Ta en snarvei med ferdige høyskap

Med like deler fantasi og muskelkraft bygger vi videre på to høyskap til kjøkken. Resultatet er et elegant klesskap, som utnytter plassen under et skråtak.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
4 dager
Pris
3000 kroner

Intro

Vi tar flere snarveier når vi bygger dette klesskapet. Oppgaven er å bygge et romslig skap, som utnytter den uregelmessige plassen i en gavl inne under et skråtak. Men vi vil gjerne spare tid i forhold til å bygge skapet fra bunnen.

Derfor letter vi oppgaven ved å kjøpe to smale høyskap, som dels sparer oss for en masse arbeid med å sage ut og montere, og dels brukes som et par solide søyler, som gjør hele skapet stabilt. Skapene setter vi med god avstand, slik at det oppstår en tredje “gratis” seksjon mellom dem. Vi plasserer skapene på en høy sokkel, slik at de når opp til skråtaket. Til slutt setter vi skyvedører foran plassen opp mot taket.

Utover høyskapene, som er 50 cm brede, 58 cm dype og 195,2 cm høye, skjæres alle deler ut av fire mdf-plater på 122 x 244 cm. Du kan også bruke andre glatte plater. I tillegg til dette trenger du beslag og skinner til de to store skyvedørene. Den siste plassen, under den laveste delen av skråveggen, forvandles med plater til en kontorplass.

Veiledning

01
Sokkelen bygges og settes opp 4 Trinn

1

Sokkelens sider (B) fordeles, så de skaper tre like store rom, og festes med lim og 3,5 x 40 mm skruer gjennom bakplaten (A). Med hjelp av en vinkel, streker du opp midt på kanten til sidene og forborer.

2

Sokkelplaten (C1) festes på sokkelen. Begynn med å lime og skru den fast på bakplaten (A) med de samme skruene. Den trekkes 2 cm ut over bakkanten og høyrekanten, slik at den vil nå over fotlisten.

3

Så skrus sokkelplaten (C1) fast i sidene (B), fortsatt med 3,5 x 40 mm skruer for hver 25 cm eller mindre. Igjen forborer du. Her skal du også undersenke skruene. Sørg for at sidene (B) er i rett vinkel.

4

Sokkelen dyttes på plass i hjørnet. Rett opp med avstandsklosser, til den er i vater i begge retninger. Sett fast sokkelen med et par skruer gjennom bakplaten (A) inn i fotlisten.

02
Skuffene til sokkelen bygges 6 Trinn

Skuffene bygges så enkelt som mulig: Alle delene skjæres ut av samme plate og monteres med skruer og lim.

Størrelsen tilpasses, slik at det er litt luft til alle sidene inne i sokkelen. De kjører på 15 mm høye skuffehjul, og frontene er så brede at de går mot sokkelens sider.

Alle skruer undersenkes, og i fronten oversparkles de før du maler og setter grep på frontene.

1

Forbor nøyaktig til skruene, spesielt på fronten til skuffen (G). Det er igjen en god idé å trekke streker med en vinkel, så skruene sitter presist.

2

Skruehodene undersenkes, slik at de kan oversparkles etter sammenføyning. Du kan bruke en undersenker, som settes på bormaskinen - eller enda lettere: en undersenker på boret.

3

Skuffesidene (E) festes til bakstykket (D) med lim og 3,5 x 40 mm skruer. Fordi bakstykket ligger mellom sidene, skal skruene her også være undersenkede, slik at de ikke skraper mot sokkelsidene.

4

Skuffebunnen (F) festes til sidene (E) og bakstykket (D) med lim og skruer. Når de rettes inn etter kantene på skuffebunnen, bringes de automatisk i rett vinkel.

5

Trekk streker i sidene på skuffefronten (G), 12 mm fra kanten, før du fester den på sidene (E) og bunnen (F). Den flukter med overkanten, men går 10 mm ned under bunnen.

6

Skuffehjulene festes med 3,5 x 15 mm skruer i hjørnene på bunnen. Skufle-fronten stikker ned 10 mm som et skjørt, og reduserer sprekken til gulvet (her er vi på baksiden).

03
Skapene monteres 7 Trinn

Så er det tid for å sette sammen skapene som skal danne de store linjene: De to ferdigkjøpte høyskapene monteres etter anvisningen, med beslag og sekskantskruer.

Skapene settes på sokkelen, og oppå dem skaptoppen.

Når selve skapet er oppe, innreder vi: I de to ferdigskapene legger vi hyllene. I midtseksjonen setter vi en hylle og en bøylestang.

1

De ferdigmonterte høyskapene settes opp på sokkelen. Se etter om det er plass i vegghjørnet, og om de står i lodd. Sørg for at sokkelplaten (C1) går ut 7 cm foran forkanten på skapene.

2

Skapene skal festes i veggen. Er veggen av stein eller gips, bruker du plugger: Bor forsiktig gjennom bakkledningen, sett merker bak hullene og fjern skapene. Forbor, og slå inn plugger i hullene.

3

Sett skapene tilbake på plass, og sett dem fast. Gjennom skapbunnen, ned i sokkelplaten, skrur du med 3,5 x 30 mm skruer. Inn i muren bruker du f.eks. 5 x 60 mm skruer. Husk et utstikk på 7 cm.

4

Skaptoppen (C2) legges oppå høyskapene. Den lukker skapet øverst. Sjekk igjen at veggen ikke er så skjev at den kommer i veien.

5

Skaptoppen (C2) skrus fast med 3,5 x 30 mm skruer. Utstikket gir plass til skyvedørsskinnen (J), som de to store dørene skal henge i.

6

Skuffene og de kjøpte hyllene dyttes på plass. Se etter om de kjører riktig, eller om skruene skal senkes litt. Grepene våre rekker 3 cm ut fra skuf efronten. Det er det plass til under sokkelplaten.

7

Rommet mellom skapene innredes etter lyst og behov. Vi har overskudd av mdf-plater, så vi setter en hylle på fire små møbelvinkler. Under hyllen setter vi en 20 mm bøylestang i lakkert metall.

04
Skyvedører foran skapene 6 Trinn

Skapets hoveddel, altså de to høyskapene og rommet mellom, dekkes av to skyvedører. De er 94 cm brede og overlapper hverandre med 2,5 cm når de skyves ut til sidene.

Høyden gis av størrelsen på skyvedørsskinnen og styre skinnene i bunnen.

Skyvedørsskinnen bærer dører opp til 25 kg. De kjøpes i sett med en 2 meter lang skinne og fire ruller på monteringsbeslag.

1

Dørene utstyres med skyvedørsskåler, som senkes ned i dem - vanlige grep vil være i veien når dørene skyves forbi hverandre. Skålene limes fast i 8 mm dype hull, som bores med et 40 mm spadebor.

2

I bunnen av dørene freses et spor, som skal gripe ned i styreskinnen (K). Slissen er 4 mm bred og 12 mm dyp. I toppen skrus rullene fast på dørenes bakside med de tilhørende korte skruene.

3

Skyvedørsskinnen (J) festes til undersiden av topplaten, slik at forkant av skinnen er lik forkant av platen. Bruk 3,5 x 15 mm panhodede skruer; de følger med skinnen. Skru fast skinnen for hver 20 cm.

4

De store skyvedørene (H) hektes opp i skinnen, den bakerste først. Kontroller om de henger i lodd sideveis. Gjør de ikke det, kan du justere dem i beslagene med rullene.

5

Styreskinnene (K) festes på sokkelplaten (C1), etter at de er dyttet opp i slissen på skyvedørene. Fronten på dørene settes i lodd, og skinnene skrus fast med 3,5 x 15 mm pan-hodede skruer per 25 cm.

6

Anslagslistene (T) settes på sidene, slik at de stikker 9 cm ut fra forkanten på høyskapet. Nederste dekklist (S) skrus på kanten av sokkel platen (C1), så den skjuler sprekken under skyvedørene.

05
Skyvedører foran overskap 5 Trinn

Oppå skapene blir det et brukbart rom. Det lukkes med to skyvedører, der den venstre sages slik at den passer inn mot skråtaket.

Dørene glir i lister med spor, som vi lager av strimler av en mdf-plate.

Den øverste skyveskinnen er laget av to 7 cm brede strimler som limes sammen så listen er 32 mm tykk. I den er sporene dypest. Skyvedørene kan da stikkes opp i dem først, og deretter senkes ned i sporet nederst.

1

I sporlistene (L og M) freses spor med et 18 mm notstål 1 cm fra begge sider. I den øverste listen (M), som består av to sammenlimte lister, er sporet 20 mm dypt. I den nederste (L) er det 8 mm dypt.

2

Øverste skyvelist (M) skrus fast i taket, etter at den er tilpasset i lengden med et skrått snitt, slik at den passer under veggen. Forkant av listen skal ligge i plan med forkant av overplaten (C2).

3

Den nederste sporlisten (L) skrus fast oppå overplaten (C2), slik at begge forkantene flukter.

4

Dørene (n) løftes på plass, etter at den fremste er tilpasset med et skrått snitt i siden. Når alle dører er lukket, skal den fremste døren tilpasses, slik at den rette siden flukter med klesskapets skyvedør.

5

Dekklistene (p og r) skrus fast, slik at de dekker sporlister og skinnene til de store skyvedørene. De to øverste listene sages skrått av, slik at de følger skråtaket.

Materialer

16 mm mdf-plate:
(I alt 4 plater à 122 x 244 cm)
• 1 sokkelbakplate (A), 25 x 181 cm
• 4 sokkelsider (B) à 25 x 56,4 cm
• 2 stk. sokkeltopp/skaptopp (C1 + C2) à 65 x 183 cm
• 3 skuffebakstykker (D) à 20,9 x 53,8 cm
• 6 skuffesider (E) à 20,9 x 55 cm
• 3 skuffebunner (F) à 55 x 57 cm
• 3 skuffefronter (G) à 23,5 x 59,4 cm
• 2 skyvedører (H) à 94 x 190 cm
• 1 sporlist, bunn (L) til overskap, 7 x 183 cm (lengden tilpasses)
• 2 sporlister, topp (M) til overskap, à 7 x 150 cm (limes sammen)
• 2 skyvedører (N) i overskap à 25 x 94 cm
• 1 dekklist øverst (P), 4 x 150 cm
• 1 dekklist midtveis (R), 8 x 183 cm
• 1 dekklist nederst (S), 4 x 183 cm
• 1 anslagslist (T), 14 x 223,4 cm
• 1 ekstrahylle (U), 57 x 83 cm

Dessuten:
• 2 kjøkkenhøyskap à 50 x 58 x 195,2 cm
• 1 skyvedørsskinne (J) med ruller, 2 meter
• 2 vinkelprofiler, alu (K), à 1,5 x 20 x 20 mm
• 3 grep til skuffer
• 12 skuffehjul, 15 mm
• 6 skyvedørsskåler
• 1 bøylestang på 1 meter, med beslag
• 4 vinkelbeslag til ekstrahyllen
• Skruer: 3,5 x 40, 3,5 x 30 og 5 x 60 mm
• Evt. plugger til veggen
• Grunning og blank toppmaling

Tidsforbruk

Et par helger, der du arbeider i etapper, slik at delene ikke står i veien for hverandre.

Pris

Cirka 3000 kroner. Du kan spare omkring 1000 kroner ved å bygge helt fra bunnen.

Vanskelighetsgrad

Skapet er laget etter enkle metoder. Delene skal skjæres ut med stor presisjon.

Tegning

Øverst henger de to store skyvedørene (H) i to beslag hver, som ruller i den dobbelte skyvedørsskinnen (J). Beslagene skrus på dørenes bakside - vendt motsatt for å få dørene til å sitte tett sammen. Du kan justere plasseringen på rullen, til dørene henger helt loddrett.

Nederst styres dørene av styreskinner. Det kan være T-profiler, og det kan være L-profiler (K) som her. Listene stikkes opp i sporet på de opphengte dørene, før de settes fast på sokkelen - da kan du rette dem inn sammen med dørene, og sikre at dørene henger loddrett.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Skap