Fiberduk

Uansett om du vil skille sand og stein, holde ugresset unna eller stanse fuglene i å herje med jordbærplantene dine, er fiberduk en god og holdbar løsning. Men du skal velge riktig type – det hjelper vi deg med.

Det er sjelden at et materiale kan oppfylle så mange ønsker på én gang: lett, tynt og vanngjennomtrengelig, men likevel seigt.

Fiberduk av polyesterfibre kan skille grusen under belegningen fra jordlaget nede i bakken, eller hindre jord og sand i å blokkere dreneringsrørene. Likevel kan vannet renne rett gjennom, og duken kan rulles, brettes og skjæres til, akkurat slik det passer best for deg.

Fiberduk lages i forskjellige tykkelser og i flere farger. Det gjør den enda mer allsidig. De tykkeste versjoner kan tåle til dels veldig stor slitasje, og kan skille selv skarpe steiner fra underliggende jordlag uten å gå i stykker – også selv om du går eller kjører med tunge biler på steinlaget på oversiden av duken.

De tynneste utgavene kan erstatte plast som overdekke på planter som skal skjermes mot lett nattefrost, eller jordbærene, som skal ha vann, men likevel være i fred for fuglene.

Midt mellom disse, finner du kvaliteter som kan begrense vekst av ugress i bedene, eller rydde et område for ugress ved å begrense tilgang til sollys, selv om regnvannet siver gjennom, ned i bakken. Det er altså viktig at du velger riktig tykkelse på fiberduken, slik at den passer til oppgaven du vil løse.

Skille mellom jordlag

Når forskjellige typer grus og jord skal holdes adskilt, eller drensrør holdes fri for grus, skal fiberduken være sterk og elastisk.

Duken skal utelukkende fungere som en sil, som slipper gjennom vann, men holder sand, grus og småstein adskilt og på plass i de lagene de hører hjemme. Duken er normalt gravd et stykke ned i bakken, og er ikke enkel å skifte. Derfor skal den kunne tåle presset og slitasjen fra stein og grus, både under etableringen, og når små partikler over tid sliter på duken Det vil i de fleste tilfeller bety fiberduk som veier over 100 gram per kvm.

Her skal du bruke de kraftige utgavene:

Drenering: Fiberduken pakkes rundt drenslaget, og sikrer at den omkringliggende jorden, sanden og andre små partikler ikke vaskes inn i det drenerende laget av stein og drensrør, slik at det tettes igjen.

Belegning: Fiberduk skal aldri brukes rett under en belegning, men den kan brukes i lagene under den utjevnende og stabiliserende grusen, slik at grusen ikke blander seg med jorden nederst under belegningen.

Stopp ugresset

Du kan både utrydde og bremse nytt ugress, og holde kontroll på grus og bark i bed og innkjørsler med fiberduk. Fiberduken skal være lystett og UV-bestandig.

Til dette formålet skal du bruke en kraftig duk på minst 50-100 gram per kvadratmeter, og gjerne mer. Fiberduken skal slippe gjennom vann, gjødsel og andre næringsstoffer, men ikke åpne for lys. Dette er årsaken til at “ugressdukene” ofte er i mørke farger. Normalt ligger duken oppå eller tett på overflaten. Derfor skal duken være UV-behandlet, slik at den ikke blir nedbrutt og morken av sol og lys.

Utrydd ugress: Gjenstridig løvetann, brennesle og annet ugress fjernes, og bakken dekkes av fiberduk. Sett vekk spaden, og sørg for å holde duken tett mot bakken med f.eks. stein eller treplugger. Da vil ugresset gi opp.

Forebygg ugress: Når du skal lage et nytt bed, kan du forebygge ugress ved å legge ut fiberduk på bakken og lage små hull til plantene som skal pryde bedet. Du kan velge å skjule duken med bark eller grus.

Vekstfremmer

Fiberduk i en helt lett utgave, er perfekt til urtehagen og andre vekstfremmende tiltak.

En lett og lysgjennomsiktig utgave på 10-50 gram per kvm., er smartere enn plast når de tidlige gulrøttene, de små sommerblomstene eller bærene i kjøkkenhagen skal beskyttes. Fiberduken (også kalt vekst-duk) slipper nemlig gjennom både lys, luft og vann, men beskytter mot fugler, vind og vær, og holder samtidig litt på varmen.

Akkurat nå leser andre ...