3 m² oppbevaring for 4500 kroner

Skråvegger er hyggelige, men de opptar også kvadratmeter, som kan være vanskelige å utnytte. Heldigvis kan du bygge et skreddersydd skråskap med dører, hyller og en stor skuff som utnytter de vanskelig tilgjengelige kvadratmeterne.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 uke
Pris
4.500 kroner
Utnytt plassen under skråveggen

Det ferdige resultatet med tre skap under skråveggen og mye oppbevaringsplass.

Intro

I veiledningen viser vi hvordan du:

 • måler opp og skjærer ut delene til skapet
 • monterer hengslene
 • bygger skapets skrog
 • bygger skuffene
 • monterer dører og skuffefronter
 • bygger og monterer sokkelen.

Les mer om oppbevaring

Veiledning

01
Oppmåling og nøye utskjæring 8 Trinn

1

Mål opp grundig, og sag ut delene. Bruk gjerne en dykksag med føringsskinne, fordi den er mer nøyaktig enn en sirkelsag med et anlegg. Lag eventuelt en nøyaktig skjæreplan, slik at du unngår unødig svinn.

2

Strek opp til bunn (B), hylle (D) og bakstykke (C) innvendig på sidene (A). Det er viktig at hyllen (D) plasseres i samme høyde fra bunnen i begge sider. Sjekk etter ved å legge sidene opp mot hverandre.

3

Forbor med et 3,5 mm bor ved oppstrekin-gene i bunnen, og klargjør for undersenking av skruene, så skapet kan settes sammen enkelt og problemfritt. Det bør ikke være mer enn 20 cm avstand mellom hullene.

4

Vi borer gjennom uttrekksbeslagets monte-ringshull og vinkelbæringen, slik at skuffene kan skrus fast i skuffesidene (J). Det er nemlig vanskelig å montere skuffekassen med skruer nedenfra.

5

Boremalen til nøyaktig montering av uttrekksbeslagene lages av to lange lister på 50 x 1,5 x 1,5 cm og et stykke 6 mm kryssfinér på 8 x 50 cm. Listene skal danne anlegg mot bunnen på sidene.

6

Uttrekksbeslagene plasseres 1 cm over bunnen på skapet - altså 2,6 cm over underkanten på skapsidene (A). Det er viktig at beslagenes forkant flukter nøyaktig med skapsidenes forkant.

7

Merk opp hullene i sidene ved å presse anleggslisten på malen inn mot underkanten på siden (A), før du borer med et 1,5 mm bor. Bor bare 2-3 mm ned. Hold malen fast med et par tvinger.

8

Uttrekksbeslagenes plassering markeres ved å skru noen 3,5 x 15 mm skruer et par millimeter ned i de borede hullene. Skruene hindrer også at markeringshullene skjules når du senere grunner og maler.

02
Montering av hengsler 3 Trinn

1

Legg hengselsdelene overfor hverandre, og plasser døren (M) mot skapsiden (A). Mål inn til midten av hengslene fra henholdsvis bunnen og toppen av døren. Marker midten på hengsler på døren og siden (se tegning).

2

Bor hull med en diameter på 5 mm og en dybde på 10 mm til hengseldelen på skap­ sidene (A). Lag en ny bormal med anleggs­ lister etter samme prinsipp som ved den forrige malen.

3

Forstnerboret har en minimal senterspiss som “fanger” det markerte sentrum. Med dybdestoppet på søylebor­ maskinen fortsetter ikke boret gjennom forsiden av døren (M).

03
Sammensetting av skroget 4 Trinn

MDF-platene til skroget settes sammen med PVAc-trelim og 4,0 x 40 mm skruer. Anslagslisten (F) monteres med 4,0 x 60 mm skruer og får også en stripe trelim. Sjekk flittig med en vinkel, og sørg for at for- og bakkanter flukter.

Det er viktig å være nøye, ettersom selv små unøyaktigheter kan få konsekvenser. Sidestykkene skal for eksempel sitte snorrett for at skuffen skal kunne åpnes og lukkes lett og ubesværet.

1

Bakstykket (C) settes fast til bakkanten på bunnen (B). Den ene siden (A) limes og skrus fast i henholdsvis bakstykke og bunn.

2

Motsatt side (A) settes fast med lim og skruer. Hyllen (D) settes fast mellom sidene. Understøtt gjerne med et par platestykker mens den skrus og limes fast.

3

Hjørnet på anslagslisten (F) kappes i en vinkel på 45 grader, så den passer til pro­ filen på sidene. Merk opp listen, forbor og klargjør til undersenking av skruehodene.

4

Anslagslisten (E) settes fast med skruer og lim til begge skapsidene (A). Anslagslis­ ten (F) settes fast på undersiden av hyllen (D) med trelim, og holdes på plass med tvinger mens limet herder.

04
Skuffene settes sammen 2 Trinn

Skuffene skal gli lett og ubesværet. Vi monterer skuffeuttrekksbeslagene midlertidig og sager ut skuffebunnen (H). Når den legges i vinkelbæringene, skal den kjøre fritt. Deretter monterer vi skuffesidene med visshet om at skuffen passer og glir som den skal. Det er altså nødvendig å ta av uttrekksbeslagene igjen og montere skruene i hullene atter en gang før vi maler. Det kan føles som dobbeltarbeid, men tiden er godt anvendt fordi vi på den måten forsikrer oss om at alt passer sammen.

1

Monter skuffeuttrekksbeslagene mid­ lertidig i begge sider (A) med et par skruer foran og bak. Skuffebunnen (H) sages på mål og legges i skuffeuttrekksbeslagene. Sjekk at bunnen (H) glir lett og ikke kniper.

2

De fire skuffesidene (J + K) sages ut. Forbor til skruer, og sett sammen skuffe­ kassen med lim og 3,0 x 30 mm skruer.

05
Montering av dører og skuffefront 5 Trinn

1

Hengselsdelen i skapsiden (A) monteres permanent, mens hengselsdelen til døren (M) settes fast midlertidig. Hengslene kan enkelt justeres med en skrutrekker, slik at små “skjevheter” kan rettes.

2

Skuffekassen legges i skuffebeslagene og holdes fast med en enkelt skrue i hver side. Skuffefronten (G) er saget på mål og skal nå settes fast til skuffekassen.

3

Kloss opp skuffefronten (G) 4 mm i bunnen. Sjekk at den flukter med ytter­ kanten på dørene, og at avstanden mellom oversiden på skuffefronten og undersiden på dørene er 4 mm - som mellom dørene.

4

Legg et par striper lim på skuffefronten (G), og hold den fast til skuffekassen med et par midlertidige skruer. Hullene sparkles over før det males.

5

Bor åtte hull gjennom skuffekassens forside (K), og skru deretter skuffefronten (G) endelig fast med 3,5 x 25 mm skruer. Vi skrur fra innsiden for å unngå skrue­ hoder i skuffefronten.

06
Sokkel og oppstilling 6 Trinn

Sokkelen er laget av en 16 mm MDF-plate saget til på mål. I begge ender, samt ved tredjedelspunktene, der skapene sitter sammen, har vi montert brede lister (M1 + M2). Det gir skapene et stabilt underlag å hvile på. I tillegg gjør det at de enkelt kan skrus fast gjennom skapbunnen (B). Sokkelen limes og skrus sammen.

1

Se oppbyggingen av sokkelen på tegningen, og fest listene med lim og skruer. Husk å forbore og undersenke til skruehodene. Sokkelfronten sparkles, grunnes og males.

2

Sokkelen legges på plass på gulvet. Den trekkes 3 cm inn fra forkanten på fotlistene og legges eksakt i vater.

3

Sokkelen klosses opp til den er i vater, og holdes fast til gulvet med skruer gjennom små vinkeljern.

4

Sett det første skapet på plass. Når alle de tre skapene står side om side, skrus de fast til sokkelen gjennom bunnplaten (B).

5

Skru fast skuffene til uttrekksbeslagene, etter at skapene er skrudd fast til sokkelen. Bruk 3 stk. 3,5 x 12 mm skruer gjennom de borede hullene i beslagene.

6

Det ferdige resultatet med tre skap under skråveggen og mye oppbevaringsplass.

Materialer

SKROGET

(til et skap på 80 x 80 x 56 cm)
16 mm MDF-plate

 • 2 sidestykker (A) à 24 x 57 x 81 cm (vinklet bakside)
 • 1 bunn (B), 55,4 x 76,8 cm
 • 1 bakstykke (C), 24,0 x 76,8 cm
 • 1 hylle (D), 42,5 x 76,8 cm
 • 1 skuffefront (G), 39,8 x 79,6 cm
 • 2 dører (M) à 39,8 x 41 cm

15 x 33 mm furulist

 • 1 anslaglist (E), 76,8 cm

21 x 43 mm furulist

 • 1 anslagslist (F), 76,8 cm

SKUFFEKASSE

12 mm MDF-plate

 • 1 skuffebunn (H), 70 x 73,8 cm
 • 2 sider (J) à 24 x 47,6 cm
 • 2 sider (K) à 24 x 73,8 cm

SOKKEL

16 mm MDF-plate (til tre moduler, 7 x 48 x 240 cm)

 • 3 stykker (L) à 7 x 44,8 cm
 • 4 stykker (N) à 5,4 x 44,8 cm
 • 2 stykker (P) à 7 x 240 cm
 • 2 stykker (N1) à 10 x 44,8 cm
 • 2 stykker (N2) à 5 x 44,8 cm

DESSUTEN

 • 1 sett skuffeuttrekk, Fulterer FR 5000
 • 1 sett vinkelbæringer, Fulterer FR 5000 ASW
 • 4 skaphengsler
 • Grunning og toppmaling
 • Trelim
 • Skruer: 3,0 x 30, 3,5 x 12, 3,5 x 15, 3,5 x 25, 4,0 x 40 og 4,0 x 60 mm

Spesialverktøy

 • Borstativ
 • Forstnerbor
 • Dykksag med føringsskinne

Tidsforbruk

Cirka en uke for tre skap, pluss tørketider.

Pris

Cirka 4500 kroner for tre skap, inkludert sokkel og maling.

Vanskelighetsgrad

Sammensettingen av de enkelte delene er enkel. Utfordringen ligger i nøyaktige utskjæringer og eksakt plassering av hengsler og beslag.

Tegning

3D-modell

3D-modell

Skreddersydd skap

Skreddersydd skap med dører, hylle og en stor skuff til å utnytte de vanskelig tilgjengelige kvadratmeterne.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Montering av av skroget

Skapet er laget av MDF-plater og flukter med bakkanten av veggen.

Åpne 3D-modellen

3D-modell

Sokkel og oppsetting

Sokkelen er skåret til etter målet på skapet og satt sammen med listestykkene vannrett til sokkelens front og bakside.

Åpne 3D-modellen

Video

VERKTØY: Slik bruker du dykksagen

I denne videoen lærer du å kjenne tømrerens favorittsag. Dykksagen føres alltid langs en føringsskinne, som sørger for et nøyaktig snitt – uansett om det skal være rett eller vinklet, eller gjennomgående eller ei. Du kan også starte sagingen midt på et emne. Det gjør sagen opplagt til alt fra spor i et bord til renskjæring langs kanten etter at terrassebordene er lagt.

TIPS: Støtt skinnen til dykksagen

TIPS: Slå av varmen når du maler

VERKTØY: Slik bruker du skrumaskinen

I denne videoen lærer du alt om det mest populære gjør det selv-verktøyet. I tillegg til å skru skruer og bore hull i en lang rekke forskjellige materialer, finnes det masser av tilbehør som gjør deg i stand til å bore store hull, skru muttere og franske treskruer, undersenke skruer, slipe, polere og mye mer.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...