Montering av ventilator i plan med taket

Følg med her, hvor vi monterer en moderne kjøkkenventilator i plan med taket. Vi viser hvordan du lager hull til den og monterer den til to kraftige planker, som er solid forankret oppe på loftet.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
25.000 kroner

Intro

En ventilator må du ha på kjøkkenet, slik at damp og stekeos fjernes effektivt. Men må det være en stor kasse som henger på veggen eller i taket? Nei, slik er det ikke lenger.
Nå kan du få smarte, diskrete ventilatorer, som skjules i taket og betjenes via en egen fjernkontroll. Her viser Gjør Det Selv for første gang hvordan du monterer en slik type ventilator. Og det er faktisk imponerende enkelt. Det eneste problematiske er at ventilatoren er ganske tung å løfte på plass. Derfor har du behov for hjelp mens du skrur på plass ventilatoren i to solide bord som skal hvile på to taksperrer.

Her monterer vi en modell fra tyske Gutmann. Den er ganske dyr, men det finnes tilsvarende i andre merker. Uansett hvilken modell du velger, bør den plasseres rett over kokeplatene, slik at damp og stekeos får kortest vei.

Veiledning

01
Fjern det gamle 3 Trinn

Den gamle ventilatoren skal fjernes. Benken under, med kokeplaten, skal beskyttes, slik at du kan stå på benken senere - både når du måler opp, og når du lager hull i taket til ny ventilator.

Til denne delen av jobben har du behov for litt hjelp. Den gamle ventilatoren kan være så tung at det krever mer enn én person for å løfte den ned.

Hvis den gamle ventilatoren ikke har et støpsel i en stikkontakt, men er en fast installasjon, må du også ha hjelp fra en elektriker. Faste elektriske installasjoner skal du ikke tukle med selv.

1

Kjøkkenbenken dekkes godt til, slik at den ikke skades mens du skifter utsugingen oppe i taket. Legg først papp, og deretter isopor eller en treplate oppå.

2

På taket fjernes isolasjonen, slik at du kommer til for å jobbe. Her er den gamle ventilatoren koblet til strøm via et støpsel, så den kobles enkelt fra. VIKTIG! Hvis det er en fast installasjon, må en elektriker koble fra ventilatoren.

3

Nå kan du løsne den gamle viften, og løfte den forsiktig ned. TIPS: Den er tung. Få noen til å hjelpe deg å løfte den ned.

02
Lag hull i taket 6 Trinn

Å lage et stort hull i taket er nok en oppgave som virker skremmende på mange. Men det trenger den ikke være. Hvis du vet hvordan du skal gjøre det, og innarbeider et par kontrollfunksjoner, er det faktisk en ganske enkel oppgave.

Først og fremst skal du ha riktig verktøy. En loddsnor er viktig, fordi det er den som plasserer hullet i taket på riktig sted. I tillegg skal du bruke et trebor som kan bore seg helt gjennom etasjeskillet.

Når du har boret et hull nøyaktig over midten av kokeplatene, skal du opp på taket og se hvordan den ideelle plasseringen av ventilatoren passer i forhold til taksperrene. Resten er uproblematisk.

1

Den nye ventilatoren bør sentreres over kokeplaten. Marker midten med et kryss på et pappstykke. Du finner midten av kokeplaten ved å tegne diagonalt fra hjørne til hjørne.

2

Midtpunktet på kokeplaten overføres til taket. Det enkleste er å bruke en loddsnor.

3

Bor hull i taket med et såkalt søkebor. Det vil si et bor som er langt nok til å bore gjennom hele etasjeskillet, for eksempel et 40 cm spiralbor. Gå deretter opp på loftet og sjekk om ventilatoren passer mellom taksperrene.

4

Legg den nye ventilatoren med bunnen i været på kokeplaten. Den skal flukte med forkanten på benken. Med lodd snoren overfører du de fire hjørnene til taket. Strek opp så hullet er 1 cm større enn kassen til ventilatoren i begge retninger.

5

Sag ut hullet med en stikksag. I første omgang sager du noen centimeter innenfor strekene hele veien rundt, slik at hullet blir for lite.

6

Deretter rensager du hullet med stikksagen. TIPS: Det er en god idé å sette maskeringsteip i taket. Strek opp på, og sag gjennom teipen. Da unngår du å skade den delen av taket som skal bli sittende.

03
Klargjør delene 6 Trinn

På frontplaten til den nye ventilatoren sitter det en lang teleskopstang (se bilde til trinn 1). Den kan holde fronten åpen senere. Stangen har ingen betydning for monteringen. Den skal bare frigjøres fra kassen, slik at ventilatoren kan åpnes.

Metallkassen skal festes til to solide planker, som skal ligge oppå to taksperrer. Skruene til monteringen er litt spesielle, med gjenger i begge ender. De følger med når du kjøper ventilatoren.

Når metallkassen skal settes fast til de to solide plankene, trenger du hjelp. En person må stå oppe på loftet og holde plankene på plass. Og en må hjelpe deg å løfte på plass metallkassen og holde den mot taket mens du skrur.

1

Nå skal ventilatoren åpnes. På ventilatoren sitter det en teleskopstang. Den frigjør du fra kassen, men la den sitte på glassdelen til frontplaten. Skru ut de fire skruene som holder fronten på kassen. Deretter kan fronten og kassen adskilles.

2

Frontplaten løftes av og settes et trygt sted, der den er beskyttet til du skal bruke den igjen.

3

Skjær til to solide planker. Det er dem ventilatoren skal henges opp i mellom to taksperrer. Her er det to biter 48 x 98 mm. Lag et merke der de skal ligge på taksperrene i begge ender.

4

Mål opp til skruene. I topplaten til ventilatoren finner du de fire hullene du skal bruke når ventilatoren skal skrus fast til plankene. Mål avstanden mellom hullene. Denne avstanden markerer du på plankene, sentrert på dem.

5

Skru skruer i de merkene du har laget på plankene. Her skal du bruke skruene som fulgte med ventilatoren. Skruene er formet som en fransk treskrue i den ene enden. I den andre enden er det maskingjenger og et stjernespor.

6

Legg på plass plankene. Be en hjelper om å gå opp på taket, slik at han kan legge på plass plankene før du, og enda en hjelper, løfter den tunge kassen til ventilatoren opp i hullet.

04
Ventilator på plass 5 Trinn

Når ventilatoren er plassert i hullet i taket, vil de fire skruene på undersiden av plankene stikke ut gjennom fire hull i metallkassen. Deretter spennes de bare fast med de medfølgende mutterne.

Når frontplaten er satt på metallkassen, er den nye ventilatoren nesten klar til bruk. Men også bare nesten. Det er fortsatt litt å gjøre oppe på loftet : De to plankestykkene skal spennes fast til taksperrene, den gamle avtrekkskanalen skal kobles til ventilatoren, og hvis du har dampsperre i taket, skal den tettes rundt den nye ventilatoren.

Koble på strømmen, deretter kan du teste hvor effektiv ventilatoren er.

1

Skru de medfølgende mutterne på maskingjengene til skruene som stikker ned gjennom hullene i kassen. Husk å bruke spennskiver. Kontroller at alt sitter riktig før du spenner fast alle boltene. Dermed sitter ventilatoren fast.

2

De to plankestykkene skrus fast til taksperrene av sikkerhets messige hensyn, slik at de ikke senere veltes eller dyttes til siden. Bruk et vinkelbeslag på hver side av planken - fire til hver planke - og skru dem fast med montasjeskruer.

3

Den gamle avtrekkskanalen kobles til igjen. Er den i god stand, er det ikke nødvendig å skifte den. Den isoleres grundig, før alt spennes sammen med de gamle spennbåndene.

4

Dampsperren tettes forsvarlig med dampsperreteip mot sidene på ventilatoren. Etterpå isolerer du igjen med mineralull. Legg på like mye som du har på resten av loftet.

Hvis du senere skal skifte en pære eller rengjøre ventilatoren, vippes glassplaten ned. Teleskopstangen holder glasset på plass til du er ferdig.

Den nye ventilatoren suger opp fukt og matos til taket og ut gjennom avtrekkskanalen. Den betjenes med en medfølgende fjernkontroll. Smart og nesten usynlig.

Materialer

• 1 ventilator (her Gutmann Campo II)
• 2 bord, her 48 x 98 mm
• Vinkelbeslag, 45 x 75 mm
• 5 x 40 mm monteringsskruer
• Dampsperreteip
• Isolasjon

Spesialverktøy

• Langt bor (her et 12 mm spiralbor)
• Loddsnor

Tidsforbruk

En litt lang arbeidsdag

Pris

Cirka 25 000 kroner med denne ventilatoren. Du får billigere modeller til innbygging. Vi har sett enkelte helt ned i drøyt 11 000 kroner.

Vanskelighetsgrad

Det er forbausende lett å montere en ventilator i taket. Men ventilatoren er tung, så du må skaffe hjelp når den skal løftes opp i taket.

Tegning

Ventilatoren deles i to

Den nye ventilatoren består av en frontplate og en metallkasse. De skal adskilles. Det er like lett som det ser ut. Du skal kun løsne fire skruer og ta fra hverandre en strømkontakt.

 Ventilatoren deles i to

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Kjøkkenvifte