Alltid perfekt høyde på arbeidsbordet

En jekk kan brukes til mer enn å skifte hjul på biler. Den er helt ideell hvis du vil bygge et arbeidsbord med heve-/senkefunksjon.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
750 kroner

Intro

Dette bordet er både mobilt og stabilt. Ved bare å dreie på et håndtak, får du den høyden du ønsker. Arbeidsbordet består av en underdel med hjul, slik at det er enkelt å flytte rundt på. Det har også en fleksibel overdel, som kan justeres så arbeidshøyden blir akkurat slik du ønsker.

Når bordet er hevet maksimalt, har det en god høyde til arbeid med mindre ting.

Veiledning

01
Bygg kassen 5 Trinn

Arbeidsbordet består av flere deler - en fast underdel, som lages som en kasse, i tillegg til en løs overdel som fungerer som bordplate, og kan kjøres opp og ned. Mellom de to delene - på toppen av kassen - setter vi fast en billig jekk, som gjør det mulig å heve og senke bordet.

Her brukes en modell til 150 kroner. Sammenslått har den en høyde på 10,5 cm, og maksimalt jekket opp har den en høyde på 30 cm. Det betyr at bordplaten kan heves og senkes cirka 20 cm. Jekken har en stor fotplate, som vi borer hull i, slik at jekken kan skrus fast.

Arbeidsbordet bygges av kryssfinér. Det er robust og overkommelig i pris.

1

Sjekk høyden på jekken, både minimum og maksimum, slik at du vet hva du har å rette deg etter når du lager bordet. Ikke alle jekker er like.

2

Kassen settes sammen. Platene (B og C) settes fast i en U-form. Bor hull i platene (B) med ca 20 cm avstand, slik at de kan skrus fast til platen (C). Forbor med et 4 mm bor. Vi borer også to hull i platene (B) til montering av sideplatene (E).

3

Merk opp, og forbor til hjulene i bunnplaten (D). Det er lettest å forbore til hjulene før kassen monteres til bunnplaten. Etterpå monteres topplaten (A) med lim og 4 x 45 mm skruer.

4

Monter listen (L) til bunnplaten (D). Den sikrer at bordet står stabilt. Listen plasseres 1 cm fra kanten på bunnplaten. Legg også trelim i sammenføyningen. Hjulene festes med 6 x 30 mm bolter.

5

Arbeidsbordet har fått hjul og føtter som det kan stå på. Nå skal jekken settes fast midt på topplaten, slik at den fleksible bordplaten kan kjøres opp og ned.

02
Sider og bordplate 7 Trinn

Nå skal du i gang med å lage overdelen på kassen. Den består av en bordplate med to sideplater (E). De er bevegelige og kan “kjøres” opp og ned i freste slisser. Det gjør at bordet kan stå i akkurat den høyden som passer deg. Sideplatene holdes fast gjennom slissene med bolter.

Selv om jekken løfter og senker bordplaten på midten, kan sidene fort tippe litt. Derfor monterer vi to sett med styrelister (M og N) på hjørnene til kassen. I tillegg til å ha styrefunksjon, er listene (M) utstyrt med en rekke hull. I de kan det settes små rundstokker, som mindre plater kan støttes til når de bearbeides.

1

Lag de to styrelistene (M) som skal holde de utvendige sidene på plass. Vi borer hull med en diameter på 22 mm. De passer til små biter av rundstokker, som kan brukes som støtte for mindre plater. Hullene slipes med slipepapir.

2

Styrelistene (M) settes fast med lim og 4 x 60 mm skruer inn i platekanten på sidene (B). På den andre siden av “kassen” settes listestykkene (N) fast.

3

Sjekk om det er plass nok til sideplatene (E), når styrelistene (M og N) er satt fast. De skal stikke cirka 1 cm ut fra sideplaten (B), slik at de kan styre de bevegelige sideplatene (E).

4

Fres slisser i sideplatene (E). Slissene skal brukes til å holde bordet på plass i riktig posisjon med bolter. Her brukes et 14 mm notstål, slik at boltene på 12 mm ikke går for stramt i slissene.

5

Sett fast to anleggslister (G) til bordplaten (F) med lim og 4 x 30 mm skruer. Avstanden mellom dem er topplaten (A) pluss 1 mm i begge sider. Da glir de ytterste sideplatene (E) lett nedover de innerste (B).

6

Sidene (E) settes fast til listene (G). De skrus fast med 4 x 45 mm skruer. Både lister og sider er trukket 5 cm inn fra langsidene til bordplaten.

7

Sett på plass bordplaten (F) med sidene (E). Skru først jekken ned i laveste posisjon. Sidene (E) skal løftes inn over sidene (B), der det er boret to hull som boltene skal gjennom.

03
Den siste finishen 3 Trinn

Bordplaten forsterkes med listestykker rundt hele bordplatens ytterside, såkalte sarger. Her lages sargene med “halve” hull. Det gjør det enkelt å holde fast ting til bordet med skrutvinger.

Både de lange og korte sargene (H og J) lages etter den samme metoden. I et listestykke, som har den dobbelte bredden av de ferdige sargene, lages en rekke hull med en diameter på 7 cm med en hullsag midt på listen. Etterpå deles de på midten, gjennom hullene, slik at du får to sarger med “halve” hull.

1

Lag sargene (H og J). Merk først opp til to hull midt på listestykket, og bor ut med en 70 mm hullsag. Del deretter listestykket på midten, gjennom hullene, slik at du får to like sargstykker.

2

Sett fast sargene (H og J), slik at de flukter med yttersiden av bordplaten. De settes fast med 4 x 30 mm skruer. Legg merke til den lille slissen i den ene, korte sargen (J). Den gir plass til “sveiva” når jekken er i laveste posisjon.

3

Når du har dreid bordet opp eller ned til ønsket posisjon, spennes mutterne fast, slik at bordplaten er helt stabil.

Materialer

18 mm kryssfinér:
• 1 topplate (A), 50 x 55 cm
• 2 sideplater (B) à 50 x 45 cm
• 1 bakplate (C), 45 x 51,4 cm
• 1 bunnplate (D), 60 x 65 cm
• 2 sideplater (E) à 49,8 x 57,5 cm
• 1 bordplate (F), 60 x 80 cm
• 2 anleggslister (G) à 49,8 x 57,5 cm
• 1 plate til sarg (H), 12,4 x 80 cm (skjæres ut til to plater)
• 1 plate til sarg (J), 12,4 x 56,4 cm (skjæres ut til to plater)
• 2 støttebein (K) à 10 x 13 cm
• 1 list til bein (L), 10 x 58 cm

48 x 48 mm lekt:
• 2 styrelister (M) à 46,8 cm

9 x 28 mm firkantlist:
• 2 styrelister (N) à 46,8 cm

Dessuten:
• 2 rundstokker (diameter 22 mm) à 10 cm
• Saksejekk
• 2 transporthjul
• 4 bolter, 12 x 60 mm
• 4 vingemuttere, 12 mm
• 4 skjermskiver, 12 mm
• 12 bolter, 6 x 30 mm
• 12 muttere, 6 mm
• 12 spennskiver, 6 mm
• Skruer, 4 x 30, 4 x 45 og 4 x 60 mm
• Trelim

Spesialverktøy

• Bormaskin med borstativ

Tidsforbruk

1-2 dager

Pris

Ca 750 kroner

Vanskelighetsgrad

Det er viktig at du er nøye med oppmålingen av slissene, slik at de blir sittende helt nøyaktig.

Tegning

Arbeidsbordet består av en underdel med hjul, slik at det er enkelt å flytte rundt på. Det har også en fleksibel overdel, som kan justeres så arbeidshøyden blir akkurat slik du ønsker.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Arbeidsbenk