Sett hengsler på skapdøren  

På de fleste kjøpte skapdører er det boret ut til hengsler. Men hvis du ønsker en dør som ikke er standard, eller du vil ha nye hengsler på den gamle døren, kan du selv bore ut til beslagene.

Du må bruke et sylinderbor, et trebor, et skyvelære og et sett selvlukkende hengsler. Mål først beslagets diameter. Bruker du et skyvelære, er du sikker på et nøyaktig resultat. Her er det 2,5 cm – og det er etter hvert et standardmål på denne type beslag.

Mål deretter hvor dypt beslaget er. Det er 1.3 cm. Strek så opp hvor langt du vil ha beslagets senter sittende fra dørens underkant og overkant. 6 cm er normalt for en standard skapdør.

Og mål inn fra siden – her er normalen 2 cm fra dørkant til midten av beslag. Nå har du midten av hullet til beslaget. Kontroller at sylinderboret også er 2,5 cm, tilsvarende beslagets diameter.

Sørg for at borets spiss sitter nøyaktig i midten av oppstrekingen, og bor så 1,3 cm – tilsvarende beslagets dybde – ned i døren. På samme måte bores det i den andre enden av døren. Legg i hengselet, og marker med en penn hvor de to små tappene, som sikrer at beslaget ikke roterer, skal sitte.

På de to markeringene bores det max 4 mm ned i døren med et 6 mm trebor. Nå kan hengselet uten problemer trykkes på plass, og låses fast ved å trykke den lille låseplaten ned.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Kjøkkenfronter