Rett opp skjeve kjøkkenfronter

Uansett om det er de gamle kjøkkendørene eller skuffefrontene som har begynt å henge, eller om du har montert nye, er det ikke vanskelig å få dem på linje. Du må bare vite hvor du skal skru.

Skuffer

Skuffer justeres før du justerer dører, hvis hele kjøkkenet skal ha en justering. Da blir det enklere å styre linjene.

FÅ SKUFFEN TIL Å LUKKE PLANT
Hvis skuffene ikke vil lukkes ordentlig eller plant med skapdørenene, kan det være nødvendig å justere hellingen på skuffen. På mange skuffer justeres den på en egen justeringsstang.

Trekk plastbeskytteren lenger inn på stangen, og skru på justeringsskruen til fronten står som den skal.

FLYTT FRONTEN TIL EN AV SIDENE
Har du behov for å flytte skuffe fronten på en av de mest utbredte skuffetypene (kalt Lux og brukes av bl.a. Ikea) mot venstre, skal du fjerne dekselet på skuffe siden og skru den fremste skruen mot klokken. Vil du flytte fronten mot høyre, skrur du skruen motsatt, altså med klokken.

HEV ELLER SENK FRONTEN
Er luften mellom skuffefrontene i en rekke ujevnt fordelt, eller går et par skuffer mot hverandre, kan fronten heves eller senkes. På de mest utbredte skuffetypene (Lux) justeres den bakerste skruen bak et deksel i hver av skuffens sider. Skruene løsnes, fronten justeres, og skruene spennes.

HEV/SENK FRONTEN PÅ METALLSKUFFER
Er ikke skuffene dine av Lux-typen, og sitter fronten fast med et synlig beslag som her, heves eller senkes fronten ved at du løsner den øverste skruen, og justerer med den nederste.

Skapdører

Begynn justeringen på den midterste døren, og sørg for at den sitter helt sentrert. Beveg deg deretter ut til hver side, til du får et jevnt mellomrom mellom alle dørene.

HEV ELLER SENK DØREN
På de utbredte Blum- hengslene, løsnes skruene som holder beslagene fast i skapsiden, slik at døren kan dyttes opp eller ned. Sjekk at døren er sentrert i forhold til kantene, stram det ene hengselet, lukk døren og sjekk en gang til. Skru deretter fast alle beslag igjen.

FÅ DØREN TIL Å LUKKE PLANT
Hvis døren gaper i hengselsiden eller ikke lukkes plant med forkanten på skapet, kan du justere det ved hjelp av hengselets innerste skrue. Skruen løsnes, døren dyttes frem eller tilbake, og skruen strammes igjen.

FLYTT DØREN TIL EN AV SIDENE
Hvis døren ikke lukker plant med forkanten på skapet, eller det er for mye luft mellom to dører som lukkes mot hverandre, skal døren justeres til høyre eller venstre. På Blum-hengslene gjøres det ved å skru på skruen tettest på døren. Skrus skruen mot klokken, flyttes døren litt til høyre, med klokken flyttes døren litt til venstre.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Kjøkkenfronter