Slik bygger du en perfekt verktøytavle!

En verktøytavle er kanskje ikke det mest interessante, men det er en fin måte å få orden i verkstedet på. Denne verktøytavlen er enkel å bygge, og den kan tilpasses verkstedet ditt.

Verktøytavle: Verktøyholderne kan flyttes rundt på tavlen og flyttes opp og ned etter behov.

Verktøyholderne kan flyttes rundt på tavlen og flyttes opp og ned etter behov.

Verktøytavlen lages av lister. To loddrette lister i hver side bestemmer lengden på tavlen. I tillegg plasserer vi totalt sju tverrgående lister mellom de to loddrette. Dermed kan vi montere verktøyholdere i seks rekker.

Verktøyholderne består av et stykke kryssfinér som settes mellom et frest spor og en frest fals i de tverrgående listene. På kryssfinéren skrus det fast treklosser som holdere, som får frest eller boret ut plass til verktøy.

Slik bygger du din egen verktøytavle

1. Skjær ut emnene. Vi bruker en dykksag på skinne, og lager 6 cm brede lister til de to loddrette og sju vannrette listene. Lengden avhenger av hvor stor du vil ha tavlen.

2. Verktøyholderne måles opp. Skrutrekkere, tenger og annet verktøy på tavlen skal plasseres i holdere, som festes på kryssfinér. Her er kryssfinéren 6,5 mm tykk.

3. Fres spor og falser i de vannrette listene til holderne. Vi lager sporene 8 mm brede og 12 mm dype. Falsene er også 12 mm dype og åpne mot baksiden. Her brukes en stasjonær fres til å frese spor og falser.

4. Her er det frest spor og falser. Den øverste listen har en 12 mm dyp fals i undersiden, mens den nederste listen i tavlen har et 8 mm bredt spor i oversiden. De andre har en fals på undersiden og et spor øverst.

5. Forbor i listene. I hver ende forbores det to hull med et 4 mm bor. Skal du lage en tavle på mer enn to meter, skal du også lage en loddrett støttelist på midten.

6. De tverrgående listene skrus fast. Vi bruker avstandsklosser på 4 cm for å gjøre monteringen enklere. Hver list skrus fast med to 4,0 x 30 mm skruer i hver side.

7. Sag og bor ut til verktøy. Vi bruker en stikksag til å sage ut til stemjernene i verktøyholderne.

8. Her henger vi opp stemjern og skrutrekkere. Det kan lages mange verktøyholdere, og lengden og formen på utskjæringene kan variere, alt etter hvilket og hvor mye verktøy du vil henge opp.

9. Bakplaten av kryssfinér og verktøyholderen skrus sammen. Vi forborer og skrur fast hver verktøyholder med to skruer til finérplaten.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Verksted