Mobil arbeidsbenk

Har du en tilhenger, kan du enkelt lage en arbeidsbenk som kan monteres på den. Det er praktisk, når du for eksempel er på hytta. Den er klar til bruk på noen minutter.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
350 kroner

Intro

Har du prøvd å fylle bilen med verktøy fordi du skulle arbeide et annet sted enn hjemme på verkstedet? Og så stått i håpløse arbeidsstillinger ved improviserte bord på ustabile bukker? Det er irriterende. Men du kan enkelt få et rullende verksted hvis du lager en arbeidsbenk til en tilhenger. Det er en liten investering - arbeidsbenken kan lages for rundt 350 kroner.

Selve benken er en enkel konstruksjon med ei plate av fire bord som legges oppå tilhengeren. De to støttebeina skrus fast til tilhengeren slik at høyden kan justeres, og benken blir i vater. Når tilhengeren sitter på trekkroken på bilen, er benken trygg nok å arbeide ved. Men dersom den er koblet fra tilhengerfestet og hviler på støttehjulet, kan du ikke legge særlig mye vekt i bakenden av tilhengeren før den løfter støttehjulet og bikker. Derfor er det nødvendig med støttebein.

Veiledning

01
Benkeplate 5 Trinn

Arbeidsbenken kan lages til alle tilhen-gere, uansett størrelse, men må selvsagt tilpasse målene etter din egen tilhenger. Denne benken er laget av fire 28 x 120 mm terrassebord (A). De er festet til to sarger (B) og ei lekt på midten (C). Sarge-ne og lekta er også laget av samme type terrassebord, men de er delt på langs slik at de får et ferdigmål på ca. 28 x 60 mm. Avstanden mellom bordene på benkeplata er 1,5 cm slik at den totale bredden blir 52,5 cm.

Sargene og lekta på midten er trukket litt inn fra langsidene av bordene slik at benkeplata ikke bare hviler på sidene, men også på baklemmen og slik blir mer stabil.

1

Ta mål til arbeidsbenken. Det innvendige målet mellom sidene på denne tilhengeren er 125 cm. Sjekk om det er beslag, reflekser, lys eller annet som kan komme i veien for monteringen av benken.

2

Bor i alt fire hull i benkeplata. Da kan du sette fast gjenstander med skrutvinger. Spenn sammen to av bordene. Plassér senterboret i ei 60 mm hullsag i skjøten 20 cm fra endene. Bor opp til skruer til sargene med 4 mm bor.

3

Sag til sargene (B) og lekta (C). Plata skal monteres med skruer gjen nom sargene og sidene på tilhengeren. Sjekk hvor hullene skal være på til heng-eren. Bor så to hull i hver sarg med 12 mm bor. Bor opp til skruer i lekta med 4 mm bor.

4

Fest hvert bord til sargene med to skruer i hullene du har boret. Avstanden mellom bordene er 1,5 cm, og de halve hullene i bordene skal være nøyaktig mot hverandre. Bruk en vinkel når du legger opp bordene.

5

Skru fast midtlekta på baksiden av benkeplata. Når sargene og lekta trekkes 2,5 cm inn fra langsiden, kommer plata også til å hvile på det ytterste bordet.

02
Støttebein 6 Trinn

1

Sett tilhengeren på flat mark, og mål opp til støttebeina. Sørg for at den er i vater ved å justere støttehjulet. Mål så den totale høyden over bakken og høyden på sidene på tilhengeren. Sjekk om det er beslag eller lignende som kan være i veien for beina.

2

Sag til støttebeina. Hvert bein består av tre deler. Den øverste (D) er 70 cm lang og skal spennes fast til yttersiden av tilhengeren. Den nederste delen (E) med spor kan justeres opp og ned. Foten (F) hindrer at beinet synker ned i bakken.

3

Lag to spor i bordene (E). Bruker du stikksag, skal du først bore fire 13 mm hull i midten av bordene. Det skal være 15 cm avstand mellom hvert par med hull. Strek opp langs yttersidene av hullene, og sag ut mellom hullene med stikksaga.

4

Sett fast foten (F) under støttebeina. Da unngår du at støttebeina synker ned i underlaget. Fest foten med PU-lim og to 5 x 100 mm skruer. Bor opp i lista med et 5 mm bor, og forsenk hullene.

5

Legg benkeplata på tilhengeren med sargen på den utvendig siden. Merk opp hvor hullene til benkeplata skal være. Bor hullene med et 13 mm bor. Pass på at det er plass til støttebeina mellom vinge-mutrene som plata skal skrus fast med.

6

Bor hullene til støttebeina. Hold dem på plass, og bruk de øverste hullene som boremal. Merk opp med spissen av boret, fjern beinet og bor hullene. Gjør det samme på motsatt side. Nå kan støttebeina settes fast.

03
Montering 3 Trinn

1

Sett fast den øverste delen av støttebeina. Sett tilhengeren i vater ved å justere støttehjulet og den nederste delen av de to støttebeina. Stram så vingemutrene i sporene.

2

Bruk stoppskiver når du skrur fast vingemutrene slik at du ikke lager merker i sidene på tilhengeren. Her er det den øverste delen av støttebeina som settes fast på de innvendige sidene av tilhengeren.

3

Fest arbeidsbenken gjennom sargene, og så er du klar til å arbeide! De fire hullene i plata gir deg mulighet for å spenne fast gjenstander med skru tvinger.

Materialer

28 x 120 mm terrassebord i lerk:
• 4 bord til benkeplate (A) á 135 cm
• 2 bord til støttebein (D) á 70 cm
• 2 bord til støttebein (E) á 50 cm

28 x 125 mm terrassebord i lerk – delt på langs til ca. 28 x 60 mm lister:
• 2 sarger (B) á 49,5 cm
• 1 midtlekt (C), 49,5 cm
• 2 føtter (F) á 20 cm

Dessuten:
• Skruer, 5 x 50 mm
• Skruer, 5 x 100 mm
• 4 maskinskruer, 12 x 70 mm
• 8 maskinskruer, 12 x 50 mm
• 12 stoppskiver, 12 mm
• 12 vingemuttere, 12 mm

Tidsforbruk

En halv dag.

Pris

Cirka 350 kroner.

Vanskelighetsgrad

Enkel og oversiktlig oppgave. Du må selvsagt være nøyaktig når du måler opp for å få et godt resultat.

Tegning

Alle delene er laget av terrassebord

Både benkeplata og støttebeina er laget av 28 x 120 mm terrassebord med en lengde på 135 cm. De er ideelle fordi de er høvlet og pent av-rundet på alle kanter. De tverrgående sargene og midtlekta til benkeplata er også laget av samme type terrassebord, men er delt på langs til 28 x 60 mm lekter - 49,5 cm lange. Når du monterer arbeidsbenken, bør du plassere de tverr gående sargene i flukt med den innvendige kanten på tilhengeren. Da sitter benkeplata bedre fast. Sørg også for at sargene og midtlekta er trukket 2,5 cm tilbake fra kanten slik at langsiden på benkeplata også hviler på baklemmen på tilhengeren. Både benkeplata og støttebeina monteres med skruer og vingemuttere til til hengeren. Støttebeina har en fot slik at de ikke synker ned i bløtt underlag.

Alle delene er laget av terrassebord

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Arbeidsbenk