Grønn og billig innkjøring med grus

Har du bruk for en billig, grønn og stabil innkjøring til for eksempel hytta? Se da her hvordan du lager den av et tykt lag grov grus, som fylles opp med jord du kan så gress i.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dage
Pris
2.800 kroner

Intro

En oppkjørt og ødelagt innkjørsel av gress er ikke pent. Men slik ender det om du ikke lager armering i gresset, slik at bilen kan kjøre på et fast underlag.

Heldigvis hadde en skotte ved navn McAdam det samme problemet (eller i hvert fall et tilsvarende), og han løste problemet ved hjelp av naturstein, hvor mellomrommene ble fylt opp med sand. Derfor heter løsningen i dag makadam på folkemunne. Det er den løsningen vi viser deg her: ett lag pukk, som er tettet igjen med sandblandet jord som gresset kan gro i.

Løsningen er vesentlig billigere enn steinbelegning, og den er også enklere å legg ; i stedet for å legge to-tre lag sand med belegningsstein ovenpå, så gjøres alt med ett lag.

Laget med pukk skal være cirka 15 centimeter tykt for å kunne bære en bil, og de små steinene skal være pukkstein i størrelsen 36 til 63 millimeter, slik at du kan helle jord mellom dem. Du skal legge pukken cirka 15 mm over det nivået du ønsker å ende opp på, fordi det synker noe sammen etter en runde med platevibratoren.

Jorden mellom pukklagene skal avsluttes en centimeter under pukkens overflate, slik at du unngår at gresset slites i stykker.

Veiledning

01
Grav bort jorden 3 Trinn

Forutsetningen for et vellykket resultat er at bunnen under laget med pukk er bærekraftig. Som ved all annen beleg-ning krever dette at du fjerner jordlaget før du starter på belegningen.

Tykkelsen på jorda varierer enormt fra sted til sted. Har du mye jord av fin kvalitet, kan du bruke noe av dette til å fylle opp mellom pukken. Hvis du må grave dypere enn 15 centimeter, kan du legge sand i bunnen. Hvis du har kun få centimeter med jord, må du grave ned i råjorda for å få plass til laget med pukk. Når jorda er fjernet, skal råjorda vibreres med en platevibrator, slik at denne blir plan og ikke gir etter når den belastes.

1

Grav av jordlaget. Beregn cirka 15 centimeter, men sørg for at all jord er tatt bort. Er jordlaget tykt, kan du legge sand eller bunnsikringsgrus under pukklaget for å spare litt på pukken.

2

Rett av det siste med en spade. Bunnen på utgravingen skal være så plan som du klarer å få til med spaden.

3

Vibrer jorden med en vibrator. Kjør over et par ganger, i begge retninger av utgravingen.

02
Legg ut pukken 7 Trinn

Pukksteinene bør være mellom 36 og 63 millimeter store. Den blir ofte solgt under betegnelsen singel. Det kan være en fordel å sjekke priser på nettet, i og med at prisforskjellene kan være store.

Start med å fordele pukken med maskinen, eksempelvis i flere hauger rundt i utgravningen. Deretter kan du jevne ut pukken med en spade, slik at den blir jevnt fordelt. Hvis du klarer, kan det være en fordel om du lager litt fall i belegningen ved å la pukklaget være en smule høyere på den ene siden. Et fall på et par centimeter per meter er optimalt for å lede vekk regnvannet, uten at det kommer til å se skjevt ut.

1

Pukken legges ut i utgravingen. Steinene skal være cirka 36-63 millimeter store. Til denne utgravingen på 18 kvadratmeter brukte vi om lag 3,5 kubikkmeter. Det tok 20-30 minutter med maskinen.

2

Avrett pukklaget med en spade. Et fall på cirka 2 centimeter per meter er en fordel, slik at vannet kan renne bort. Legg laget litt høyere enn ønsket høyde; vibreringen vil få det til å synke sammen.

3

Vibrer pukken med en platevibrator. Kjør et par ganger på hver del, slik at all pukken blir kjørt over. Regn med at den synker cirka 10 prosent.

4

Legg ut plantejord over pukken. Dette kan med fordel gjøres med maskin. Er jorda veldig fuktig, kan du blande i sand, slik at den lettere renner ned mellom pukksteinene.

5

Fordel plantejorda i et tynt lag med en rive for å lette utfyllingen. Heller flere tynne lag, som renner ned i flere omganger, enn ett tykt lag.

6

Spyl plantejorda ned mellom pukken. Jo mer sand det er i jorda, dess lettere renner den ned.

Bland maksimalt 50 prosent sand i plantejorda. Ellers vokser ikke gresset optimalt.

7

Strø ut den anbefalte gressblandingen (se til høyre ovenfor).

TIPS: Strø ut gressfrøene to ganger: først på tvers, deretter på langs.

Materialer

• Pukk eller singel (36-63 mm)
• Plantejord
• Sand
• Gressfrø

Spesialverktøy
• Leddstyrt minidumper
• Platevibrator

Tidsforbruk

Et par dager, hvis du leier en egnet maskin. Noe mer hvis du vil nøye deg med en spade.

Pris

Pukk/singel: Cirka 200 kroner/m³ Jord: Cirka 100 kroner/m³ Maskinleie: Cirka 2500 kroner

Vanskelighetsgrad

Dette er tungt arbeid, men på ingen måte vanskelig.

Tips & Triks

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

Akkurat nå leser andre ...

Mer fra kategorien Innkjørsel