Lag dine egne arbeidsbukker

Med to hjemmelagde arbeidsbukker som står solid på fire bein, og som kan justeres i høyden, kan du alltid finne en god arbeidsstilling.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
400 kroner

Intro

Du har sikkert gjort den samme erfaringen som så mange andre. Du skal bare høvle eller sage av et bord, men du mangler et sted å legge det. Etter å ha brukt ei kasse som er altfor lav, eller en pappeske som er ustabil, sitter du igjen med et halvgodt resultat.

Dette slipper du om du har et par gode, allsidige arbeidsbukker. På dem kan du legge ei plate og slik få et arbeidsbord. Du kan lett senke høyden på dem slik at store, tunge emner kan løftes opp fra bakken – uten å komme helt opp i bordhøyde. Med et par planker får du raskt en sitteplass. Og hever du bukkene til 110 cm, får du den beste høyden for polering- og slipearbeid.

De skrå beina på arbeidsbukken gir god stabilitet Og holder du samme vinkel (15 grader) ved alle skrå snitt, går det også greit å lage dem.

Veiledning

01
Beina sages til 4 Trinn

1

Strek opp til det første beinet (A). Forleng den lange skrå streken over hele bordet. Da har du markeringen til det skrå snittet på neste bein. Den ene enden på beinet skjæres av med et 90 graders snitt. De korte endestykkene skjæres på 15 grader.

2

Der beina hviler på bakken, skjærer du også av i 15 grader. Bruk en smygvinkel til å stille inn vinkelen på bladet etter. Det er flere snitt på skrå (merket med rødt på tegningen). Du finner raskt ut hvilken vei saga skal snus til hvert snitt.

Når du skifter vinkelen på saga fra høyre til venstre, er smygvinkelen god å rette inn etter.

3

Endestykkene (D) sages av ei tykk plate, for eksempel 22 mm. De lange sidene skjæres av på 90 grader, men endene skjæres skrått av i 15 grader. Sag midt i streken, og sag sakte slik at saga ikke drar skjevt. Begge stykkene skal være helt like.

4

Vær forberedt på at du må gjøre tilpasninger. Det er mange skjeve vinkler som skal passe sammen, og du må være forberedt på å måtte rette opp med høvel, rasp eller slipepapir. Det hører med!

02
Bukkene monteres 7 Trinn

1

Beina (A) skrus sammen to og to på endestykkene (D). Bor opp hvis skruene ikke har fresespiss. Det kan være vanskelig å holde på beina mens du monterer, men spenn eventuelt fast et bord på arbeidsbenken slik at du har noe å legge dem mot.

2

Toppstykket (B) tegnes opp etter tegningen - og de monterte beina. Uansett hvor nøyaktig du prøver å være, er det best å tilpasse toppstykket etter beina. Pass på at det er like stor avstand til yttersiden av hvert bein.

3

Toppstykket (B) sages ut med skrå kanter der kanten skal følge de skrå beina. Du skal fortsatt rette inn stikksaga etter smygvinkelens 15 grader. Underveis vinkles saga motsatt. Midthullet skjæres med vinkelrette snitt.

4

De to beinparene monteres på toppstykket (B). Bruk både lim og skruer for å få konstruksjonen ekstra stabil.

TIPS: Skruene biter best i treet hvis du borer opp med et bor litt mindre enn kjernediameteren på skruen.

5

Nå er tiden inne for bunnstykket (C). Fest det midlertidig, og reis opp bukken slik at du kan markere midthullet i bunnstykket nøyaktig over hullet i toppstykket (B). Skru av bunnstykket igjen, sag hullet, og skru det så fast.

Mål opp på den delen av bukken som alt er montert før du sager til bunnstykket (C).

6

Når limet er tørt, pusses bukken. Må det pusses mye av for å få alt i plan, er en elektrisk høvel eller en skarp støthøvel god. Selv om bukken er et arbeidsredskap til verkstedet, er det tilfredsstillende å gjøre ordentlig arbeid.

7

Pluggene (E) til å låse den loddrette bommen i en bestemt høyde festes til bunnstykket (C). Snora plasseres inn i en kort plugg (F) som limes inn i et hull i bunnstykket.

Bor først opp med et 3 mm bor og så med et 5 mm bor når det gjennomgående hullet i pluggen (F) skal bores.

Hvis bukken vipper på beina

Hvis bukken ikke kan stå uten å vippe, er det ikke så vanskelig å rette på det.

(1) Finn et plant underlag, og sett kiler under beina til topplata er vannrett begge veier.

(2) Merk av samme høyde fra gulvet - for eksempel med meterstokken som mål. Merk av målet hele veien rundt - på alle fire beina.

(3) Sag av beina etter strekene. Det er til god hjelp hvis målet er tydelig avsatt hele veien rundt.

03
Bommen monteres 4 Trinn

1

Den loddrette stanga (G) får 12 mm hull som pluggene (E) kan stikkes gjennom - alt etter hvor høyt bom men skal sitte. Ved å bore dem i tre rekker forskjøvet i forhold til hverandre, kan du plassere dem med bare 15 mm forskjell i høyden.

2

Den vannrette bommen (H) skrus på den loddrette stanga (G) med et hengsel (J) slik at den kan vippes opp. For å få bommen stabil settes en plugg (L) i overkanten på den loddrette delen slik at den passer i et hull i den vannrette bommen.

3

Hengselbeslaget (K) skrus fast - like langt fra hengselet på henholdsvis den loddrette stanga og bommen. Beslaget er montert med en nagle, og skulle det bli løst med tiden, kan du lett banke det sammen igjen.

4

Gjør det til en vane å regulere arbeidshøyden etter oppgaven – det letter arbeidet og belastningen på ryggen.

Materialer

Til en arbeidsbukk trenger du:

 • Høvlet furu 21 (glattkant) x 95 mm, i alt ca. 250 cm (A, B og C)
 • 2 stk. 22 mm plate (D) à 12,6 x 15 cm
 • 4,5 x 50 mm skruer (rustfrie skruer hvis bukkene skal brukes utendørs)
 • 2 stk. 10 mm plugger (E), 60–70 mm
 • 2 stk. 10 mm plugger (F), 30 mm lange

Til en bom:

 • Høvlet furu, 21 x 70 mm, 80 cm til loddrett stang (G) med justeringshull
 • Høvlet furu, 21 x 45 mm, 70 cm til vannrett list (H) – lengde etter behov
 • Hengsel (J), 20 mm bredt
 • Hengselbeslag (K)
 • 1 stk. 10 mm plugg (L), 30 mm lang
 • 2 mm snor

Spesialverktøy

 • Smygvinkel og høvel
 • Eventuelt båndsliper

Tidsforbruk

1 dag

Pris

300–400 kroner for to bukker.

Vanskelighetsgrad

De skjeve beina kan være litt av en utfordring, men med litt justering går det bra.

Tegning

Bukk med mange fine detaljer

Du kan uten problemer lage enklere bukker, men med de mange små detaljene som er bygget inn i disse bukkene, kan du bruke dem til mye mer - og slik få mer glede av dem. Dessuten tar de ikke så stor plass når den ikke er i bruk fordi den vannrette bommen kan legges ned langs den loddrette stanga. Har du nok lagerplass, kan du uten problemer velge bort denne detaljen.

Lista over materialer er ei slags innkjøpsliste. De enkelte stykkene skjæres ut etter skjæreplanen.

Bukk med mange fine detaljer

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Arbeidsbenk