4 smarte plater til våtrom

Byggeplater er enkle og raske å jobbe med, og de er en gave til gjør det selv-ere. Selv om armerte plater av ekstrudert polystyren er det vanligste å bruke i våtrom, finnes det alternativer. Vi har samlet fire gode alternativ til når du skal pusse opp badet.

Når du jobber med våtrom, skal du bygge opp vegger og gulv slik at det ikke er fare for at den underliggende konstruksjonen skal kunne skades av eventuelt inntrengende vann.

Det betyr at det stilles krav til både oppbyggingen og til hvilke materialer som brukes. Vil du være sikker på at produktene du bruker egner seg for bruk i våtrom, kan du se om du finner produktene på www.sintefcertification.no.

Finner du ikke produktet der, betyr det likevel ikke at du ikke kan bruke det. For eksempel er det bare én av platetypene vi viser her som finnes i listen over sertifiserte vanntette plater til våtrom.

Men bruker du de andre platene sammen med godkjente tetningsprodukter i en riktig oppbygging, vil du likevel fint kunne lage et både bra og godkjent våtrom.

LES OGSÅ: Polystyren – som isolasjon og byggeplater

Veiledningene skal overholdes

Uansett hvilke plater du velger å bruke, er det viktig at du følger produsentens tekniske veiledning.

Hvis det for eksempel står i veiledningen at platen skal være minst 20 mm tykk, understøttes for minst hver 60 cm og at det maksimalt skal være 25 cm mellom hver skrue, skal alle kravene overholdes.

Alle platene skal i tillegg våtromssikres tilstrekkelig i våtsonene på badet.

I denne gjør det selv-veiledningen gjennomgår vi 4 byggeplater som kan brukes når du skal pusse opp badet. Du kan for eksempel lese om pris, anvendelse, fordeler og ulemper ved:

  • plater av ekstrudert polystyren
  • plater av våtromsgips
  • plater av fibergips
  • plater av steinprodukter

God fornøyelse!

Våtromsgips

Akkurat som vanlige gipsplater, er våt­ romsgips bygget opp med en kjerne av gips mellem to lag papp. Våtromsgips er dog også glassfiberarmert og impreg­ nert med silikon, som gjør det i stand til å motstå fukt og bære vekten av fliser. Våtromsgips monteres i to lag med forskjøvede sammenføyninger og mak­ simalt 45 cm mellom stenderne. Langs kantene skal det maksimalt være 20 cm mellom skruene, mens avstanden andre steder kan være opptil 30 cm.

Bruk: Vegg og tak
Tykkelse: 12,5-13 mm
Dimensjoner: Typisk 90 x 240 cm
Vekt: Cirka 12 kg/m²
Fordeler: Enkel å jobbe med, formstabil
Ulemper: Kjerne av gips, som kan skades av fukt. Tyngre enn vanlige gipsplater. Må bestilles spesielt.

ENKLE Å JOBBE MED

Jobben med våtromsgips er ikke så forskjellig fra arbeid med vanlige gipsplater. Du kan for eksempel bruke et vanlig koppbor til å bore hull, og platene tilpasses enklest ved å skjære i pappen med en hobbykniv og deretter knekke platen over en kant.

SPESIALSKRUER

Selv om det ikke stilles krav om spesialskruer, anbefaler flere produsenter å bruke skruer til fibergipsplater. fibergips Med vanlige gipsskruer kan platene ha en tendens til å knekke når du skrur langs kanten.

Fibergips

Fibergips minner mye om vanlige gipspla ­ ter. Men i stedet for papp, er det en fiberarme ­ ring som holder platene sammen. Avstanden mellom stenderne kan være opptil 45 cm, og skrueavstanden opptil 25 cm. Plater på 12,5 og 13 mm monteres i to lag med forskjøvede skjøter. Fordi fibergips er sterkere enn for eksempel våtromsgips, har du også muligheten til å nøye deg med ett lag. I så fall skal platene ha en tykkelse på 15 mm, og avstanden mellom stenderne skal reduseres til 30 cm. Fibergips finnes i samme dimensjoner som vanlig gips. Men fordi vekten er høyere, kan det være en fordel å velge mindre plater, som er enklere å løfte og manøvrere på plass.

Bruk: Vegg, tak og gulv
Tykkelse: 12,5, 13 eller 15 mm
Dimensjoner: Typisk 90 x 120 cm eller 90 x 240 cm
Vekt: Cirka 15 kg/m2 (12,5 mm)
Fordeler: Enkel å skjære til, formstabil, brannhemmende
Ulemper: Tung. Gipsen kan skades av fukt

FREM MED SAGEN

Platene kan ikke knekkes, men kan i stedet sages med dykk­, stikk­ eller sir­ kelsag. Det støver mye, så det er en fordel å sage platene utendørs eller montere en støvsuger på sagen.

LIM PLATENE SAMMEN

Har fibergipsplatene sparkelkanter som andre gipsplater, sammenføyes og sparkles de på samme måte med armeringsstrimler i sparkelmassen. Har de i stedet rette kanter uten fals, limes platene med et spesielt lim som holder platene sammen. Limte sammenføyninger sparkles uten bruk av armeringsstrimler i sparkelmassen.

Steinbaserte plater

Platene kan være basert på sement, silisiumoksid, kalk eller lignende, og er normalt armert med cirka 5 % fiber. Til forskjell fra tre- og gipsplater, er plater som er basert på stein -materialer ikke organiske og kan tåle fukt uten å bli skadet. De er derfor godt egnet til bruk i våtrom. Det finnes forskjellige typer plater i dette segmentet, med forskjellige krav til montering og oppbygging. Les derfor veiledningen til produktet du velger nøye, før du begynner å bygge med platene.

Bruk: Primært til vegger
Tykkelse: 6-13 mm
Dimensjoner: Typisk 90 x 120 cm eller 90 x 240 cm
Vekt: Cirka 15 kg/m² i 12 mm
Fordeler: Uorganisk materiale, skrufaste, brannisolerende
Ulemper: Høy pris, harde, tunge

KNEKK PLATEN

Umiddelbart virker de steinbaserte platene harde og vanskelige å jobbe med. Men på enkelte kan du faktisk skjære gjennom armeringen med en hobbykniv og knekke den på samme måte som du gjør med en gipsplate. Platene kan også sages med en sirkelsag med diamantblad, mens kortere, buede snitt kan klares med en stikksag.

TO FORSKJELLIGE LAG

Her bygges en vegg opp i to lag, der det innerste er våt­ romsgips og det ytterste er steinbaserte plater.

Våtromsplate

Våtromsplater av ekstrudert polystyren (XPS), med en armering på utsiden, er de mest brukte platene til bygging av våtrom i Norge. Platene finnes i mange forskjellige typer og tykkelser, og kan brukes til å kle både vegger og gulv, samt til å bygge inventar av.

Våtromsplatene finnes under mange forskjellige navn som Litex, Wedi og Tetti, for å nevne noen. De kan ha forskjellige spesifikasjoner, så sjekk anvisningene for platene du har kjøpt før begynner å bygge med dem.

Er stenderavstanden 60 cm, skal våtromsplatene minst ha en tykkelse på 20 mm. Eventuelt kan du bruke tynnere plater med en stenderavstand på 30 cm, eller i en konstruksjon med bygningsplater eller rupanel på undersiden. Platene skal skrus fast med store skiver under skruehodene.

Bruk: Primært til vegger og gulv - platen kan dog også brukes til å bygge inventar
Tykkelse: 4-125 mm
Dimensjoner: Typisk 60 x 250 cm eller 90 x 240 cm
Vekt: >1 kg/m²
Fordeler: Allsidige, lav vekt, enkle å skjære til, isolerende
Ulemper: Må dekkes med fliser eller pusses

HUSK SKIVENE

Platene av polystyren kan ikke holdes på plass av kun en vanlig skrue. Derfor skal alle skruer utsty­ res med en spesiell skive, som gir et godt hold i platen.

Skiven sikrer at skruehodet ikke forsvinner inn i platen.

ENKLE Å SKJÆRE TIL

Platene er enkle å skjære til, og det klares uten problemer med en utslitt håndsag. Ikke bruk en ny sag til jobben, for armeringen på yttersiden av platene sliter voldsomt på sagen.

GULVPLATER MED FALL

Våtromsplater kan for eksempel brukes på gulvet under flisene. De finnes også i utgaver med innebygget fall.

Du kan lage ditt eget inventar

Våtromsplatene er enkle å bygge med, og de tykkeste platene på opptil 10 cm er godt egnet til frittstående vegger og baderomsmøbler.

Møbler og frittstående vegger bygges av våtromsplater som limes sammen med spe-siallim. Mens limet tørker, holdes de enkelte delene sammen med lange skruer.

Platenes overflate pusses. De kan også kles med fliser rett på platene.

Vegger og inventar males eller kles med fliser før det er klart til bruk.

Akkurat nå leser andre ...