Hvordan sikre stein i en innkjørsel?

For å unngå at jorden blander seg med bunnsikringslaget, kan du legge ut en fiberduk her.

For å unngå at jorden blander seg med bunnsikringslaget, kan du legge ut en fiberduk her.

Spørsmål:

Jeg skal legge nye belegningsstein i en innkjørsel. Hvordan unngår jeg at steinene begynner å vippe og ender med å ligne et månelandskap?

Svar:

Det er viktig å starte fra bunnen. All jord skal graves av ned til et fast underlag eller i hvert fall cirka 40 centimeter under ønsket nivå.

På den faste bunnen legges så et lag bunnsikringsgrus, som komprimeres med en platevibrator i flere omganger, til laget er cirka 15 cm tykt.

Oppå bunnsikringen legges et bærelag, som også komprimeres til det er omkring 12 cm. Til slutt legges et 3 cm settelag, som glattes til det er plant og har riktig fall, slik at regnet kan renne av. Fallet skal være på 1-2 cm per meter og skal alltid vende vekk fra huset.

Fiberduk

Noen kan finne på å råde deg til å legge ut en fiberduk rett under steinbelegningen av hensyn til ugress. Det er en dårlig idé, for da kan ikke settelaget trenge opp i fugene fra undersiden og stabilisere belegningen – og ugress kom-mer det uansett. Til gjengjeld kan du stabilisere belegningen ved å legge fiberduken mellom jordlaget og bunnsikringen.

    Akkurat nå leser andre ...

    Mer fra kategorien Innkjørsel