Det er sjelden at et materiale kan oppfylle så mange ønsker på én gang: lett, tynt og vanngjennomtrengelig, men likevel seigt.

Fiberduk av polyesterfibre kan skille grusen under belegningen fra jordlaget nede i bakken, eller hindre jord og sand i å blokkere dreneringsrørene. Likevel kan vannet renne rett gjennom, og duken kan rulles, brettes og skjæres til, akkurat slik det passer best for deg.

Fiberduk lages i forskjellige tykkelser og i flere farger. Det gjør den enda mer allsidig. De tykkeste versjoner kan tåle til dels veldig stor slitasje, og kan skille selv skarpe steiner fra underliggende jordlag uten å gå i stykker – også selv om du går eller kjører med tunge biler på steinlaget på oversiden av duken.

De tynneste utgavene kan erstatte plast som overdekke på planter som skal skjermes mot lett nattefrost, eller jordbærene, som skal ha vann, men likevel være i fred for fuglene.

Midt mellom disse, finner du kvaliteter som kan begrense vekst av ugress i bedene, eller rydde et område for ugress ved å begrense tilgang til sollys, selv om regnvannet siver gjennom, ned i bakken. Det er altså viktig at du velger riktig tykkelse på fiberduken, slik at den passer til oppgaven du vil løse.