Skap etter mål

Skap selges i standardmål mens nisjer og åpninger hjemme hos deg har den størrelsen de nå engang har. For å få skap og nisjer til å passe sammen, må du derfor selv lage et skap med de riktige målene.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
550 kroner

Intro

Prismessig er det vanskelig å hamle opp med de umonterte skapene fra de billige kjedebutikkene. Skapene finnes i standardmål, og i de tilfellene der «puslespillet» kan gå opp med disse målene, er det naturlig å velge dem i ste-det for å lage skapene selv.

Men nisjen eller åpningen der skapet skal stå, passer ikke alltid med standardmålene, og da er det god økonomi i å tilpasse skapet til de «skjeve målene» og skreddersy det til plassen du har til dis-posisjon.

Her viser vi en enkel metode for å lage et hjørneskap. Dette skapet er 54 cm bredt, 190 cm høyt, og 60 cm dypt fra veggen til framkanten av døra. Disse målene må selvsagt tilpasses forholdene hjemme hos deg. Vi har valgt 16 mm mdf-plate - men du kan naturligvis bruke alle typer møbelplate etter ønske.

Fordi taket her er skrått, lager vi en inndekning oppe. Har du bruk for et skap til å henge på veggen, er prinsippene de samme, bortsett fra at du da selvsagt må lage et solid oppheng.

Veiledning

01
1. Finn målene og tegn skapet 2 Trinn

Første skritt er naturligvis å måle stedet der skapet skal stå. Er det som her en nisje mellom to vegger - eller mellom en vegg og et skap - skal du sørge for både å måle høyde og bredde mer enn ett sted. Veggene kan nemlig være skjeve, og det må du i så fall ta hensyn til når du tegner skapet. Bruk et vater for å se om veggene heller den ene eller den andre veien.

Gjør så deg selv en stor tjeneste, og lag ei skisse av det nye skapet. Den trenger verken være fin, i farger eller i perspektiv, men den hjelper deg med å finne ut hvordan skapet skal se ut - og sparer deg for dumme regnefeil som kan bety at du må tilbake og bestille nye plater hos trelasthandleren.

Vi har valgt å få alle delene sagd til der vi kjøpte materialene. Trelasthandlere har egne sager som skjærer platene millimeternøyaktig, det koster noen kroner, men er verdt det. Alternativet er å bestille de skjeve platene ut fra det bredeste målet og så sage dem til selv, når du kommer hjem.

1

Mål om veggene på sidene er i lodd. Er de ikke det, må du enten lage et skjevt skap eller avslutte med en inndekning.

TIPS Når du skal måle bredder i nisjer er det lurt å måle med to meterstokker, en til hver side og summere, eller å bruke et talmeter.

2

Mål opp nøyaktig. Og pass på at du måler både oppe og nede, og både innerst og ytterst i nisjen. Er veggene skjeve, er det godt å vite dette før du tegner.

02
2. Montér alle delene 10 Trinn

Når du har kontrollert at alle delene har riktige mål, er du klar til å montere dem. Vær nøyaktig når du streker opp. Det er strekene som avgjør om skapet blir pent montert.

Før du tar fatt med det elektriske verktøyet, skal du bruke blyant og meterstokk til å markere hvor topp, bunn og eventuelle faste hyller skal sitte.

Bruk en stor vinkelhake eller ei rett-vinklet plate til å streke opp etter. Når mdf-plata og vinkelen eller plata ligger i flukt med hverandre, kan du streke opp helt vinkelrett.

1

Bor opp til sammenføyningene gjennom sidene med et 4 mm bor. Bor midt i oppstrek-ingen slik at skruen går inn i midten av plate-kanten på hyllene. Bor opp tre hull til hver sammenføyning med omtrent lik avstand.

2

Alle skruehodene forsenkes på den utvendige siden. Forsenkere finnes både som manuelle eller som her til en bitsholder.

3

Det gir et fleksibelt resultat hvis hyllene kan legges inn i forskjellige høyder. Til dette formålet kan du bruke løse hyllebærere som stikkes i Ø 5 mm hull du har boret opp. Se forslag til hullplassering på tegningen.

4

Først festes topplata (B) vinkelrett på den ene skapsiden (A). Topplata flukter nøyaktig med overkanten av skapsiden og med fram- og bakkanten. Topp, bunn og fast hylle monteres først med ei stripe snekkerlim innenfor platetykkelsen du har streket opp.

5

Skru inn fra yttersiden i de tre hullene du har boret opp slik at skruene går inn midt i platekanten. Sjekk at framkanten og bak kanten på plata er i flukt med fram- og bakkanten på sidene. Bruk tre 4 x 40 mm skruer i hver sammenføyning.

6

Den motstående skapsiden monteres med lim og skruer. Sjekk at platene blir festet etter oppstrekingene, og at de ligger vinkelrett på sidene. Overskytende lim tørkes bort.

7

Sokkelen (C) festes i framkanten på sidene i hakkene som er sagd inn (se tegningen). Sokkelhøyden og dybden kan gjøres som vist her, eller - hvis du har andre skap på rommet - tilpasses slik at sokkelen blir lik de andre skapene på samme rom.

8

Bor opp 5 cm fra overkanten og 0,8 mm fra hver side, og montér delene med lim og en enkelt 4 x 40 mm skrue på hver side. Puss endetreet i plan med sidene med fint slipe papir.

9

Bakplata skal sages ut nøyaktig på mål og med vinkelrette hjørner hvis den skal brukes til å rette opp skapet. Fest bakplata i bakkanten av bunnplata, og sjekk at den ligger nøyaktig i flukt med de andre bakkantene.

10

Bakplata festes til bakkantene. Du kan bruke 4 mm trefiberplate som du maler hvit, eller du kan bruke tynn finér- eller mdf-plate. Fest den med lim og 25 mm stifter per 10 cm om du bruker tynne plater.

03
3. Montér døra 4 Trinn

Døra monteres med fleksible skap-hengsler - «skaphengsler med 4 mm løs tapp for utenpåliggende dører, vendbart H/V».

Et vendbart hengsel som dette er et praktisk valg. Tappen kan tas ut og stikkes inn fra den motsatte enden et-ter at hengslet er snudd. Hengslet kan altså brukes til både høyre- og venstre-hengslete dører etter behov.

Det finnes naturligvis også andre ty-per hengsler som kan brukes.

Ønsker du å dekorere døra, må du ta den av igjen. Du kan selvsagt bare la den stå som ei hel malt flate, men som du kan se er det enkelt å gjøre den mer spennende å se på. Vi gir deg tre eks-empler til fri inspirasjon.

1

Den faste delen av hengslet festes til innsiden av skapsiden, og døra festes i den bevegelige delen. Som det går fram av bildet, kan to skap plasseres side mot side. Akkurat dette hengslet finnes til dører med maks. 17 mm tykkelse og til maks. 20 mm tykkelse.

2

Pass på at døra ligger nøyaktig på framkantene av skapet, og fest døra med en skrue gjennom ryggen på den bevegelige delen av hengslet inn i kanten av døra.

3

Skapet kan nå reises opp, og du kan sjekke at døra sitter som den skal. Skal du male eller dekorere døra, kan du ta den av igjen før den endelig monteres.

4

Dørbladet kan for eksempel brytes med ei dekorativ ramme av 5 x 21 mm lister. Mål inn på dørbladet, her 7 cm fra alle sidene. Tilpass lengden på listene, og sag dem i 45 grader i hjørnene. Listene festes med lim og små stifter.

Materialer

16 mm mdf-plate:
• 2 sider (A) á 58 x 190 cm
• 3 topp/bunn/fast hylle (B) á 51,3 x 58 cm
• 1 sokkelfront (C), 10 x 54,5 cm
• 2 løse hyller (D) á 50,8 x 58 cm
• 1 dør (E), 54 x 179,5 cm

5 x 21 mm lister:
• 2 lister (G) á 165,5 cm
• 2 lister (H) á 40 cm

4 mm trefiberplate (huntonitt):
• 1 bakplate (F), 54,5 x 180 cm

Dessuten:
• 3 skaphengsler for utenpåliggende dører, med 4 mm tapp H/V
• 1 håndtak
• 1 magnetlås
• 12 hyllebærere
• 25 mm stifter
• 4 x 40 mm skruer

Tegning

Bakplata stabiliserer og retter opp skapet. Den skal derfor være rettvinklet og passe nøyaktig etter målene.

Tips & Triks

Dekorasjon

Oppdeling med nedfreste spor. Mål opp døra i det ønskede antall spor, og før overfresen etter ei rett skinne. Disse sporene er 5 mm dype, og de er frest med et V-not- fresestål og malt hvite.

Kunstig fylling. Fyllingen er laget av et stykke 6 mm mdf-plate som er trukket 7 cm inn fra alle kanter og fått kvarte sirkler i hjørnene. Plata limes på døra og males.

Dekorasjonslister. Etter grunning og maling gir de tynne listene en enkel og diskret dekorasjon på døra. Alternativt kan du velge profilerte lister og for eksempel dele opp døra i flere felter.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Skap