Derfor er dykksagen bedre enn sirkelsagen

Vi har latt dykksagen og sirkelsagen duellere i 9 forskjellige sageoppgaver. Dykksagen vant 6 av dem. Her kan du lese mye mer om hvor dykksagen er bedre enn sirkelsagen.

Dykksag vs. håndsirkelsag – se hvilken maskin som er best.

Håndsirkelsagen (til venstre) og dykksagen (til høyre) har duellert.

Håndsirkelsagen er fin når det skal sages rette snitt, og når du skal kappe enden av en planke. Men når det handler om presisjon, hurtighet og smidighet, så vinner dykksagen hver gang.

Vi har latt de to sagene duellere innen de oppgavene vi oftest møter på.

I denne gjør det selv-veiledningen får du svaret på hvordan de to sagene klarer følgende 9 oppgaver:

 • Splitte lister/bord på langs
 • 45-graders gjæringssnitt
 • Sage på frihånd
 • Dykke ned midt i et emne
 • Måle ut til saglinjen
 • Sage tett mot en vegg
 • Kappe enden av et bord eller en lekt
 • Forrissing i for eksempel laminat
 • Sage en millimeter av et emne

Splitte lister/bord på langs

SIRKELSAG
Parallellanlegget sikrer at sagbladet kan sage i samme avstand fra kanten på emnet hele tiden. Når bordet blir veldig smalt, er det dog vanskelig å balansere sagen oppå det.

Sirkelsagen er enkel å bruke, inntil emnene blir for smale.

DYKKSAG
Føringsskinnens bredde hindrer at den kan understøttes på et smalt emne. Den må understøttes av et annet emne i samme tykkelse som emnet det skal sages i.

Dykksagen er ikke opplagt til denne oppgaven. Her er skinnen faktisk en ulempe.

45 graders gjæringssnitt

SIRKELSAG
Sagen møter to problemer: Den forholdsvis lille fotplaten har en tendens til å “velte” ytterligere og gi et unøyaktig vinklet snitt. Sagskjermen støter også mot anlegget.

Det er vanskelig å lage et pent snitt, og presisjonen er en utfordring.

DYKKSAG
Sagen kan låses til føringsskinnen i den vinklede posisjonen. Skinnens størrelse og vekt sikrer stabilitet. Sagen glir lett i skinnen, og snittet blir helt nøyaktig.

Her er dykksagen suveren. Det er enkelt, og resultatet blir helt nøyaktig.

Sage på frihånd

SIRKELSAG
De fleste sirkelsager er utstyrt med tydelige siktean-ordninger, slik at du kan følge en strek både når du sager loddrett og når du sager med 45 graders helling på sagen.

Med et godt “siktekorn”, er sirkelsagen opplagt til å sage på frihånd.

DYKKSAG
Sikteanordningen er sjelden noe det er gjort mye ut av. Sagen er jo laget for å kjøre på en skinne. Dykkfunksjonen gjør det ikke enklere, så sagen er vanskelig å styre på frihånd.

En dykksag fungerer absolutt best på en skinne. Ikke på frihånd.

Dykke ned midt i et emne

SIRKELSAG
Det kan la seg gjøre, men det krever litt øvelse å dyk-men dyk ke ned det roterende bladet midt i et platestykke. Sikkerhetsskjermen skal løftes, slik at du fører sagen med én hånd.

Usikkert, unøyaktig og farlig. Du risikerer at sagen slår tilbake og treffer deg.

DYKKSAG
Dette er en av dykk-Dette er en av dykk- Dette sagens spisskompetanser! Legg føringsskinnen langs oppstre-kingen hvor som helst på et platestykke. Juster sagdybden så den akkurat går gjennom platen.

Det er en grunn til at den heter dykksag. Og nettopp her er sagen smart.

Måle opp til saglinjen

SIRKELSAG
Sirkelsagen må føres langs et anlegg, for eksempel en list, for å sage etter en strek. Du må kjenne avstanden fra kanten på sålen til sagbladet, og anlegget skal sitte godt fast.

Det er omstendelig å måle opp, streke opp og spenne fast for hvert snitt.

DYKKSAG
Gummikanten på føringsskinnen legges nøyaktig mot streken - dermed stemmer det. Ingen oppmåling. Det er sjelden nødvendig å spenne fast skinnen med tvinger.

Her sparer du virkelig tid med dykksagen. Skinnen viser deg vei.

Sage tett mot en vegg

SIRKELSAG
Det er typisk 3-5 cm fra kanten på sålen til sagbladet. Det er denne avstanden som bestemmer hvor tett på en vegg eller en annen kant sirkelsagen kan klare å sage.

Du kommer ikke særlig tett på en vegg med sirkelsagen. Det hindrer sålen.

DYKKSAG
Den unike oppbyggingen uten en utstikkende fotplate, sikrer at sagen kan sage ganske tett mot en vegg eller annen kant. På de beste modellene er avstanden kun 12 mm.

Avhengig av modell, kommer dykksagen ganske tett på veggen.

Kappe enden av et bord eller en lekt

SIRKELSAG
Med bladet justert og fastlåst i en sagdybde tilsvarende tykkelsen på emnet, er det enkelt å kappe ender av lekter og bord. Sirkelsagen kan føres på frihånd.

Strek opp, og følg streken med “siktekornet”. Da går det som en lek.

DYKKSAG
Du kan føre dykksagen på frihånd. Men det er litt kronglete å dykke sagen ned i et smalt emne, uten at sagen tilter. Føringsskinnen må understøttes, og da blir det vanskelig.

Det krever en større oppstilling, fordi skinnen må understøttes. Vanskelig.

Rissing av overflaten

SIRKELSAG
Med et overflatesnitt før gjennomsaging, kan du unngå at laminatet fliser seg opp. Men 2 mm sagdybde er umulig å stille inn. Lister kan understøtte, men det er vanskelig.

Virkelig omstendelig og usikkert. Sager du for dypt, slår du splinter av laminatet.

DYKKSAG
De fleste dykksager har en autoinnstilling til rissing. Ofte er det en knapp som skal presses inn, som gjør at en pale stopper neddykkingen av sagbladet i 2-3 mm sagdybde.

Det er enkelt å risse med en dykksag på denne måten.

Sage en millimeter av et emne

SIRKELSAG
Oppgaven kan på ingen måte løses uten at sagen styres. Du må etablere et anlegg som du fører sagen langs. Du må også skifte til et fintannet sagblad for å unngå oppflising.

Sagen er tydeligvis ikke egnet til å sage så tynne skiver av et emne.

DYKKSAG
Når føringsskinnens gummikant legges en millimeter fra platekanten, vil det fintannede sagbladet helt presist kunne fjerne materiale i samme tykkelse og finhet som et høvelspon.

Dykksagen kan sage helt tynne skiver. Raskt og enkelt.

3 sirkelsager og 3 dykksager vi kan anbefale

Sirkelsager

 • Metabo KS 55 FS, 1500 kroner
 • Bosch PKS 55 A, 1100 kroner
 • Makita HS7601, 1800 kroner

Dykksager

 • Festool TS 55 REBQ, 9000 kroner
 • Scheppach PL55, 2000 kroner
 • Dewalt DWS520K, 5000 kroner

  Akkurat nå leser andre ...