Spesialtilpasset garderobeskap

Lager du klesskapet selv, kan du utnytte plassen maksimalt – fra vegg til vegg, og fra gulv til tak. Du kan også innrede skapet akkurat som du ønsker. Prisen er det heller ikke noe å si på, mellom 3000 og 4000 kroner for skapet du ser her.

Intro

Selv om det finnes mange billige klesskap på markedet, er det som regel umulig å finne et skap som passer nøyaktig til et bestemt rom. Og hvis klesskapet skal bygges på spesialmål av et møbelverksted, bør du ha tykk lommebok. Men slik trenger det faktisk ikke å være.

Dette romslige klesskapet med plassbesparende skyvedører fyller hele veggen fra gulv til tak. Og selv om vi har brukt materialer av beste kvalitet, endte prisen for hele skapet på mellom 3000 og 4000 kr.

Skapet er bygget opp av fire moduler:Tre som står loddrett på en sokkel og en modul som ligger vannrett som overskap. Riktignok er materialforbruket noe større når skapet bygges i moduler i steden for enkle skillevegger, men metoden gjør det mulig å lage module- ne et sted der arbeidsforholdene er bedre, og deretter montere modulene på stedet.

Tilpasses individuelt

I det aktuelle rommet er takhøyden 253 centimeter, og den minste avstanden mellom veggene 192,5 centimeter. For å kunne få modulene på plass er de laget slik at det er litt luft på hver side og over den øverste modulen.

Det er spesielt viktig at det er litt plass rundt den øverste modulen fordi den skal løftes på plass til slutt. Har du mistanke om at veggene er skjeve slik at avstandene kan variere, bør du kontrollmåle flere steder slik at du unngår ubehagelige overraskelser når modulene skal settes på plass.

Sprekkene mellom skapet og veggene blir usynlige bak dørene som skyves helt ut til begge sider. Mot taket lukkes sprekken med ei pyntelist.

Alle mål på tegningene er tilpasset det aktuelle rommet - du må selvsagt tilpasse disse til ditt skap. Bildene viser dør-speil i polykarbonat, men du kan naturligvis bruke finér.

Av praktiske årsaker har vi først og fremst valgt å konsentrere oss om å vise hvordan du lager skyvedørene, mens modulene bare er kort beskrevet.

Hvordan skapene skal innredes overlater vi også til den enkelte. Men tenk på dette før du bygger, spesielt hvis du ønsker trådkurver i skinner - de stille krav til skapbredden.

Veiledning

01
Slik lager du dørene trinn for trinn 12 Trinn

Hos jernvarehandlere og i byggmarkedene finnes det som regel flere typer rullebeslag til skyvedører. Det viktigste er at beslaget skal kunne bære vekta av døra, og den er nesten alltid oppført på selve beslagene. Små dører av finér krever ikke så kraftige beslag som ei dør av for eksempel 19 millimeter MDF-plate.

Vi valgte et skapglidebe-slag med en bæreevne på maks 30 kilo og det på tross av at dørene våre slett ikke er så tunge. Men da disse glidebeslagene har kulelager, glir de som en drøm på alumini-umsskinnene vi har brukt.

Dørene som vi har laget, krever en del verktøy, men så oppnår du også et resultat som en profesjonell snekker ikke kunne ha gjort bedre.

I tillegg til vekta må du også kjenne størrelsen på beslagene for å kunne beregne høyda på dørene. Men de må være 4,5 cm mindre enn den innvendige høyda på skapet slik at det er 3,5 cm luft over og 1 cm luft nederst. Bredden tilpasses slik at de to bakerste dørene dekker modulbredden pluss sprekken mot veggen, mens den fremste døra dekker modulbredden og et par cm ut over de bakerste dørene.

Dørene som er vist her, er fyllingsdører som består av rammer av 21 x 70 millimeter glattkant. Rammene er montert med lim og treplug-ger, og etter monteringen har de fått et profesjonelt utseende med hjelp av håndoverfresen.

Til fyllinger har vi brukt 10 mm tykke polykarbonat-termoplater. Det er egentlig takplater beregnet til for eksempel lysthus utendørs, men da de både er lette og dekorative, passer de godt til vårt formål.

Fyllingene kan selvsagt også lages mer tradisjonelt med for eksempel finérplater - eller du kan velge å plassere speil i ett eller flere felt.

Etter monteringen og fresearbeidene bør dørene pusses med fint sandpapir. Deretter er de behandlet en gang med hvitpigmentert lakk og deretter to ganger klar lakk.

1

Dørene monteres med lim og to treplugger i hver skjøt. I hver ende av de loddrette listene - og på midten i de store dørene - borer du to hull på 8 mm, 2 cm dype.

2

Før du borer inn i endetreet, streker du vinklene opp på ei plate som du legger inn under borestedet i flukt med endetreet. Surr litt teip rundt boret for å vise boredybden.

3

Med trepluggmarkører merker du opp til tre-plugghullene i endetreet på alle de vannrette listene. Sett tall eller bokstaver i hver skjøt. Det gjør monteringen enklere.

4

Sett 8 x 40 mm treplugger i hullene i endetreet. Samtidig bør du bruke rikelig med snekkerlim i skjøtene - heller for mye enn for lite.

5

Skjøtene legges i press med tvinger. Sjekk vinklene slik at de blir helt rette - det vil si 90 grader.

6

Fyllingene legges ned i en freset fals på baksiden av dørene. Falsejernet her har en fast innstilt falsebredde på 10 mm og innstilles til en falsedybde på 10 mm.

7

Alle kantene på døra - bortsett fra falsekanten - avfases med et 45 graders fasjern. Fasen er her 3 millimeter dyp.

8

Til styreskinna i bunnen av skapet freses et spor i underkanten av døra. Sporet skal ligge midt i kanten og freses 15 mm dypt med et slissejern.

9

I stedet for håndtak har vi frest et halvrundt spor med et halvstaffjern. Her brukes parallellanlegget til håndoverfresen.

10

Polykarbonatplatene (eller finér) tilpasses falsen i dørene. Husk at «veden» i platene skal stå loddrett - og pass på at platene ligger plant mot ei bordplate når de sages ut med en fintannet sag.

11

På baksiden lukkes fyllligene med 6 x 21 millimeter lister som sages i gjæring på 45 grader i hjørnene. Listene festes med heftestift eller små dykkertspiker.

12

Hjulene til skyvedørskinna festes med små skruer på baksiden av døra. Det monteres to hjul i hver dør, og de festes i de loddrette (de sterkeste) listene.

02
Slik monterer du skapet 9 Trinn

1

Plasser sokkelen slik at fronten flukter med veggen. Den må være i vater (bruk små finérstykker som oppklossing). Etterpå festes sokkelen(G + H) til gulvet med vinkeljern.

2

Da det ferdige skapet skal stå som lyst furutre, dekkes MDF-sokkelen med en hvitpigmentert dekklist (N). Lista festes med skruer gjennom sokkelen innenfra.

3

Du bør vente med å feste den enkelte modulen til du har fått alle tre på plass, og sjekket at de er i lodd og vater.

4

Hold skapsidene sammen med tvinge til alle tre modulene står pent på rekke. Pass på at det er like mye luft på hver side. Skru så skapene fast side mot side og ned i sokkelen (G + H).

5

Den øverste skapmodulen løftes på plass og plasseres oppå de tre andre. Hold modulen på plass med tvinger, og fest den med skruer gjennom taket på de tre modulene.

6

Aluminiumsskinna som hjulene kjører i, skrus fast i fronten av de tre modulene og i overskapet. Skinna trekkes en halv centimeter inn fra - og i flukt med - framkanten.

7

De bakerste dørene løftes opp på skinna. T-lista skyves inn i sporet til døra er i lodd og skrus fast til kanten både i over- og underskapet.

8

Når de to bakerste dørene er på plass, løftes den fremste døra opp på toppskinna og plasseres i lodd over den andre T-lista.

9

Framkanten på skinnene og MDF-platene dekkes av lister (N + N2) som festes med dykkertspiker i framkanten på MDF-platene (K + L).

Materialer

Dette har vi brukt til dørene

21 x 70 mm høvlet glattkant:
• 6 lister (J) á 182,5 cm
• 10 lister (L) á 50 cm
• 6 lister (K) á 46 cm
• 5 lister (M) á 54 cm

10 mm polykarbonatplate (eller finér):
• 4 plater á 52 x 82,5 cm
• 2 plater á 56 x 82,5 cm
• 2 plater á 34 x 52 cm
• 1 plate, 34 x 56 cm

6 x 21 mm lister (tilpasses):
• 12 lister á ca 86 cm
• 12 lister á ca 55 cm
• 6 lister á ca 59 cm
• 6 lister á ca 37 cm

15 x 95 mm glattkant:
• 1 liste (N), 192,5 cm
• 1 liste (N1), høvles til 8 x 190 cm

15 x 70 mm glattkant:
• 1 list (N2), 192,5 cm

15 x 34 mm glattkant:
• 1 list (N3), 192,5 cm

Dessuten:
• 2 alutoppskinner á 190 cm
• 4 T-lister á 190 cm
• 12 skapglidebeslag
• Klammer/dykkertspiker til lister
• 60 treplugger, 8 x 40 mm

Pris

Cirka 2300 kroner

Dette har vi brukt til moduler og sokkel

16 mm MDF-plate:
• 6 sider (A) a 57,5 x 186,8 cm
• 6 topplater (B) a 63,3 x 64,5 cm
• 2 topp- og bunnplater (D) a 64,5 x 190 cm
• 4 sider (E) á 50,3 x 57,5 cm
• 2 sokkelstykker (G) a 8 x 190 cm
• 4 sokkelstykker (H) a 8 x 54,8 cm

6 mm MDF-plate:
• 3 bakkledninger (C) a 63,3 x 190 cm
• 1 bakkledning (F), 53,5 x 190 cm

Dessuten:
• PVA-lim (trelim)
• Skruer, 3,5 x 40 mm
• Vinkeljern til sokkelen
• 20 mm heftestift (eller dykkertspiker)

Pris

Cirka 1350 kroner

Tegning

Kan snus

De spesielle skapglide-beslaget kan snus 90 grader hvis det kniper med plassen - f.eks. hvis dørramma til skyvedøra er for bred.

Kan snus

Slik bygger du skapmodulene

De tre skapmodulene er helt like og er laget av 16 mm MDF-plate.

Bakkledningen er av 6 mm MDF, og den festes til bakkantene på skapet med lim og heftestifter (eller dykkert-spiker).

Sidene (A) måler 57,5 x 186,8 cm, og topp og bunn (B) henholdsvis 63,3 cm i bredden og 64,5 cm i dybden.

Hele prinsippet i oppbygginga er at topp- og bunnplata stikker 7 cm fram. Når skapene settes ved siden av hverandre, monteres skyvedørs-skinnene og styreskinnene inn i denne kanten.

Modulen til overskapet lages etter samme prinsipp. Her måler topp- og bunnplata (D) 64,5 x 190 cm - de loddrette skillerommene og endestyk-kene (E) 50,3 x 57,5 cm - og de er trukket 7 cm tilbake fra framkanten. Sokkelen er 8 cm høy, og er laget av MDF-stykker (G og H).

Slik bygger du skapmodulene

Video

VERKTØY: Slik bruker du overfresen

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn og bruker overfresen til å lage perfekt finish når du jobber med tre. Det finnes utallige forskjellige fresestål, slik at du kan lage alt fra flotte profilerte forkanter, til noter til skjulte plateskjøter og utfresinger til hengsler. Vi gjennomgår de forskjellige typene fresestål og viser hvordan du bruker dem.

TIPS: Trykk inn plugger med en tvinge

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Skap