. Hullene bores hele veien gjennom dørene med et passende koppbor. Det monteres en skål i cirka én meters høyde på hver side av begge dører.

4

Toppskinnen (L) festes i taket. Den kan i prinsippet støtes inn mot skilleveggene (C), men for sikkerhets skyld holder vi litt avstand. I dette betongtaket bruker vi plugger og 40 mm lange skruer, som vi plasserer for hver 30 cm.

5

Bunnskinnen (N) monteres rett under toppskinnen. Plasseringen finnes med en loddsnor eller en krysslaser. Bunnskinnen slås fast i en monteringsskinne (M), som her er montert med 3 x 15 mm skruer.

6

Skyvedørene (F) løftes på plass. De store dørene kan bakses på plass av én person, men det er litt enklere hvis det er to om jobben.

7

En kantlist (G) skrus på veggene i begge sider ut for dørene. Da kan dørene lukkes tett, selv om vi har latt fotlistene sitte. Er veggen litt skjev, kan listene enkelt klosses opp slik at de følger dørene.

Materialer

19 mm MDF-plate:

 • Sokkeltopp (A)
 • Sokkelbein (B)
 • Skillevegger (C)
 • Hyller (E)

16 mm MDF-plate:

 • Skyvedører (F)
 • Kantlister (G)

8 x 3 mm glattkant:

 • Bærelister (H)

Skyvedørsett (her Svalk KG50)

 • 4 toppstyringer (J)
 • 4 bunnruller (K)
 • 1 toppskinne (L)
 • 1 monteringsskinne (M)
 • 1 bunnskinne (N)

Dessuten:

 • Møbelvinkler
 • 4 skyvedørsskåler
 • 3 x 15 mm, 4 x 40 mm og 4 x 50 mm skruer
 • 5 x 30 mm plugger
 • 1,2 x 15 mm dykkert
 • Trelim
 • Grunningsmaling
 • Halvblank toppmaling

Tidsforbruk

En helg, hvis du får beregnet tørketiden av hvert strøk maling godt.

Pris

Cirka 4000 kroner.

Vanskelighetsgrad

En oppgave de fleste kan klare. Får du skåret til platene i byggvarehuset, er du allerede langt på vei. Kun utfresingene i skyvedørene krever litt ekstra av verktøy og håndverk.

Tegning

Video

Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

Slik bruker du kapp-/gjærsagen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker sagen, slik at du får full utnyttelse av den. Kappsagen er smart når du skal sage mange rette, korte snitt på tvers av bord og lekter. Du kan sage både rette, vinklede og tiltede snitt i blant annet tre, metall, fibersement og laminat – gjennomgående eller i akkurat den dybden du ønsker.

Nøyaktig oppmåling med tre kontrollpunkter

Enkel maling av kanter

Slå av varmen når du maler

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Skap