Verdens beste arbeidsbenk

Bygg denne geniale arbeidsbenken med innebygget støvsuger. Etterpå kan du pensjonerere høvelbenken.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
30 timer
Pris
3500 kroner

Intro

Elektrisk verktøy har for lengst avløst gammeldags håndverktøy. Likevel står mange av oss fortsatt med krum rygg over en høvelbenk som er bygget for en annen tid uten moderne maskiner. Derfor er vi glade for å kunne presentere denne fantastiske arbeidsbenken, som helt fra bunnen av er skreddersydd for en aktiv gjør det selv-håndverker og alle hans maskiner.

Følg anvisningene, og du får samlet alt på ett sted. Den er på hjul, slik at alt kan flyttes rundt. Du kan se fram til mange hyggelige timers arbeid med å bygge benken og med å bruke den.

LES OGSÅ: Slik får du mest ut av en høvelbenk

Dette får du med gjør det selvs arbeidsbenk:
Med vår moderne arbeidsbenk får du en masse innebygde finesser. Vi har gjort sidene gjennomsiktige, slik at du kan se hva som skjuler seg på innsiden.

Veiledning

01
Grunnkonstruksjon 5 Trinn

Selve grunnkassen, som arbeidsbordet hviler på, er bare en bunn (A), to sider (B) og en skilleplate (C), som alle er limt og skrudd sammen.

Før du setter sammen noe som helst, er det smart å tegne opp på bunnplaten (A), der sidene og skilleplaten skal være. Dermed kan du forbore i bunnplaten før du setter sammen kassen.

Samtidig kan du lette arbeidet ved å lage en hjelpevinkel av noen trestumper (se bilde 2). Når du spenner dem fast til bunnplaten med tvinger, er det lett å spenne fast en loddrett plate til vinklene og deretter skru den fast nedenfra.

1

Legg en smal stripe lim der den første sideplaten (B) skal stå på bunnplaten (A).

TIPS: Tegn opp sideplatenes (B og C) plassering og alle skruehull på A først.

2

Skru fast siden (B) nedenfra gjennom bunnplaten (A) med 4 x 45 mm skruer.

TIPS: Lag en hjelpevinkel til å holde siden loddrett og på plass.

3

Skilleromsplaten (C) festes med lim og skruer. Her er den plassert nøyaktig midt på bunn- og sideplate, slik at begge rommene blir like store. Tilpass eventuelt romstørrelsen etter støvsugeren din.

4

Topplaten (P) festes til sidene (B) og skilleromsplaten (C). Sjekk at den ligger akkurat i flukt med bunnplaten (A), 4 cm fra langsidene og 5 cm fra endekantene.

5

Legg kassen ned på gulvet med bunnplaten opp, og monter transporthjulene i forborede Ø 8 mm hull. Hvert hjul festes med fire 8 x 30 mm bolter med låsemuttere.

02
Støvsugerskap 3 Trinn

1

Anslagslistene (F) skrus fast i begge sider (B), 5 cm fra forkanten. Avslutt med en topplist (G) mellom de to anslagslistene. Bruk 4 x 30 mm skruer.

2

Skru fast platen til stikkontaktene (D) på listene (F og G). Få hjelp av en elektriker til å montere stikkontaktene. De er montert på platen, slik at du kan koble til de elektriske maskinene dine.

3

Plassen er utnyttet med støvsuger og askespann til spon. Stikkontaktene er koblet til støvsugerens uttak, og bryteren er satt slik at den starter i takt med bruk av elverktøyet.

03
Bordplater 7 Trinn

Bordplaten består av to sammenlimte platestykker (R og Q), som det er saget avlange spor i. Forskjellen på de to platestykkene er at sporene ikke har samme bredde. I den nederste platen (Q) er sporene 6 cm brede, og i den øverste platen (R) er de 9 cm brede. Etter sammenføyning vil det oppstå et leie med en fals, der vi monterer små skyvbare sleider.

Vær nøye med utmåling og sammenføyning, slik at sporene ligger helt parallelt med bordplatekanten, og slik at avstanden fra bordkanten til midten av sporene er lik i begge platestykkene.

1

Begynn med å sage de lange sporene i de to øverste bordplatene (R og Q). Vær nøye med utmålingen, og sag med et fintannet blad i stikksagen.

TIPS: Sag etter en skinne eller et rett bord, slik at du får et pent, rett snitt.

2

Fres kantene av sporene helt glatte. Stikksagen kan ikke lage et fullstendig rent snitt. Derfor bør du rette opp kantene med et notstål i overfresen. Gå over kantene med slipepapir til slutt.

3

Lim den første gavllisten (S) på undersiden av platen (Q), og fest den midlertidig med tvinger før du snur platen og skrur den fast med 4 x 45 mm skruer fra den andre siden.

4

Mål ut, og bor 30 mm hull til skrutvingene. De skal være nøyaktig ut for midten av de sporen du saget i bordplaten. Legg merke til at vi har streket opp til alle lister og forboret til skruer.

5

Sett midlertidig fast én og én avstandslist (T) med skrutvinger, og skru fast listene fra undersiden.

6

Skru fast platen (Q) med avstandslistene på platen (R). Legg lim mellom platene, og skru dem sammen med ca 20 cm avstand mellom skruene. Her er det brukt 4 x 30 mm skruer.

7

Her er bordplatene snudd. Merk deg falsen som sleidene skal kjøre i senere, og hullet i gavlen til skrutvingen. Det ligger nøyktig ut for midten av sporene.

04
Sleider 5 Trinn

For å kunne spenne fast større ting på arbeidsbenken, konstruerer vi to sleider, som skal kjøres fram og tilbake med hjelp av lange skrutvinger.

Hver sleide består av tre platelag (2 stk. U og 1 stk. X), der den midterste platen (X) lages litt tykkere ved hjelp av et pappstykke. Dermed kan sleiden kjøre i falsen vi lagde med de to forskjellige utskjæringene i bordplaten.

Vi borer to hull i hver sleide, som det kan settes spennklosser ned i. Klossene holder på emnet når skrutvingene drar sleidene sammen.

1

Den midterste sleidedelen (X), festes med lim og spiker midt på den øverste sleidedelen (U). U skal stikke 13 mm ut til begge sider i forhold til X.

2

Stift ett eller to pappstykker på den midterste sleidedelen (X). Da blir den litt tykkere enn den falsen i bordet som den skal kunne kjøre i.

3

Fest den nederste sleidedelen (U) midlertidig til X med fire 4 x 30 mm skruer. Skruene plasseres tett ut mot hjørnene, slik at det er plass til to hull på 22 mm til spennklossene.

4

I midten av hver sleide, med sentrum 2,5 cm fra hver ende, borer du et 22 mm hull gjennom samtlige tre lag. Bruk et spadebor, og bor fra motsatt side når senterspissen på boret er gjennom.

5

Det nederste platestykket løsnes igjen, og sleiden legges i sporet. Sjekk at den glir fritt. Deretter skrus det nederste platestykket på nedenfra.

05
Spenntvinger 2 Trinn

Tvingene vi bruker kalles også “uendelige tvinger” (kan kjøpes på www.harald-nyborg.dk. De sender til Norge). De består av to deler til montering på et 3/4" vannrør med gjenger i den ene enden. Rørets lengde bestemmer hvor langt tvingen kan gape.

Vi har snudd opp-ned på funksjonen ved å feste den fremste kjeven til bordkanten, slik at spindelen trekker vannrøret gjennom hullene i avstandslagets gavlstykker (S). Den bakerste kjeven er skyvbar og presses tett mot emnet.

Vannrørene vi bruker er 117 cm. (Kjøp dem i 120 cm hos en rørlegger. Sag av gjengene i den ene enden).

1

Sag to 3/4" vannrør i 117 cm lengde, og stikk dem gjennom hullet i gavllisten (S) i høyre side. En skyvbar kjeve føres på hvert rør, som igjen føres ut gjennom hullet i den motsatte gavllisten (S).

2

Bor to Ø 5 mm hull i kjeven på tvingen. Vannrørets gjenger skrus på gjengestussen til tvingen, og kjeven festes til bordkanten med to 5 x 50 mm skruer.

06
Spennklosser 3 Trinn

1

Skjær fire stykker 22 mm rundstokk i 8 cm lengde. De passer i hullene i de små sleidene, samt i bordplatens høyre side. Sett 22 mm plastkopper til stolbein i den ene enden.

2

Den skyvbare kjeven dyttes mot kanten på sleiden. Legg merke til spennklossen, som skal presses mot det emnet du vil holde fast på benken mens du arbeider.

3

Den fastmonterte spindeldelen trekker i vannrøret og presser sleiden mot deg. Spennklossene vil dermed klemme rundt emnet og holde det fast. De fremste klossene står i et fast punkt.

07
Dekkplater 2 Trinn

1

Dekkplatene er finérstrimler på 8,6 x 85 cm, med Ø 22 mm fingerhull i hver ende. Når sleidene og de skyvbare tvingekjevene dras helt ut til siden, kan dekkplatene legges i sporene.

2

Når dekkplatene ikke er i bruk, kan de henges på vinkelkroker på baksiden av arbeidsbordet.

08
Verktøyskap 8 Trinn

Arbeidsstasjonens romslige møbelkasse har rikelig med plass til adskillig verktøy og tilbehør. Vi deler opp rommet på venstre side av skilleplaten (C) med en hylle (J). Den plasseres midt i rommet.

To identiske dører (H), som lukkes med små skåter, stenger dørene til verktøyet. Alt festes helt enkelt med hjelp av lister og skruer.

1

De nederste anslagslistene (K) festes loddrett med 4 x 30 mm skruer 5 cm fra forkanten på sidene.

2

Bærelistene til hyllene (L) skrus fast. Hyllen sitter midt i, slik at det blir to like store rom. Sjekk målene på verktøy-kof ertene, og tilpass eventuelt hyllen.

3

Hyllen (J) tilpasses stramt på mål mellom sidene (B), og den flukter nøyaktig med forkanten til sidene. Den settes fast til bærelistene (L) med tre skruer i hver side.

4

Sett fast de to anslagslistene (K) over hyllen i nøyaktig samme posisjon som de nederste. Dørene kan nå stå på henholdsvis hyllen (J) og bunnplaten (A), og dyttes inn mot anslagslistene (K).

5

Dørene (H) holdes lukket med en skåte i begge sider. Skåten monteres med 3 x 15 mm skruer. Merk opp hullet til skåten mens døren presses inn mot anslagslisten.

6

Bor hull til skåten - men ikke helt gjennom. Du kan enkelt lage et dybdestopp av en rundstokkbit, slik at hullet til skåten bare går halvt gjennom.

7

I bunnen holdes dørene inn mot anslagslistene med hjelp av to stoppklosser. Skjær f.eks. 30 mm skiver med en hullsag, og bruk senterhullet til skruen.

8

Dermed har du orden. Det elektriske verktøyet du bruker når du arbeider ved benken, oppbevares fint i rommene. Samtidig er det lett tilgjengelig.

09
Ledningsoppheng 3 Trinn

1

Monter to lange bord (M) plant mot fronten til møbelet. Det klarer du ved å lage innsnitt som passer rundt bordplatene. Bor et 19 mm hull i toppen til tverrstangen.

2

Monter garderobestangen i ledningsopphenget, og lim den fast i hullene så den ikke faller ut. Eller sett en skrue i hver side.

3

To karabinkroker med svirvler festes i nøkkelringer som henges på garderobestangen. Ledningen kan klipses rett i karabinkroken, sugeslangen utstyres med en ring til opphenget.

Materialer

Av 18 mm bjørkekryssfinér:

Kasse:
• 1 bunn (A), 80 x 120 cm
• 2 sideplater (B) à 70 x 110 cm
• 1 skilleplate (C), 68,4 x 70 cm
• 1 topplate (P), 80 x 120 cm

Støvsugerskap:
• 1 plate til elstikk (D), 20 x 68,4 cm
• 1 dør (E), 49,6 x 68 cm
• 2 anslagslister (F) à 5 x 70 cm
• 1 topplist (G), 5 x 60 cm

Verktøyskap:
• 2 dører (H) à 33,6 x 68 cm
• 1 hylle (J), 54,1 x 68,4 cm
• 4 anslagslister (K) à 5 x 34 cm
• 2 bærelister (L) à 5 x 44,1 cm

Bordplate:
• 2 bordplater (Q og R) à 80 x 120 cm
• 2 gavllister (S) à 7 x 74 cm
• 5 avstandslister (T) à 7 x 106,4 cm

Sleider (ikke på tegning):
• 4 sleidedeler (U) à 8,6 x 15 cm
• 2 sleidedeler (X) à 5,6 x 15 cm

Dekkplater (ikke på tegning):
• 2 dekkplater (Y) à 8,6 x 85 cm

21 x 70 mm glattkant:
• 2 oppheng (M) à 185 cm

Dessuten:
• 19 mm garderobestang, 100 cm
• 4 transporthjul med lås (N)
• 4 x 30 mm skruer
• 4 x 45 mm skruer
• Trelim
• 4 spennklosser av 22 mm rundstokk, à 8 cm
• 4 plastender til stolbein, Ø 22 mm

Ikke på tegningen:
• 6 stoppklosser til dører, Ø 30 mm
• 2 nøkkelringer, Ø 30 mm
• 2 karabinkroker med svirvel
• 16 bolter med skiver og låsemuttere, 8 x 30 mm
• 2 sett ¾" “uendelig tvinge”
• 2 ¾" vannrør m. gjenger à 120 cm

Tidsforbruk

Et par helger (25-30 timer)

Pris

Cirka 3500 kroner

Vanskelighetsgrad

Å sette sammen de enkelte delene er ikke vanskelig. Utfordringen ligger i at samtlige deler måles, strekes opp og sages helt presist.

Tegning

Slik er underdelen bygget opp

Det avanserte ved arbeidsbenken ligger i bordplaten. Men den skal hvile på en solid kasse, som du ser her.

Slik er underdelen bygget opp

Bordplatenes skjulte finesser

Bordplaten består av to plater og et gitter av avstandslister, som ligger oppå topplaten. Avstandslistene gir plass til de innebygde skrutvingene. I de øverste to platene kjører to sleider, som kan spennes fast med skrutvingene.

Bordplatenes skjulte finesser

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Arbeidsbenk