Du må bruke et sylinderbor, et trebor, et skyvelære og et sett selvlukkende hengsler. Mål først beslagets diameter. Bruker du et skyvelære, er du sikker på et nøyaktig resultat. Her er det 2,5 cm – og det er etter hvert et standardmål på denne type beslag.

Mål deretter hvor dypt beslaget er. Det er 1.3 cm. Strek så opp hvor langt du vil ha beslagets senter sittende fra dørens underkant og overkant. 6 cm er normalt for en standard skapdør.

Og mål inn fra siden – her er normalen 2 cm fra dørkant til midten av beslag. Nå har du midten av hullet til beslaget. Kontroller at sylinderboret også er 2,5 cm, tilsvarende beslagets diameter.

Sørg for at borets spiss sitter nøyaktig i midten av oppstrekingen, og bor så 1,3 cm – tilsvarende beslagets dybde – ned i døren. På samme måte bores det i den andre enden av døren. Legg i hengselet, og marker med en penn hvor de to små tappene, som sikrer at beslaget ikke roterer, skal sitte.

På de to markeringene bores det max 4 mm ned i døren med et 6 mm trebor. Nå kan hengselet uten problemer trykkes på plass, og låses fast ved å trykke den lille låseplaten ned.