Effektivt hobbyverksted

Ved å innrede verkstedet med arbeidsbenk, høvelbenk og sagbord i samme høyde, gjør vi verkstedet større enn det egentlig er. Det blir mye mer effektivt å jobbe, enn det ellers kunne blitt i det lille rommet.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
4.000 kroner

Intro

Når verkstedet er blitt for lite, og du bruker det meste av tiden på å flytte rundt på rot, lage plass på benkene og finne på finurlige måter å understøtte halvstore plater og lange emner på, så er det på tide å rydde rommet og innrede det forfra.

Gjør du det etter de enkle prinsippene i denne artikkelen, kan det meste plutselig la seg gjøre i verkstedet ditt – og du vil spare mye tid og få mer glede av arbeidet.

Denne historien handler om de store linjene; de grunnleggende, faste elementene. Først og fremst arbeidsbenkene. Det vesentlige prinsippet, er at alle benker og bord er faste og solide, samtidig som de er fleksible med akkurat samme arbeidshøyde. Dette gjelder også benker og bord i vid forstand, altså også bordet til sirkelsagen og anleggsflaten på kapp-/gjærsagen.

LES OGSÅ: Slik gjør du verkstedet oversiktlig

Det gjør nemlig at alle flater lett får flere funksjoner, og kan brukes sammen. Med noen få grep, får vi derfor større arbeidsflater enn det normalt ville vært plass til i rommet. For at rommet skal fungere optimalt, er det viktig at gulvet stort sett er ryddet, og at benkene ikke brukes som oppbevaringsplass.

Derfor henger vi opp alle materialer og redskaper på veggene og under taket, før vi lager arbeidsflatene. Benker, hyller og skap følges opp av godt lys, rikelige og kraftige stikkontakter til maskinene, mulighet for sug på maskinene og god utlufting. Men dette kan du alltids ta tak i etter at benkene er på plass. Det er benkene alt står og faller med.

Med gulvet ryddet og benker og bord i samme høyde, er grunnlaget for verkstedet perfekt – og det er lett å bygge videre på.

Den store arbeidsbenken bygges i plan med bordsirkelsagen, slik at de kan fungere som én arbeidsflate.

Dekkplaten til skittent arbeid klappes ned før sykkelen slipper inn. Da er benken under den fortsatt klar for rent trearbeid.

Det lange kappebordet består av tre hyller hengt opp på veggen: en i midten til sagen og en på hver side i høyde med bordet til sagen.

Høvelbenken gjøres mobil med solide hjul, og løftes opp så den kan kobles på benkeplaten der det passer til oppgaven

Veiledning

01
Hengslet arbeidsbenk 5 Trinn

Arbeidsplaten henges på veggen, i høyde med bordsirkelsagen. Platen deles først i to deler, som hengsles sammen, slik at det meste av benken kan slås ned når vi har behov for større plass på gulvet.

Arbeidsbenken

Hovedingrediensen i verkstedet er to 38 mm eikeplater (vi kjøpte 2. sortering). De skal bearbeides så de danner en stor arbeidsbenk i den ene siden av rommet. I den andre siden skal de danne et langt kappebord sammen med kappsagen.

Den ene platen skal utnyttes i hele sin lengde til den store arbeidsbenken. Vi deler riktignok platen på langs, men bare for straks å sette den sammen igjen med hengsler. Da kan vi nemlig skru fast den smale delen på veggen, og slå ned den brede delen som en klaff når vi har behov for større plass på gulvet.

1

Den ene benkeplaten deles på langs i en smal veggskinne (B) og en bred klaff (A). Vi måler 10 cm inn på platen i begge ender og kapper platen på langs med en dykksag der skinnen rekker hele veien - enklere kan det ikke gjøres.

2

Med stemjernet merker vi opp til hengslene (G) som skal sette sammen platebitene igjen. De settes på kanten av platene med leddet på undersiden. De ytterste plasseres 12 cm fra endene, mens de øvrige fordeles jevnt.

3

Hengslene (G) tegnes opp på kanten av platestykkene A og B. Hold venstre side av hengselet mot stemjernsmerket, og tegn opp begge kantene. Husk å vende hengslene, slik at leddet havner på undersiden av benken.

4

Nå stemmer vi ut til hengslene. Når du stemmer i treet, kan du la en millimeter eller to stå igjen i kanten. Når du har fjernet det meste ned i riktig dybde, stemmer du lett av det siste stykket og får flotte, hele kanter på utstemmingen.

5

Hengslene skrus fast når det er stemmet ut til alle hengslene i begge platestykkene. Du skal forbore før skruene kan skrus inn i det harde eiketreet. Vi bruker 4,5 x 40 mm skruer. Da passer det å forbore med et 3,5 mm bor.

02
Benken henges opp 5 Trinn

Nå skal benken henges opp. Men først skal vi finne ut hva arbeidshøyden skal være i hele verkstedet. Dette felles arbeidsplanet er avgjørende for hele verkstedet - og vi tilpasser det etter det elementet som er vanskeligst å gjøre noe med: overflaten på bordsirkelsagen.

Høyden på sagen overføres til alle veggene med et langt vater, uten at vi flytter sagen. Deretter legger vi vateret ut på veggen og streker opp høyden rundt i hele rommet.

Da vet vi nøyaktig hvor vi skal skru opp den smale delen av benkeplaten, før vi forsterker benken med en sarg og utstyrer det med tre løse skråbein.

1

Arbeidshøyden bestemmes av bordsirkelsagen. Vi merker den opp med hjelp av et langt vater. Da lures vi ikke av skjevheter i gulvet. Når vi har markert nok på alle veggene, setter vi vateret mot merkene på veggen og streker opp høyden.

2

Vi plasserer veggskinnen (B) - den smale strimmelen av platen - etter streken på veggen og setter den på støttebein med klaff en (A) nede. Vi forborer og undersenker, før skinnen skrus fast. Skruene skal ha tak i stenderne inni veggen.

3

Skråbeina (F) skjæres til. Av den andre platen lager vi 5 cm brede strimler til skråbein (F) og sarger (C, D og E). Nede skjæres beina til med to skrå snitt. Oppe skråskjæres de, slik at de ligger plant mot platen. Spissene kuttes mot sargen.

4

Delene til sargen (C, D og E) klargjøres. De er enklest å kappe til og forbore i mens de ligger oppå de platene (A og B) de skal sitte under. Vi kapper dem skrått i hjørnene, slik at de kan settes sammen med gjæring. Forbor til skruer.

5

Sargstykkene (C, D og E) limes på undersiden av benken, slik at de flukter med kanten. Smør trelim på delene, skru dem fast i platen, og sett dem fast med tvinger for hver 25 cm - eller ekstra skruer. Tvingene/skruene fjernes når limet er tørt.

03
Benkeplate til svart arbeid 4 Trinn

En ekstra benkeplate skrus på veggen, slik at den kan klappes ned og beskytte den rene arbeidsplaten. Da kan vi også jobbe med litt skitne ting på benken. Dekkplaten havner altså litt høyere enn arbeidsplanet vårt, men den skal heller ikke brukes sammen med de andre bordf atene.

Hengslet dekkplate

Skittent arbeid, med olje eller metallspon, hører ikke hjemme i snekkerverkstedet. Men har du liten plass, er det en god idé å lage en løsning som beskytter de flotte, nye arbeidsbenkene mot metallspon, olje og skitt.

Vi gjør det enkelt og effektivt: legger en MDF-plate på benken når vi driver med det skitne arbeidet. For å gjøre det enkelt å legge den ut og fjerne den igjen, hengsler vi den fast til veggen. Da er det enkelt å bytte mellom arbeidsflatene.

Vi sager ut dekkplaten av en 22 mm MDF-plate, slik at den er litt lenger enn en sykkel, og 2 centimeter bredere enn den nye arbeidsbenken på undersiden.

1

Vi tegner inn de tre hengslene (J) på dekkplaten (H). Bladhengslene, som måler 75 x 209 mm, plasseres så de to ytterste er cirka 15 cm fra endene. Det tredje settes i midten, og rettes eventuelt inn etter stenderne i veggen.

2

Vi stemmer litt ned i dekkplaten (H), slik at hengslene kan ligge i plan med platen. Også her stemmer vi først noen millimeter innenfor oppstrekingen og retter opp kanten til slutt. Hengslene settes fast med 20 mm skruer.

3

Snu dekkplaten, slik at den ligger riktig. Skru fast hengslene i veggen med kraftige skruer, slik at platen sitter skikkelig fast. Her får vi tak i stenderne i reisverket - en murvegg krever plugger.

4

Vi skrur to magnetlåser (K) i forkanten på dekkplaten (H). Skru først den tykke delen av låsen på platen. Vipp deretter opp platen og merk opp på veggen der de små metallplatene skal sitte. Skru dem på, og platen er klar til bruk.

04
Kappebord uten bein 5 Trinn

Kapp-/gjærsagen fortjener en fast plass, der den har et bord i plan med anleggsflaten i begge sider. Det gir deg et kappebord som sparer deg for mye tid, samtidig som det gjør arbeidet mer nøyaktig og effektivt. Bordet henges på veggen, slik at det er i samme høyde som de øvrige flatene.

Kappebordene

På den andre langsiden i verkstedet vil vi sette opp kapp-/gjærsagen mellom to lange sidebord som ligger i plan med anleggsflaten på sagen. Sammen danner de da et kappebord. Det gjør det mye lettere å kappe lister og bord, fordi de er understøttet langt ut i begge sider.

Naturligvis plasserer vi sagen og bordet i samme høyde som arbeidsbenken og bordsirkelsagen, slik at alt spiller sammen i hele rommet.

Vi følger også grunntanken, ved å henge både sag og kappebord på veggen, slik at gulvet holdes så rent som mulig.

1

Vi finner midten av veggen, der hyllen til kappsagen skal henge. Du kan ikke alltid velge hvilken vei du vil snu listen som kappes, så sagen står best på midten.

2

Vi skjærer ut sidebordene (L) og hyllen (M) til sagen av den andre eikeplaten (som vi har skåret strimler til sarger og skråbein av). Vi får to plater (L) på 30 x 150 cm. Hyllen til sagen (M) tilpasses så den passer sagen du har.

3

Vi borer hull i hyllen til beina på kappsagen. Kappsagen står på fire små føtter. Det er dem vi borer hull til med et spiralbor. Hullene gjør at sagen står stabilt, samtidig som den enkelt kan løftes vekk fra plassen sin.

4

Hylleknektene (N) til de tre platene (L og M) settes på veggen. Vi bruker to hyllebærere under hver plate. Innfestingen tilpasses veggen. Vi skruer fast knektene, og sikrer at skruene har tak i stenderne i veggen.

5

Sidebordene (L) og hyllen (M) skrus på knektene (N) med 5 x 30 mm skruer. Begynn med hyllen (M) til sagen, sett sagen på den, og rett deretter inn sidebordene (L) så de ligger tett mot sagen.

05
Løs høvelbenk som tilbygg 5 Trinn

Vi tilpasser en kort høvelbenk, slik at den enkelt kan settes fast hvor som helst på arbeidsbenken - og like enkelt fjernes igjen. Høvelbenken har uovertrufne muligheter til å holde fast treemner mens du bearbeider dem. Med en forlengelse, klarer den også større lengder.

Benken løftes opp

Vi har fått tak i en kort, gammel høvelbenk fra en skolesløydsal. Den passer perfekt inn i det lille verkstedet. Vi setter benken på fire kraftige hjul, slik at den flukter med de øvrige arbeidsflatene. Det gjør det enkelt å koble den til den store benken, slik at de danner én stor benk.

For å sikre en nøyaktig sammenkobling, freser vi en not i kanten av arbeidsbenken. Det gir feste til tre plugger på baksiden av høvelbenken.

Hvis du vil tilpasse en høvel- eller arbeidsbenk som ikke har plugger på baksiden, er det nesten enklere: da freser du en not i kanten på begge benkene, og limer en fjær inn i den ene noten.

1

Høvelbenken utstyres med hjul. To uten brems, og to med. Da er den enkel både å flytte rundt og å få til å stå stille. For å lage feste til hjulene, og om nødvendig løfte benken i høyde med arbeidsbenken, setter vi en ekstra foring (P) i begge ender.

2

Nå skal benken bygges sammen med den store arbeidsbenken. Høvelbenken har tidligere sittet sammen med et midtbord. Derfor sitter det tre tykke plugger på baksiden. Vi freser en not til dem i kanten på arbeidsbenken.

3

I kanten av benken freser vi en not i høyde med pluggene på høvelbenken. Vi bruker et 14 mm notstål, og justerer parallellanlegget. Avstanden til noten fra oversiden på benken, skal være lik den pluggene har til oversiden på høvelbenken.

4

Noten fortsettes rundt på kortsiden. Inntil veggen, der overfresen ikke kommer til, avslutter vi noten med stemjernet.

5

Så sjekker vi om tingene passer sammen. Om nødvendig, justerer du parallellanlegget og retter opp noten.

TIPS: Hvis du i første omgang bare freser noten 5 mm i dybden, kan du enkelt rette inn fresen og lage en perfekt not.

06
Benken settes fast 5 Trinn

Nå er vi sikre på at høvelbenken kommer til å flukte med arbeidsbenken. Da gjenstår det å sørge for at høvelbenken holder seg på plass når vi bruker den.

Tidligere har høvelbenken stått mot et bord, som den ble spent fast til med bolter gjennom et utstikk i hver side. Hullene fra boltene sitter for høyt. Vi borer derfor nye midt ut for sargen på arbeidsbenken. Når vi borer tilsvarende hull i sargen, kan vi spenne høvelbenken til arbeidsbenken med bolter og vingemuttere. Har ikke høvelbenken dette utstikket, kan du f.eks. skru på et vinkelbeslag som bolten stikkes gjennom.

1

Vi måler opp til de nye boltene, slik at de havner midt i sargen på arbeidsbenken.

2

Først borer vi hull til hodet på bolten. Vi borer 10 mm inn med et 25 mm spadebor i utstikket på begge sider.

3

Så borer vi hull til selve bolten gjennom begge benkene. Sørg for at høvelbenken er dyttet godt på plass i noten. Bruk et langt, 12 mm trebor, og bor gjennom begge benkene i midten av forsenkingen.

4

Vi borer hull hele veien langs benken, slik at den kan settes flere steder. Avstanden mellom dem skal tilsvare avstanden mellom hullene i benken. Ved hvert nytt hull, spenner vi fast benken i høyre side, og borer i venstre side.

5

Avslutt med å slipe den gamle høvelbenken med eksentersliperen. Slip lett og diagonalt, slik at du bevarer en plan og jevn flate. De skarpe kantene rettes opp med en pusshøvel eller med et stykke slipepapir på en pussekloss.

Materialer

Hengslet arbeidsbenk

38 mm stavlimt benkeplate:
• Klaff (A), 50 x 300 cm
• Veggskinnen (B), 10 x 300 cm (cirka)
• Sarg under forkanten (C), 5 x 300 cm
• 2 sarg under sidekantene (D) à 5 x 60 cm
• 2 sarg under veggskinne (E) à 5 x 10 cm
• 3 skråbein (F) à 66 cm (tilpasses)

Dessuten:
• 5 bladhengsler (G) à 38 x 88 mm
• Skruer: 4,5 x 40, 4,5 x 60 og 4,5 x 160 mm (eventuelt med plugger til murvegg)
• Snekkerlim

Benkeplate til svart arbeid

22 mm MDF-plate:
• 1 dekkplate (H), 62 x 200 cm

Dessuten:
• 3 bladhengsler (J) à 75 x 209 mm
• 2 magnetlåser (K)
• Skruer: 4 x 20 mm og 4 x 60 mm til beslag (eventuelt med plugger)

Kappebord uten bein

38 mm stavlimt benkeplate:
• 2 sidebord (L) à 30 x 150 cm
• 1 hylle (M) til kappsagen, ca 30 x 40 cm (størrelsen avhenger av sagen)
• 6 hylleknekter (N)
• Skruer: 5 x 30 mm og 5 x 80 mm (med plugger hvis veggen er mur)

Løs høvelbenk som tilbygg

• En brukt høvelbenk
• 2 transporthjul, 75 mm diameter
• 2 transporthjul med brems,

75 mm diameter
• 2 foringer (P) – tilpasses benk og hjul
• 2 bolter, 10 x 80 mm, med skiver og vingemutter

Tidsforbruk

2-5 dager - eller tilsvarende hyggelige timer fordelt over noen ferieuker.

Pris

Cirka 4000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det er ikke vanskelig å lage verkstedet, men det krever nøyaktighet å bygge så presist at benkene spiller optimalt sammen. I tillegg mangler du et verksted å jobbe i mens du lager det.

Tips & Triks

Skap, reoler og hyller fjerner verktøyet fra gulvet

Hele jobben begynner med at vi rydder det gamle verkstedet. Det eneste som står igjen, er en liten høvelbenk, bordsirkelsagen og et par reoler.

Men reolene skal ikke stå der uten videre. Hvis det er mulig, vil vi holde gulvet helt rent. Reolene skal opp på veggen - og de skal sitte slik at de ikke er i veien for det vi gjør på benkene.

Senere vil vi tilføye et smalt skap over arbeidsbenken. Det skal fungere som verktøytavle. Det skal kunne stenges raskt og enkelt, både for å lette rengjøringen og for å beskytte verktøyet.

Beina kappes av den gamle reolen. Den kan brukes igjen, men ikke på gulvet.

Så skrur vi reolen fast i veggen, så høyt oppe at den ikke er i veien på benken.

Hylleknekter lagrer lister og bord på veggene

Vi vil gjerne holde gulvet i verkstedet rent, men ett sted må jo tingene være. Til alle lange bord og lister er det faktisk bedre å ha en rekke hylleknekter på veggen enn hyller. Knektene gjør det enklere å komme til det vi skal bruke.

Vi skrur derfor opp fire av verkstedets gamle hylleknekter på veggen, etter å ha forlenget den vannrette delen på dem med en listebit.

Har du plass i høyden, kan du henge tilsvarende bæringer under taket. Men de er vanskeligere å bruke, fordi du ikke kan legge inn tingene fra siden.

Den vannrette delen forlenges, slik at listene slipper å ligge for tett.

Hylleknektene skrus i veggen. Jo tettere, desto kortere lister kan de bære.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Verksted