Sett klare grenser for gresset

Med to typer betongblokker, lagt i en renne foret med fiberduk, skaper du en lav og diskret, men meget effektiv grense mellom plenen og bedene.

Vanskelighetsgrad
Tidsforbruk
2 dager
Pris
900 kroner

Intro

De fleste hageeiere kjenner problemet: nesten i det skjulte kryper plenen inn i blomsterbedene med stauder, busker og blomster. Selv når vi bygger et forsvarsverk av brostein eller betongblokker foran bedene, kan vi knapt vende ryggen til før gresset har listet seg inn på feil side, både over, mellom og under steinene.

Vil du slippe dette, får du her oppskriften på en kant som gresset er nødt til å respektere, slik at du slipper å skjære kantene på plenen hvert år. Med flotte, rette linjer gir det også plenen et løft.

Kanten består av to rekker stein. Inn mot bedet, med løs jord og barkflis, settes 20 cm høye kantstein.

På siden inn mot gresset flankeres de av en smal rekke stein i nivå med terrenget, slik at det blir enkelt å slå gresset helt ut til kanten. Kantsteinene støpes fast i betong, og en fiberduk sikrer barrieren et langt liv.

Veiledning

01
Rennen klargjøres 6 Trinn

1

Vi starter med å grave vekk jord. Retningen har vi markert med en snor, slik at kanten mot gresset ligger nøyaktig. Jorden skal bort, og det skal være plass minst 5 cm betong under kantsteinen. Her graver vi 25 cm ned i bakken.

2

Bunnen stampes. Når rennen er dyp nok, og all moldjord med plantedeler er borte, stamper vi bunnen med en stolpe eller en hjemmelaget stampestokk.

3

Rennen fores med fiberduk (E). Den skal hindre røtter og gress i å jobbe seg inn mellom steinene i kanten.

4

Vi fyller avrettingssand (C) i rennen. Dette er bare nødvendig hvis jordlaget har vært så tykt at rennen er dypere enn kantsteinene skal stå. Men det gjør alltid jobben enklere, fordi det er mye lettere å rette opp sanden til en jevn bunn.

5

Sanden retter vi enkelt opp med en mal. Her er den skåret ut av en plate forskalingsfinér. Den har form som en “T” med runde hjørner. Den loddrette delen rekker 15 cm ned fra den vannrette.

6

Stampingen foretar vi med en stampestokk. Er det veldig tørt, må du vanne sanden litt først, så den kan pakke seg tett. Gjenta påfylling, avretting og stamping til nivået er riktig. Stokken er bare en stolpe med et håndtak på tvers.

02
Loddrette steiner 6 Trinn

1

Betongen (D) drysses tørr i bunnen av rennen. Vi har valgt å bruke sekker ferdigblandet betong. Du sparer en del på selv å blande sand og sement, men dette er mye enklere og gir mindre svinn.

2

Deretter tilsettes vann. Ikke for mye. Konsistensen skal være så fast at betongen kan bære og holde de tunge steinene. Bruk en spade til å blande med.

3

Nå setter vi opp snoren igjen. Plener er sjelden helt rette, og snoren settes så kantsteinen minst stikker 5 cm over bakken. Samtidig skal den ikke stikke opp med mer enn halve høyden.

4

Kantsteinene (A) settes etter snoren. Husk å holde 2 mm luft mot snoren, slik at steinene ikke dytter til den. Sørg for en fuge på 2-5 mm mellom kantsteinene. Da kan du låse dem mot hverandre med fugesand.

5

Blokkene (A) støtes godt ned i den ganske faste betongen. Betongen skal ikke være så fuktig at blokkene synker. Det gjør at kan du rette dem til i alle retninger, som om du satte dem i sand.

6

Med tørrbetong bygger du en trekantet støtte på begge sider av blokkene. Den skal være ca 5 cm i bredden og 10 cm i høyden. Sjekk jevnlig at snoren har 2 mm avstand til blokkene.

03
Den lave rennen 8 Trinn

1

Sandbunnen under de lave steinene rettes opp. Når betongen har herdet et døgn eller to, fyller vi sand på siden mot gresset. Det retter vi opp med en ny mal som sikrer en fast avstand mellom oversiden av kantsteinen (A) og sanden.

2

Vi stamper sanden med stampestokken, fyller på mer sand, også videre, til sanden ligger en betongsteinstykkelse, minus en centimeter, under plenens høyeste nivå.

3

Betongsteinene (B) legges i sanden. Husk å sikre en fuge på 2-5 mm, både mellom steinene og mellom steiner og kantstein.

4

Betongsteinene (B) støtes på plass, slik at det ikke er høydeforskjeller mellom dem, og slik at de ligger like langt under oversiden av kantsteinene (A).

5

Fiberduken (E) klippes av i nivå med overkanten av betongsteinene (B). Gresset vil raskt dekke kanten helt.

6

Steinene fuges grundig med ordentlig fugesand. Den pakker tett, fordi den består av korn i mange størrelser. Halvtomme fuger samler gressfrø, tette fuger holder dem ute og forblir tørre.

7

Til slutt støtes gresset godt ned, slik at det holder betongsteinene på plass sideveis. Mot bedet holder betongen tilstrekkelig på kantsteinene. Her retter vi i stedet bare opp den løse jorden.

8

Den lave delen av den nye kanten gjør det lett å slå gresset utenfor grensen til plenen.

Materialer

  • 20 rette kantstein (A) à 6 x 20 x 50 cm med rund overkant
  • 50 betongstein (B) à 10 x 20 x 6 cm
  • 0-4 mm avrettingssand (C), 200 liter
  • Tørrbetong (D), 6 sekker à 25 kg
  • Fugesand, 5 kg
  • Fiberduk (E), 10 x 1 meter

Tidsforbruk

En dags tid for 10 meter kant, fordelt på to dager på grunn av tørketid for betongen

Pris

Cirka 900 kroner for 10 meter

Vanskelighetsgrad

Ganske enkelt. Det verste er å få bestemt nivået hvis plenen er veldig ujevn.

Tegning

Steinkant mot bedet

Mengdene angitt i boksen med materialer rekker til 10 meter kant. Min. 5

Steinkant mot bedet

Magasinartikkel

Last ned artikkelen i PDF-format, slik den opprinneligt ble vist i magasinutgaven til Gjør Det Selv.

    Akkurat nå leser andre ...