Byggeveiledning
Lett
Vanskelig

En oppkjørt og ødelagt innkjørsel av gress er ikke pent. Men slik ender det om du ikke lager armering i gresset, slik at bilen kan kjøre på et fast underlag.

Heldigvis hadde en skotte ved navn McAdam det samme problemet (eller i hvert fall et tilsvarende), og han løste problemet ved hjelp av naturstein, hvor mellomrommene ble fylt opp med sand. Derfor heter løsningen i dag makadam på folkemunne. Det er den løsningen vi viser deg her: ett lag pukk, som er tettet igjen med sandblandet jord som gresset kan gro i.

Løsningen er vesentlig billigere enn steinbelegning, og den er også enklere å legg ; i stedet for å legge to-tre lag sand med belegningsstein ovenpå, så gjøres alt med ett lag.