Grønn innkjøring som drenerer vekk vann

Vil du gjerne ha en solid innkjøring, og samtidig enkelt bli kvitt stadig stigende regnmengder? Bruk da armeringsmatter i stedet for stein. De er både sterke og enkle å legge.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
1 dag
Pris
200 kr/m²
Med gressarmering i betong eller plast, kan du gjøre en gressplen så sterk at du kan parkere bilen din på den uten at den tar skade. Du kan også bruke gressarmering de stedene hvor det er veldig slitt, for eksempel på hagestier, foran uteboden eller ved huskestativet.

Med gressarmering i betong eller plast, kan du gjøre en gressplen så sterk at du kan parkere bilen din på den uten at den tar skade. Du kan også bruke gressarmering de stedene hvor det er veldig slitt, for eksempel på hagestier, foran uteboden eller ved huskestativet.

Intro

Smarte, sterke matter av plast

Du kan kjøpe gressarmeringsstein av betong, som gir en “grønn” belegning. Men legger du armeringsmatter av plast, vil den grønne belegningen som bonus la minst 70 prosent av regnvannet passere ned i bakken.

Mattene legges på et bærende underlag og fylles med sandjord (30 % sand og 70 % jord). Underlaget skal rettes opp, men det trenger ikke å være like nøyaktig som til en steinbelegning.

LES OGSÅ: Slik får du en sterk plen med gressarmering!

I denne gjør det selv-veiledningen viser vi hvordan du legger armeringsmatter i innkjøringen.

Du kan blant annet se hvordan du:

 • bygger opp bærelaget
 • styrker kanten med støpte steiner
 • komprimerer underlaget
 • retter opp det øverste laget nøyaktig
 • klikker sammen armeringsmattene sammen

Veiledning

01
Bygg opp et solid bærelag 5 Trinn

Her skal vi legge ut gressarmerings­ matter på et stort område, så det er opplagt å bruke en minigraver til grave­ arbeidet. Den skåner kroppen og setter opp tempoet voldsomt.

Når gravearbeidet er ferdig, markeres området med plugger og stramt ut­ spente murersnorer. Dermed får du en rett kant å grave etter når du skal lage en renne til de kantsteinene som skal holde belegningen på plass.

1

Mål opp, og slå ned markeringer i alle hjørner. Spenn ut murersnor mellom markeringene, slik at du avgrenser området nøyaktig.

2

Grav ned cirka 40 cm på hele det avgrensede området, slik at det blir plass til både bærelag (cirka 30 cm), avrettingslag (4-5 cm) og armeringsmatter (cirka 4 cm).

3

Stikk kanten ren med en spade, etter at minigraveren har gjort den tunge jobben. Sørg for å grave 10-15 cm utenfor det oppmerkede området. Da lager du plass til betongen som skal sikre kantsteinene.

4

Sjekk at det er gravd ned minst 40 cm på hele området. Rens deretter hele flaten for røtter, ugress og annet, og glatt overflaten med en spade.

5

Underlaget komprimeres med en plate-vibrator, så den blir plan og fast - og solid når den senere belastes av vekten fra tunge biler. Bruk en stor platevibrator, og kjør over hele området minst én gang.

02
Styrk kantene med kantstein 4 Trinn

Uansett om en belegning er av stein eller armeringsmatter i plast, lønner det seg å sikre kantene. Da unngår du at belegningen sklir ut i sidene.

Det gjør du ved å støpe fast kantstein eller blokker i kantene til belegningen.

Spenn ut en snor som markerer den ferdige høyden på kantsteinene. Da har du hele tiden noe å styre etter.

1

Fyll opp med grus (0-32 mm) langs kanten, slik at kantsteinene kommer i nivå med overflaten. Husk også at det skal være plass til et cirka 5 cm tykt betonglag.

2

Kjør langs kanten med platevibratoren, slik at du får en helt fast og plan bunn til kantsteinene.

3

Legg et betonglag langs kanten. Det skal være så fast at steinene ikke synker, og slik at du kan forme kanter på for- og baksiden. Bruk murersnoren til å kontrollere høyden.

4

Kantsteinene plasseres og justeres, slik at de ligger i vater i lengderetningen og i nivå med bakken. Bruk en gummihammer til å justere dem. Da skader du ikke kantene.

03
Komprimer underlaget 2 Trinn

Når kantsikringen er herdet, kan du fortsette med det 30 cm tykke bærelaget. Bærelaget er knust stein, med plane flater og skarpe kanter. Det betyr at grusen pakker seg godt sammen når den komprimeres. Grusen legges ut i et lag på 10 cm, før den komprimeres. Gjenta dette til du er 10 cm under ferdig høyde.

1

Bærelaget komprimeres med platevibra-toren. Du er nødt til å gjøre det flere ganger, fordi vibratoren ikke kan komprimere hele det 30 cm tykke laget på én gang.

2

Sørg for å måle underveis, slik at du ikke fyller på for mye grus. Bærelaget skal stoppe 10 cm under ferdig nivå.

04
Rett opp det øverste laget 4 Trinn

Før avrettingslaget fylles på, kan du med fordel legge ut lengder av vanngjennomtrengelig fiberduk. Fiberduken sørger for at det øverste “fine” laget ikke blander seg med det grove bærelaget under.

Avrettingslaget skal være 4-5 cm tykt, og fordeles og planeres så jevnt som mulig før det komprimeres med platevibratoren.

1

Rull ut lengder av fiberduk over hele flaten, slik at de ligger med en overlapp på cirka 10 cm. Hold fiberduken midlertidig fast med steiner, så den ikke blåser vekk.

2

Fiberduken festes med spesielle festekroker. Du kan også bruke annen innfesting, som bankes ned med jevne mellomrom.

3

Nå er det tid for avrettingslaget. Det skal være 4-5 cm tykt av 0-8 mm subbus. Når det er fordelt og planert, komprimeres det med platevibratoren.

4

Rett opp avrettingslaget, slik at det er plass til matter som skal ligge med fall vekk fra huset. Her brukes en spesiell avrettingsskinne. En vinkel og en kloss som spennes på en rettholt eller et langt bord er en fin erstatning.

05
Klikk mattene enkelt sammen 4 Trinn

Nå er det endelig tid for det morsomme arbeidet med å sette sammen armeringsmattene. Uansett hvillken type matter du velger, er sammensettingen grunnleggende lik. Mattene klikkes lett sammen ved hjelp av små låsetapper, som tråkkes eller slås sammen.

Selve leggerekkefølgen varierer fra produsent til produsent, så se grundig på veiledningen, slik at du unngår å lage et hjørne som du ikke kan klikke en ny matte ned i på grunn av låsesystemet.

1

Mattene låses fast til hverandre. Den typen vi bruker her, trykkes ned fra oversiden og slås fast til den foregående matten med en gummihammer.

2

Spenn ut snorer, slik at du hele tiden har kontroll på retningen, og slik at mattene kommer til å ligge i helt rette linjer.

3

Mattene skal ha en helt rett kant langs kantsteinene. Du skjærer dem enkelt og nøyaktig til med en bordsirkelsag. Husk å skjære på riktig side, slik at låsesystemet fortsatt kan brukes.

4

Kjør en runde over mattene med platevibratoren, etter at hele området er fylt opp.

06
Gress på de store flatene 4 Trinn

Sandjorden skal ligge litt under overflaten på mattene, slik at gresset kan vokse seg sterkt og grønt til tross for trafikken.

1

Fyll en blanding av 70 % jord og 30 % sand i mattene over hele området.

2

Legg en skinne langs området det skal være grus, slik at du får en skarp grense.

3

Fordel sandjorden så den ligger cirka 5 mm under overkanten av mattene.

4

Bland gressfrø med litt jord eller sand – da er det lettere å strø dem jevnt ut.

Materialer

 • Armeringsmatter
 • Grus: 0-32 mm til bærelag og 0-8 mm til avrettingslag
 • Fiberduk (vekt: 100 g/m²)og festekroker eller spyd
 • Jord og sand
 • Gressfrø av en type som tåler hard slitasje
 • Kantstein (her har vi brukt 10 x 60 x 17,5 cm)
 • Tørrbetong

Spesialverktøy

 • Platevibrator
 • Eventuell minigraver

Tidsforbruk

En dags tid for 4-5 m², hvis du gjør gravingen for hånd.

Pris

Matter fås fra cirka 200 kr/m². Grus, frø og annet kommer i tillegg.

Vanskelighetsgrad

Gravingen er tung, men ikke vanskelig. Mattene er lette å legge.

Tegning

Sterk støp

Til innkjørsler, der belastningen er stor, er det nødvendig med en støpt kantsikring hele veien rundt beleg-ningen. En trekantstøp av betong på begge sider av kantsteinene eller kantblokkene sørger for at belegnin-gen ikke begynner å skli.

Tips & Triks

Ett formål - flere typer matter

Armeringsmatter i plast finnes i mange forskjellige utgaver. Men felles for dem alle, er at små matter klikkes sammen til én stor flate. Enkelte produsenter leverer matter i flere tykkelser, og her er regelen at jo tykkere matten er, desto større trykk fra trafikk kan den tåle. Til en vanlig innkjørsel er likevel 37-40 mm tykt nok.

Enkelte varianter kan også legges på et skrånende underlag, hvis de settes fast til underlaget med tilhørende spyd.

Ecoblock fås i tre høyder, 30, 40 og 50 mm.

Mattene fra Jem & Fix er 37 mm høye.

Armeringsmattene fra Plastmo er 38 mm tykke, og det går med 4,42 matter per kvm.

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

  Akkurat nå leser andre ...

  Mer fra kategorien Innkjørsel