Hagegang med lys

Drømmer du om en flott hagegang med innebygget lys langs kantene? Les da med her, hvor vi viser hvordan du lager et solid underlag og legger belegningsstein med lys og effektiv kantsikring.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
5 dager
Pris
1000 kr/m

Intro

Gress er pent, men det er ikke veldig slitesterkt. Hvis du har et stykke gressplen å krysse for å komme fram til uthuset og grillplassen, går det ikke lenge før gresset slites stygt. I stedet for å ergre deg, kan du legge en hagegang av stein med lys i. Da kan du gå fram og tilbake uten at gresset blir slitt.

Bunnen skal være i orden

Som alltid med stein- og hellebelegninger, er det viktig at grunnarbeidet blir gjort skikkelig. Da holder belegningen seg jevn i mange år, uten kanter du kan snuble i. En hagegang og en platting trenger ikke å fundamenteres like godt som der du har trafikk av biler. Men dette er tungt arbeid det også.

Redaksjonen anbefaler: 1000 muligheter med herregårdsstein

Lei deg noen maskiner

Med forskellige små maskiner du kan leie, går jobben forbløffende raskt, selv om det er store mengder sand og jord som skal flyttes rundt.

Vi valgte å leie både en platevibrator, en gravemaskin og en beltedumper for å lette arbeidet. Her lagde vi 21 meter hagegang. En konsekvens var at det måtte fjernes ni tonn jord, og helles på like mye grus. Det tilsvarer et par hundre turer med en trillebår, fram og tilbake til containeren. Dette er greit å ta med i betraktningen når du skal regne ut hvor lang tid du skal bruke på jobben, om du skal ringe en venn og hvor mye ryggen din kan tåle.

Du bør for øvrig også vurdere å leie noen kjøreplater, slik at du unngår å ødelegge gressplenen, der du kjører over den med maskinene.

LES OGSÅ: Galleri med 11 utelamper

Veiledning

01
Mål opp og grav ut til bunnen 7 Trinn

Når du har funnet ut hvor hagegangen skal være, skal du måle opp nøyaktig og markere med snorer. Husk å ta høyde for at du kan komme til med gressklipperen langs kantene. Det er ergerlig å ha 21 m med 35 cm bred plen, som må klippes med kantklipperen fordi det ikke er plass til gressklipperen.

1

Avsett gangstien med snor og plugger. Snorene skal plasseres i den høyden som belegningen skal ligge, det vil si 3-5 cm over terrenget.

2

Grav ut det markerte området. Du skal grave 10 cm lenger ut enn selve belegningen, slik at kantblokkene kan støpes fast.

3

Lei en minigraver og en beltedumper når du skal fjerne jorden. Du skal minst 30 cm ned i bakken. Det er mye jord å grave for hånd.

4

Legg bunnsikringsgrus i et 15 cm tykt lag. Før du heller på grusen, bør du komprimere råjorden med en platevibrator.

5

Rett bunnsikringslaget opp med en asfaltrake eller baksiden av en hagerive.

6

Sjekk gruslagets høyde ved å måle opp til snorene. Det setter seg cirka 5 cm med komprimeringen. Det skal være plass til cirka 5 cm betong og 14 cm kantblokk i sidene.

7

Bunnsikringslaget komprimeres med en 200 kg platevibrator. Du skal kjøre over tre ganger for å få skikkelig komprimering.

02
Kantene støpes fast i betong 3 Trinn

Du skal blande jordfuktig betong av støpemiks og vann i forholdet 1:5. Det er viktig at betongen er så stiv at kantblokkene kan settes i den uten at betongen flyter ut. Bland i trillebåren, eller en blandemaskin, hvis du har det. Her vil vi ikke råde deg til å leie en blandemaskin. Det er ikke snakk om særlig mye betong. I prosjektet vårt blir det ca. 500 liter ferdig betong.

1

Det legges et lag betong langs kanten, som kantblokkene skal plasseres i. Bruk en spade til å legge betongen i en vold, der steinene skal stå.

2

Bank blokkene fast i betongen, og kontroller med et vater at de ligger rett. Sjekk retningen og høyden med hjelp av snorene.

3

Legg betong opp langs begge sider av kantblokkene i en trekant, slik at blokkene ligger stødig.

03
Bunnen rettes og komprimeres 3 Trinn

Når kantene er støpt fast, skal det stabilgrus i bunnen av hagegangen. Du kan gjerne legge det med en gang, men ikke kom for tett på kantblokkene med platevibratoren de første tre dagene etter at de er støpt. Da risikerer du at blokkene slås løs. Legg ut grusen, og fordel den med en spade før du retter av med et bord og komprimerer det. Sjekk lagets tykkelse på 12 cm ved å måle opp til snorene.

1

Stabilgrusen skal være minimum 12 cm tykk etter komprimering. Rett av med et bord, som du har saget ut 5 cm i hver ende på. Tørr grus skal vannes før du går over igjen med vibratoren.

2

Stabilgrusen komprimeres som bunnsikringslaget, med en 200 kg vibrator og tre overkjøringer. Regn med at det setter seg cirka 2 cm når det blir komprimert.

3

En broleggerjomfru er perfekt når du skal komprimere grusen langs kantene og ute i hjørnene. Lag den selv av en stolpe og en rundstokk.

04
Så kommer belegningen 7 Trinn

Når du legger ut avretnings-sand, skal det rettes av til en bestemt høyde. Den sjekker du ved å måle høyden fra stabilgrusen til kanten av kantblokkene. Avstanden skal til slutt bli 6 cm. Beregn avret-tingssanden slik: 3 cm avret-ningslag + 6 cm stein, blir 9 cm. Dette komprimeres ned 2 cm når du vibrerer oppå steinene. Da vil belegningen ligge 1 cm høyere enn kantsteinene. Dette blir borte ved en siste runde med vibrering.

1

Kontroller med en rettholt at stabilgruslaget ligger jevnt. På det meste skal det være 10 mm luft under skinnen. Høyden på 6 cm kontrolleres ved å måle opp til kanten.

2

Nå skal det legges kabel til lys. Marker lampenes plassering med kritt på kantblokkene. Lampene forbindes med lavvoltkabler etter produsentens anvisninger.

3

Avrettingslaget legges og avrettes til en tykkelse på 3 centimeter.

VIKTIG! Laget skal ikke komprimeres, det gjør du etter at steinene er lagt.

4

Spenn snorer på tvers for hver femte rekke. Steinene legges med vilkårlig forskyvning, slik at du fra rekke til rekke forskyver steinene med ¼ til ¾ stein.

5

Legg første rekke stein langs enden på stien. Den vilkårlige forskyvningen gjør at du ikke kan se små unøyaktigheter. Det ville du ha sett med faste halvsteinsforskyvninger.

6

Kapp steinene etterhvert som du skal bruke dem. Marker med en sprittusj på steinen der den skal kuttes. Husk å beregne en fuge på begge sider av steinen.

7

Legg den kuttede steinen på plass før du legger neste rekke med stein.

05
Så skal lyset monteres 3 Trinn

Du kan trekke kablene til lyset selv, og du kan montere lampehus i steinene selv. Men du kan ikke koble lampene til det faste elektriske anlegget ditt selv - det skal du ha hjelp av en elektriker til å gjøre.

De viste nedfellingslam-pene krever at det er hull i belegningssteinene. Kjøp en hullsag med diamantskjær, og bor hull i steinene etterhvert som du kommer fram til de stedene der lampene skal monteres.

1

Legg stein med hull der lampene skal være. Men først skal du montere et av de medfølgende lampehusene i hullet i steinen.

2

Trekk kabelen til lampen gjennom lampehuset. Fortsett med de vanlige steinene til du kommer til neste “lampested”.

3

Legg ned steinene med fra 2 til 5 mm avstand, slik at det blir plass til fugesand. Den skal holde steinene fast når belegningen er komprimert.

06
Avslutt med fugesand 3 Trinn

Når steinene er lagt, skal det feies massevis av sand i fugene. Når de er fylt opp, kjører du over med plate-vibratoren. Den får fugene til å synke. Samtidig presses steinene ned i avretnings-laget, slik at det også kommer sand opp i fugene nedenfra. Gjenta prosessen til sanden ikke synker ned i fugene lenger. Dermed blir det riktig komprimert, og fugene blir umulig å gro på for ugress.

1

Til slutt fuger du hele arealet med fugesand, og feier det ordentlig rent med en stiv feiekost.

2

Vibrer steinene med en 200 kg platevibrator, eventuelt med kunststof såle. Etterfyll fugene med fugesand, fei over, og vibrer igjen. Gjenta til fugene slutter å synke.

3

Sjekk overhøyden - altså at steinene etter vibrering ligger ca. 0,5-1 cm over kantblokkene. Det vil med tiden bli redusert til 0-0,5 cm.

Materialer

• Belegningssten
• Kantblokker
• Avrettingssand
• Stabilgrus
• Bunnsikringsgrus
• Jordfuktig betong
• Fugesand
• Lavvoltkabler, transformator og spotter beregnet for utebruk

Spesialverktøy
• Steinkutter
• 200 kg platevibrator
• Gravemaskin og beltedumper

Tidsforbruk

4-5 dager, avhengig av om du har gjort tilsvarende før.

Pris

Beregn inntil 20.000 kroner for 20 m hagegang med lys, inklusiv leie av maskiner.

Vanskelighetsgrad

Det er bare middels vanskelig å legge en skikkelig hagegang. Men det er tungt arbeid, selv om du leier deg maskiner til hjelp.

Tegning

##

Underlaget skal være i orden

En hagegang som den vi viser her, skal legges nøyaktig som en terrasse. Det vil si at du skal fjerne all jord, slik at du kommer ned til råjorden, før du begynner å legge på grus. Legg de forskjellige lagene som vist på tegningen. Husk å kjøre over med platevibratoren for hvert lag du legger, bortsett fra på det siste avrettingslaget.

Det går med mye grus og sand. Få det levert i en container, slik at det ikke havner ute på bakken. Sørg også for en container til den jorden du fjerner, hvis den ikke skal brukes.

Underlaget skal være i orden

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Legge belegningsstein